Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy


Wyświetlony: 5750

Dodany 21.12.2018 07:45:50 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2018 07:47:20 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie


Informacja o wyniku postępowania

-------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy


Wyświetlony: 6344

Dodany 05.12.2018 13:17:16 przez Anna Gomula

Autor dokumentu Anna Gomula

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2018 13:51:17 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy dla Gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Lelów

Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2 zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty

3. wzór umowy


Wyświetlony: 7452

Dodany 30.10.2018 17:21:51 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2018 15:21:05 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa organizacji wyjazdu na Targi Cocoon w Brukseli w dniach 15 - 25.11.2018 w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz rezerwacji i zakupu noclegów w hotelu w ramach projektu pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica”

Informacja o wyniku postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Zał. nr 1 i 2 (formularz ofertowy, wykaz usług)

3. Zał. nr 3 (wzór umowy)


Wyświetlony: 7401

Dodany 26.10.2018 10:44:55 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.11.2018 13:31:43 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy dla Gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Lelów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2

------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

-------------------------------------------------------------------------------------

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy  

3. Wzór umowy


Wyświetlony: 8202

Dodany 19.10.2018 14:08:59 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2018 14:26:31 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup biletów lotniczych oraz noclegów w Las Vegas w celu uczestnictwa w wydarzeniu konferencyjno-targowym w ramach proj. pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zast. nowoczesnych metod regionalnego marketingu gosp. przez Gminę Moszczenica

Informacja o wyniku postępowania

Odpowiedź na pytanie nr 1


1. Zapytanie ofertowe (4,9 MB)

2. Załącznik nr 1 i 2 (Formularz ofertowy, wykaz usług) (172,5 KB)

3. Załącznik nr 3 (Wzór umowy) (46,3 KB)


Wyświetlony: 7829

Dodany 04.07.2018 17:58:55 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Sebastian Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2018 12:43:56 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu B, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Zaproszenie do składania ofert (37,2 KB) 
  2. Formularz ofertowy (39 KB)
  3. Wzór umowy (61,1 KB)

Wyświetlony: 7362

Dodany 14.06.2018 14:20:35 przez Anna Kulik

Autor dokumentu Anna Kulik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2018 14:20:35 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na podział działek wzdłuż pasa drogowego położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice.

  1. Zaproszenie do składania ofert (399,4 KB) 
  2. Formularz ofertowy (29,5 KB)
  3. Wzór umowy 2018 (46 KB)

Wyświetlony: 7500

Dodany 16.05.2018 19:04:30 przez Nina Włodarczyk

Autor dokumentu Sebastian Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2018 09:34:02 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup i dostawa używanej minikoparki

1. Zaproszenie do składania ofert (1008,2 KB)

2. Formularz oferty (54,5 KB)

3. Wzór umowy (45 KB)


Wyświetlony: 7333

Dodany 14.05.2018 13:31:12 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2018 13:31:12 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica.

1. Zapytanie ofertowe (6,9 MB)

2. Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej (115,6 KB)

3. Załącznik do zapytania ofertowego - praca konkursowa (3,1 MB)


Wyświetlony: 7537

Dodany 10.05.2018 15:10:33 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2018 14:45:14 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie systemu CMS dla dedykowanej platformy internetowej na potrzeby projektu:Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica.

1. Zapytanie ofertowe (1,5 MB)

2. Załączniki do zapytania ofertowego (824,3 KB)


Wyświetlony: 7540

Dodany 25.04.2018 14:43:20 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2018 15:00:05 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica.

1. Zapytanie ofertowe (1,1 MB)

2. Załączniki do zapytania ofertowego (734,7 KB)

3. Załącznik do zapytania ofertowego - praca konkursowa (3,1 MB)


Wyświetlony: 7676

Dodany 25.04.2018 14:40:11 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2018 15:02:53 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i utylizację azbestu.

  1. Zaproszenie do składania ofert (424,4 KB)
  2. Formularz ofertowy (13,2 KB)
  3. Wzór umowy 2018 (21,9 KB)

Wyświetlony: 7358

Dodany 20.04.2018 09:54:15 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2018 09:54:15 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup i dostawa używanej minikoparki

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (207,8 KB)


1. Zaproszenie do składania ofert (2,2 MB)

2. Formularz oferty (54,5 KB)

3. Wzór umowy (45 KB)


Wyświetlony: 7682

Dodany 18.04.2018 15:28:16 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2018 13:54:42 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa sieci wodociągowej w miejsocosci Podolin

 

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (684,9 KB)

 

1. Zaproszenie do składania ofert (728,8 KB)

Załączniki:

- Mapa sytuacyjna z zakresem robót (1 MB)

- Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej (851,3 KB)

2. Wzór umowy (4,1 MB)

3. Formularz oferty (736,7 KB)


Wyświetlony: 7668

Dodany 09.02.2018 12:27:41 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2018 09:58:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”

1. Zaproszenie do składania ofert (1 MB)

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia (451,4 KB)

Zał. 2 - wykaz usług (53,5 KB)

2. Wzór umowy (31,2 KB)

3. Formularz oferty (48 KB)


Wyświetlony: 7478

Dodany 15.01.2018 13:31:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2018 13:59:14 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”

1. Zaproszenie do składania ofert (1 MB)

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia (452 KB)

Zał. 2 - wykaz usług (53,5 KB)

2. Wzór umowy (31,2 KB)

3. Formularz oferty (48 KB)


Wyświetlony: 7494

Dodany 03.01.2018 15:08:53 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2018 14:42:51 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

22.01.2020 15:16

Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych - nabór na wolne stanowisko do dnia 25.11.2019 r.

Czytaj dalej...

22.01.2020 14:54

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

Czytaj dalej...

22.01.2020 14:53

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

Czytaj dalej...

17.01.2020 13:39

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Czytaj dalej...

17.01.2020 13:37

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Czytaj dalej...

16.01.2020 14:44

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - Urząd Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: