Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Jarostach w ramach zadania pn.: „Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach, w tym: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jednostek samorządu terytorialnego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej”.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Wzór umowy


Wyświetlony: 100

Dodany 16.10.2019 13:42:20 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.10.2019 13:47:50 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nasadzeń w ramach Budowy Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Podolin.

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert. 


Wyświetlony: 833

Dodany 03.09.2019 13:12:59 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 14:38:37 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na budowę placy zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert na budowę placy zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Wzór umowy

5. Wytyczne do tablicy informacyjnej

6. Projekt zagospodarowania działki w  Babach -  część .I

7. Projekt zagospodarowania Gościmowice II - część II

8. Projekt zagospodarowania w Jarostach - część III i IV

9. Projekt zagospodarowania w Kosowie - część V

10. Projekt zagospodarowania w Podolinie - część VI

11. Projekt zagospodarowania w  Rakowie - część VII.


Wyświetlony: 1748

Dodany 12.07.2019 12:18:07 przez Jagodzińska Aneta

Autor dokumentu Jagodzińska Aneta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.07.2019 13:53:05 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

"Budowa oczyszczani ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj-etap II w ramach przedsięwziecia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rękoraj

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Projekt budowlany indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Rękoraju.

3.  Formularz ofertowy


Wyświetlony: 1915

Dodany 02.07.2019 11:51:46 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2019 11:56:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert - Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

1. Zaproszenie do składania ofert - Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju.

2. Projekt budowlany indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Rękoraju.


Wyświetlony: 2299

Dodany 18.06.2019 16:46:54 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2019 16:49:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na remont Domu Ludowego w Pomykowie IOA.3050.14.2019

1. Zaproszenie do składania ofert na remont Domu Ludowego w Pomykowie

2. Projekt architektoniczno - budowlany.


Wyświetlony: 2260

Dodany 17.06.2019 14:53:41 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.06.2019 14:56:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności oświetlenia ulicznego

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Załączniki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofertyWyświetlony: 3001

Dodany 31.05.2019 13:37:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Marta Nowak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.06.2019 10:55:43 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Organizacja ośmiodniowych kolonii profilaktycznych (wraz z transportem autokarem) do miejscowości Jastrzębia Góra

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy


Wyświetlony: 2702

Dodany 24.05.2019 16:52:22 przez Anna Niepsuj

Autor dokumentu Anna Niepsuj

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2019 16:54:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostęp przez okres 24 miesięcy do oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS: System zarządzania procesem dydaktycznym oraz systemem zarządzania indywidualizacją procesu nauczania i uczenia się.

1. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostęp przez okres 24 miesięcy do oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS.

2. Dokumentacja  z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.
Wyświetlony: 2946

Dodany 22.05.2019 11:51:30 przez Andrzej Szklarek

Autor dokumentu Andrzej Szklarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 14:59:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostęp przez okres 24 miesięcy do oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS: System zarządzania procesem dydaktycznym oraz systemem zarządzania indywidualizacją procesu nauczania i uczenia się.


BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

1.Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.


Wyświetlony: 2871

Dodany 20.05.2019 09:17:32 przez Andrzej Szklarek

Autor dokumentu Andrzej Szklarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.05.2019 11:48:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap II” w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gajkowice i budżetu Gminy

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Projekt architektoniczno - budowlany na budowę świetlicy wiejskiej w Gajkowicach.

a) Dokumentacja projektowa cz.I

b) Dokumentacja projektowa cz.II

c) Dokumentacja projektowa cz.III

d) Dokumentacja projektowa cz.IV


Wyświetlony: 3262

Dodany 10.04.2019 14:22:07 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 14:28:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Domu Ludowego w Pomykowie.


Wyświetlony: 3266

Dodany 08.04.2019 14:45:29 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2019 14:47:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

18.10.2019 14:53

Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska

Czytaj dalej...

18.10.2019 14:47

Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska

Czytaj dalej...

18.10.2019 13:38

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP Kosów Lewkówka

Czytaj dalej...

18.10.2019 13:36

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP Kosów Lewkówka

Czytaj dalej...

17.10.2019 12:07

Wykaz głosowań imiennych z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 8 października 2019

Czytaj dalej...

17.10.2019 12:06

Wykaz głosowań imiennych z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 8 października 2019

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: