Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie

1. Zaproszenie do składania ofert na wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie

2. Wzór umowy i formularz do składania ofert


Wyświetlony: 682

Dodany 17.12.2019 10:13:50 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2019 10:16:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomskiej”

Zawiadomienie o wyborze oferty

-------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy


Wyświetlony: 1052

Dodany 28.11.2019 14:04:15 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2019 13:43:48 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Jarostach w ramach zadania pn.: „Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach, w tym: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jednostek samorządu terytorialnego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Wzór umowy


Wyświetlony: 1882

Dodany 16.10.2019 13:42:20 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 10:48:52 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nasadzeń w ramach Budowy Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Podolin.

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert. 


Wyświetlony: 2629

Dodany 03.09.2019 13:12:59 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 14:38:37 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na budowę placy zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert na budowę placy zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Wzór umowy

5. Wytyczne do tablicy informacyjnej

6. Projekt zagospodarowania działki w  Babach -  część .I

7. Projekt zagospodarowania Gościmowice II - część II

8. Projekt zagospodarowania w Jarostach - część III i IV

9. Projekt zagospodarowania w Kosowie - część V

10. Projekt zagospodarowania w Podolinie - część VI

11. Projekt zagospodarowania w  Rakowie - część VII.


Wyświetlony: 3525

Dodany 12.07.2019 12:18:07 przez Jagodzińska Aneta

Autor dokumentu Jagodzińska Aneta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.07.2019 13:53:05 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

"Budowa oczyszczani ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj-etap II w ramach przedsięwziecia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rękoraj

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Projekt budowlany indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Rękoraju.

3.  Formularz ofertowy


Wyświetlony: 3669

Dodany 02.07.2019 11:51:46 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2019 11:56:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert - Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

1. Zaproszenie do składania ofert - Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju.

2. Projekt budowlany indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Rękoraju.


Wyświetlony: 4044

Dodany 18.06.2019 16:46:54 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2019 16:49:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na remont Domu Ludowego w Pomykowie IOA.3050.14.2019

1. Zaproszenie do składania ofert na remont Domu Ludowego w Pomykowie

2. Projekt architektoniczno - budowlany.


Wyświetlony: 3995

Dodany 17.06.2019 14:53:41 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.06.2019 14:56:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności oświetlenia ulicznego

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Załączniki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofertyWyświetlony: 4963

Dodany 31.05.2019 13:37:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Marta Nowak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.06.2019 10:55:43 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Organizacja ośmiodniowych kolonii profilaktycznych (wraz z transportem autokarem) do miejscowości Jastrzębia Góra

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy


Wyświetlony: 4437

Dodany 24.05.2019 16:52:22 przez Anna Niepsuj

Autor dokumentu Anna Niepsuj

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2019 16:54:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostęp przez okres 24 miesięcy do oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS: System zarządzania procesem dydaktycznym oraz systemem zarządzania indywidualizacją procesu nauczania i uczenia się.

1. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostęp przez okres 24 miesięcy do oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS.

2. Dokumentacja  z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.
Wyświetlony: 4781

Dodany 22.05.2019 11:51:30 przez Andrzej Szklarek

Autor dokumentu Andrzej Szklarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 14:59:44 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostęp przez okres 24 miesięcy do oprogramowania udostępnionego w modelu SaaS: System zarządzania procesem dydaktycznym oraz systemem zarządzania indywidualizacją procesu nauczania i uczenia się.


BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

1.Zaproszenie do składania ofert.

2. Formularz ofertowy.


Wyświetlony: 4646

Dodany 20.05.2019 09:17:32 przez Andrzej Szklarek

Autor dokumentu Andrzej Szklarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.05.2019 11:48:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap II” w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gajkowice i budżetu Gminy

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Projekt architektoniczno - budowlany na budowę świetlicy wiejskiej w Gajkowicach.

a) Dokumentacja projektowa cz.I

b) Dokumentacja projektowa cz.II

c) Dokumentacja projektowa cz.III

d) Dokumentacja projektowa cz.IV


Wyświetlony: 4978

Dodany 10.04.2019 14:22:07 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 14:28:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Domu Ludowego w Pomykowie.


Wyświetlony: 4959

Dodany 08.04.2019 14:45:29 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2019 14:47:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

24.01.2020 09:55

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2020

Czytaj dalej...

24.01.2020 09:52

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2020

Czytaj dalej...

22.01.2020 15:16

Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych - nabór na wolne stanowisko do dnia 25.11.2019 r.

Czytaj dalej...

22.01.2020 14:54

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

Czytaj dalej...

22.01.2020 14:53

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

Czytaj dalej...

17.01.2020 13:39

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: