Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4\2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

2. Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2020 roku.

3. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

4. Zarządzenie Nr 4\2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.


5. Zarządzenie 5/2020

6. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9 97-310 Moszczenica


Wyświetlony: 277

Dodany 30.01.2020 14:09:00 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2020 09:16:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

30.03.2020 16:06

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Czytaj dalej...

30.03.2020 15:58

Informacja o trybie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Czytaj dalej...

25.03.2020 14:46

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020.

Czytaj dalej...

25.03.2020 14:44

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020.

Czytaj dalej...

25.03.2020 14:20

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020.

Czytaj dalej...

25.03.2020 14:18

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2020.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: