Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

1. Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r.znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.


Wyświetlony: 39

Dodany 14.10.2019 13:03:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 13:04:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 5.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.592.2019.IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr 180 obręb Lewkówka

1. Zawiadomienie z dnia 5.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.592.2019.IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia  na działce nr 180 obręb Lewkówka.


Wyświetlony: 195

Dodany 11.09.2019 09:05:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 09:06:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 3.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.701.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 174/1 obręb Moszczenica

1. Zawiadomienie z dnia 3.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.701.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 174/1 obręb Moszczenica


Wyświetlony: 196

Dodany 11.09.2019 09:01:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 09:03:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 2.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.681.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację urządzeń melioracji wodnych.

1. Zawiadomienie z dnia 2.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.681.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację urządzeń melioracji wodnych.


Wyświetlony: 249

Dodany 06.09.2019 13:40:39 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2019 13:42:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 29.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.764.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę i częściową likwidację sieci melioracji wodnych.

1. Zawiadomienie z dnia 29.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.764.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę i częściową likwidację sieci melioracji wodnych.


Wyświetlony: 248

Dodany 05.09.2019 16:02:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2019 16:03:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.17

1. Ogłoszenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.17 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".


Wyświetlony: 267

Dodany 03.09.2019 12:55:38 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:57:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.16

1. Obwieszczenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".


Wyświetlony: 270

Dodany 03.09.2019 12:50:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:56:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 22.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.659.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.01.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.291.2018.JK/AD na wykonanie urządzenia wodnego

1. Zawiadomienie z dnia 22.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.659.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.01.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.291.2018.JK/AD na wykonanie urządzenia wodnego .


Wyświetlony: 358

Dodany 27.08.2019 10:36:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2019 10:38:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 06.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM .

1. Zawiadomienie z dnia 06.08.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni oraz usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej ujmującej do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny, działka nr ewid.87/2 obręb Jarosty.


Wyświetlony: 452

Dodany 20.08.2019 14:36:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 11:20:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 26.07.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.507.2019.AD .

1. Zawiadomienie z dnia 26.07.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.507.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu obiektu sportowego "Moje Boisko Orlik" w miejscowości Moszczenica.


Wyświetlony: 409

Dodany 20.08.2019 14:26:10 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 11:04:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 14.08.2019r. znak WA.RUZ.421.155.2019.JSM

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 14.08.2019r. znak WA.RUZ.421.155.2019.JSM o wydaniu decyzji z dnia 12.08.2019 r. znak jw. udzielającej pozwolenia wodno-prawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.


Wyświetlony: 398

Dodany 20.08.2019 14:11:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 11:18:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 5.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.554.2019.IM o wszczciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Moszczanki oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu przyległego do ul. Cmentarnej i ul. Lipowej w Moszczenicy.

1. Zawiadomienie z dnia 5.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.554.2019.IM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Moszczanki oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu przyległego do ul. Cmentarnej i ul. Lipowej w Moszczenicy.


Wyświetlony: 422

Dodany 08.08.2019 13:11:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2019 13:14:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 lipca 2019 r., znak: WOOS.420.183.2018.MGr.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 lipca 2019 r., znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 9 (km 0+00 do kom 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91"Wyświetlony: 469

Dodany 02.08.2019 14:10:26 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.08.2019 14:12:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o z mianie terminu załatwienia sprawy z wniosku inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad złożony do Wojewody Łódzkiego 30.05.2019r. - w sprawie zmiany. w trybie art.36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł

1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o z mianie terminu załatwienia sprawy z wniosku inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad złożony do Wojewody Łódzkiego 30.05.2019r. - w sprawie zmiany. w trybie art.36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzją z 22.10.2014 r., znak: DOII-II-jo-772-5-2008/14, w części utrzymał decyzję w mocy oraz którą następnie Wojewoda Łódzki zmienił decyzją z 18.03.2016r. Nr 66/16 i zatwierdził zmieniony projekt budowlany.


Wyświetlony: 449

Dodany 30.07.2019 08:34:04 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.07.2019 08:36:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 22.07.2019 r. znak: PO.RUZ.421.145.2019.JŁ o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 22.07.2019 r.Wyświetlony: 572

Dodany 26.07.2019 11:05:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.07.2019 11:11:45 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 18.06.2019r. znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 18.06.2019r. znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.


Wyświetlony: 572

Dodany 02.07.2019 10:27:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2019 10:31:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany, w trybie art .36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku wezeł

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów wraz z węzłem od km 335+937,65 do 351+800-odcinek A.


Wyświetlony: 748

Dodany 26.06.2019 11:24:04 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.06.2019 11:25:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak WA.RUZ.421.155.2019 JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak WA.RUZ.421.155.2019 JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.


Wyświetlony: 908

Dodany 25.06.2019 08:38:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 08:54:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak PO.RUZ.421.145.4.2019 JŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak PO.RUZ.421.145.4.2019 JŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.


Wyświetlony: 722

Dodany 25.06.2019 08:32:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 08:49:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica

1. Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica.


Wyświetlony: 754

Dodany 11.06.2019 13:17:47 przez Jolanta Pietrzak

Autor dokumentu Jolanta Pietrzak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.06.2019 13:19:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 24.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.154.2019.JSM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 24.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.154.2019.JSM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.


Wyświetlony: 773

Dodany 10.06.2019 15:31:18 przez Jolanta Pietrzak

Autor dokumentu Jolanta Pietrzak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2019 15:32:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.152.2019.RB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.152.2019.RB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.


Wyświetlony: 790

Dodany 03.06.2019 17:06:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2019 17:08:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.156.2019.AŻ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.156.2019.AŻ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.Wyświetlony: 810

Dodany 03.06.2019 17:03:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2019 17:04:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16,04,2019r. nr WA.ZUZ.3.421.302.2019.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16,04,2019 r. nr WA.ZUZ.3.421.302.2019.MK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.Wyświetlony: 898

Dodany 30.04.2019 16:46:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 16:47:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16.04.2019r. nr WA.ZUZ.3.421.300.2019.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16.04.2019 r. nr WA.ZUZ.3.421.300.2019.MK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.Wyświetlony: 963

Dodany 30.04.2019 16:35:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 16:44:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 10-04-2019 r.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 10.04.2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek IKEA Distribution Services S.A.


Wyświetlony: 993

Dodany 17.04.2019 12:44:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2019 12:46:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Lista nieodpłatnego poradnictwa prawnego

1. Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego

2. Pismo SN.5330.2.2019.DA z dnia 4.03.2019 w sprawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.


Wyświetlony: 1097

Dodany 08.04.2019 14:56:13 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2019 15:00:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie GOŚ.6220.17.2014

1. Zawiadomienie GOŚ.6220.17.2014


Wyświetlony: 1522

Dodany 08.02.2019 12:23:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2019 12:25:47 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [1]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

14.10.2019 13:04

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

14.10.2019 13:03

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

11.10.2019 11:01

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Czytaj dalej...

08.10.2019 16:32

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj dalej...

08.10.2019 14:55

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy - 8 października 2019 roku

Czytaj dalej...

07.10.2019 14:33

Postanowienie nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: