Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - jednostki organizacyjne

 1. Aneta Piotrowska (88,2 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi
  - korekta do oświadczenia za 2017 rok
  korekta II do Oświadczenia za 2017 rok
 2. Bożena Justyna (106,8 KB) - Dyrektor Gimnazjum w Moszczenicy
 3. Bożena Nowak-Justyna (85,5 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach
  korekta do Oświadczenia za 2017 rok
 4. Iwona Pałygiewicz (93,3 KB) - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
 5. Jolanta Kujawska-Wężyk (89,8 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 6. Maria Bylinka (83,9 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach
 7. Bogdan Rogalski (99,2 KB) - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 8. Mieczysław Kacperek (113,6 KB) - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Moszczenicy
  - korekta do oświadczenia za 2017 rok
 9. Marzena Dudzińska-Rejniak (104,5 KB) - Kiegownik GOPS w Moszczenicy
 10. Sabina Dróżdż (129,8 KB) - Starszy pracownik socjalny w GOPS w Moszczenicy
 11. Halina Majchrzak (81,7 KB) - Starszy inspektor ds świadczeń rodzinnych w GOPS w Moszczenicy
  korekta do Oświadczenia za 2017 rok
 12. Ireneusz Dybała (116,1 KB) - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy
  korekta do Oświadczenia za 2017 rok
 13. Jerzy Korytkowski (147,1 KB) - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
  - korekta do oświadczenia za 2017 rok
 14. Tomasz Kempa (124,2 KB) - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy
  korekta do Oświadczenia za 2017 rok


Wyświetlony: 1014

Dodany 18.05.2018 08:02:52 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2018 08:49:26 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

22.01.2020 15:16

Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych - nabór na wolne stanowisko do dnia 25.11.2019 r.

Czytaj dalej...

22.01.2020 14:54

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

Czytaj dalej...

22.01.2020 14:53

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

Czytaj dalej...

17.01.2020 13:39

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Czytaj dalej...

17.01.2020 13:37

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Czytaj dalej...

16.01.2020 14:44

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - Urząd Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: