Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rok

 1. Bogusław Lech  - Wójt Gminy Moszczenica(527 KB)
 2. Katarzyna Majda - Zastępca Wójta Gminy Moszczenica,
 3. Beata Suma - Sekretarz Gminy Moszczenica
 4. Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy Moszczenica,
 5. Stanisława Góra - Inspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
 6. Zofia Papoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy,
 7. Jerzy Korytkowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy,
 8. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy,
 9. Adam Gierczak - Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy,
 10. Tomasz Magacz - Członek Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy,
 11. Joanna Forma - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy,
 12. Bożena Justyna - Dyrektor Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Moszczenicy,
 13. Agnieszka Daleszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy,
 14. Maria Bylinka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach,
 15. Aneta Piotrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi,
 16. Bożena Nowak-Justyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej wJarostach,
 17. Zbigniew Tuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękoraju,
 18. Sławomir Pigoń - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku.

Wyświetlony: 842

Dodany 30.06.2010 14:11:37 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.09.2010 08:14:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [3]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

21.11.2019 13:18

Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska

Czytaj dalej...

20.11.2019 14:23

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych

Czytaj dalej...

19.11.2019 16:17

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

Czytaj dalej...

19.11.2019 16:15

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

Czytaj dalej...

19.11.2019 14:09

Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy

Czytaj dalej...

19.11.2019 11:33

XVIII Sesja Rady Gminy - 30 października 2019

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: