Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa pełnienia funkcji animatora sportu na obiekcie Orlik

 1. Zaproszenie Nr OKA.2151.8.2013 (204,6 KB)
 2. Formularz ofertowy (189 KB)
 3. Wzór umowy (306,5 KB)

Wyświetlony: 337

Dodany 19.12.2013 09:30:01 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2013 09:30:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy

 1. Zaproszenie Nr IOA.271.104.2013 (712,1 KB)

Wyświetlony: 428

Dodany 18.12.2013 14:53:25 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.12.2013 15:18:32 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica

 1. Zaproszenie Nr IZP.673.1.2013 (407,7 KB)
 2. Formularz ofertowy - DOC (44 KB)
 3. Wzór umowy (114,7 KB)

Wyświetlony: 426

Dodany 12.12.2013 10:29:33 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2013 12:15:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa materiałów do wykonania 54 wpustów podwórzowych, dla potrzeb wykonywanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”

1. Zaproszenie do składania ofert.pdf (61,8 KB)

2. Formularz ofertowy (62 KB)

3. Wzór umowy (100,4 KB)


Wyświetlony: 410

Dodany 14.11.2013 13:35:26 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2013 13:10:16 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa agregatu prądotwórczego, grilla gazowego, folii zabezpieczających

 1.  Ogłoszenie Nr IOA.3050.39.2013 (303 KB)

Wyświetlony: 553

Dodany 30.10.2013 16:52:17 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.11.2013 14:50:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Zaproszenie do składania ofert. (216,6 KB)


Wyświetlony: 327

Dodany 27.09.2013 15:21:54 przez Michał Kuligowski

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.09.2013 15:21:54 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup agregatu prądotwórczego, zakup grilla gazowego, zakup parasola ogrodowego, zakup stołu z ławkami, zakup folii zabezpieczających w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Sołectwie Jarosty

Zaproszenie do składania ofert (143,5 KB)

Formularz ofertowy (155,3 KB)

Wzór umowy (92,9 KB)


Wyświetlony: 412

Dodany 19.09.2013 15:17:07 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.10.2013 14:33:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Odbiór odpadów budowlanych zawierających azbest

 1. Zaproszenie do składania ofert nr GOŚ.6235.1.2013 (99,5 KB)

Wyświetlony: 533

Dodany 19.09.2013 14:23:36 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2013 13:33:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonaniepodstawowych profilaktycznych badań lekarskich

 1. Zaproszenie do składania ofert nr PBP.2431.5.2013 (99,3 KB)

Wyświetlony: 420

Dodany 23.08.2013 14:51:45 przez Katarzyna Wieczorek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2013 14:52:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła) - etap II

 1. Zaproszenie do składania ofert (137,1 KB) nr IOA.3050.25.2013
 2. Formularz ofertowy (65,6 KB)
 3. Wzór umowy (116,5 KB)
 4. Wykaz wykonanych robót (16,6 KB)
 5. Opis techniczny (325,8 KB)
 6. Załącznik graficzny (3,9 MB)
 7. Przedmiar (286,6 KB)
 8. Przekroj konstrukcyjny chodnika i wjazdów (132,3 KB)
 9. Specyfikacja techniczna (3,2 MB)
 10. Warunki telekomunikacji (67,6 KB)
 11. Zestawienie wjazdów przeznaczonych do rozbiórki (17,5 KB)
 12. Kosztorys uproszczony (567,9 KB)

Wyświetlony: 413

Dodany 13.08.2013 12:55:28 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2013 15:10:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej nr ew. 224

 1. Zaproszenie do składania ofert (125,9 KB) nr IOA.3050.24.2013
 2. Formularz ofertowy (60,6 KB)
 3. Wzór umowy (105,8 KB)
 4. Opis techniczny (332,3 KB)
 5. Wykaz wykonanych robót (16,5 KB)
 6. Załącznik graficzny (2,8 MB)
 7. Plan zagospodarowania (1,2 MB)
 8. Przekrój konstrukcyjny (197,4 KB)
 9. Przekrój konstrukcyjny wjazdu (184,7 KB)
 10. Przekórj normalny (184,6 KB)
 11. Specyfikacja techniczna (3,3 MB)
 12. kosztorys (32,9 KB)

Wyświetlony: 416

Dodany 13.08.2013 12:41:00 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2013 15:09:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego

zaproszenie (107,8 KB) nr IOA.3050.26.2013

formularz ofertowy (94,7 KB)

załącznik nr 2 (16,9 KB)

wzór umowy (94,4 KB)


Wyświetlony: 429

Dodany 13.08.2013 12:26:47 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2013 14:49:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa kosiarki - traktora

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.271.65.2013 (571,7 KB)
 2. Formularz ofertowy (455,7 KB)
 3. Wykaz wykonanych dostaw (13,4 KB)
 4. Wzór umowy (97,4 KB)

Wyświetlony: 630

Dodany 25.07.2013 14:41:28 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2013 10:52:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup maszyny do konserwacji nawierzchni na potrzeby Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy

Uwaga ważne zmiany - zmiana opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert

Pismo - zmiana opisu przedmiotu zamówienia (72,3 KB)

Wzór umowy - po zmianie (89,3 KB)

formularz ofertowy po zmianie (66,9 KB)


zaproszenie do składania odert (703,9 KB)

formularz ofertowy (695,6 KB)

załącznik nr 2 (14 KB)

wzór umowy (100,6 KB)


Wyświetlony: 521

Dodany 24.07.2013 15:36:04 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2013 10:52:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Sukcesywna dostawa tonerów i taśm barwiących do drukarek

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr OIN.2600.14.2013 (45,9 KB)
 2. Formularz ofertowy (77,2 KB)
 3. Wykaz wykonanych dostaw (12,2 KB)
 4. Wzór umowy (542,3 KB)

Wyświetlony: 425

Dodany 22.07.2013 11:45:17 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.07.2013 07:53:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa kserokopiarki, tablicy interaktywnej i sprzętu AGD

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.10.2013 (1,3 MB)
 2. Formularz ofertowy (1,4 MB)
 3. Wykaz wykonanych dostaw (228,8 KB)
 4. Wzór umowy (824,7 KB)

Wyświetlony: 435

Dodany 19.07.2013 14:49:51 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2013 10:45:00 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.56.2013 (207,9 KB)
 2. Formularz ofertowy (67,5 KB)
 3. Wzór umowy (40 KB)

Wyświetlony: 412

Dodany 12.07.2013 11:15:17 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2013 11:51:27 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Srocku

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.55.2013 (216,7 KB)
 2. Formularz ofertowy (67,5 KB)
 3. Wzór umowy (40 KB)

Wyświetlony: 410

Dodany 10.07.2013 14:47:39 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2013 11:50:36 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr GGG.3134.1.2.2013 (58,5 KB)
 2. Formularz ofertowy (46,3 KB)
 3. Wzór umowy (109,7 KB)

Wyświetlony: 430

Dodany 05.07.2013 14:28:34 przez Marzena Kuligowska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.07.2013 15:05:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.17.2013 (72 KB)
 2. Formularz ofertowy (51,1 KB)
 3. Wykaz wykonanych robót (17,5 KB)
 4. Wzór umowy (102,8 KB)

Wyświetlony: 409

Dodany 04.07.2013 14:29:16 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2013 11:59:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Remont dachu w OSP w Moszczenicy

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.14.2013 (75,6 KB)
 2. Formularz ofertowy (67,2 KB)
 3. Wzór umowy (107,3 KB)
 4. Wykaz wykonanych usług (17,4 KB)

Wyświetlony: 414

Dodany 01.07.2013 10:40:29 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.07.2013 12:39:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole Podstawowej w Jarostach

 1. Odpowiedź na Zapytanie Nr 1 (45,8 KB)
 2. Zaproszenie do składania ofert nr IOA.271.50.2013 (98,6 KB)
 3. Projekt (206,9 KB)
 4. Wzór umowy (88,4 KB)
 5. Formularz ofertowy (102,7 KB)

Wyświetlony: 682

Dodany 25.06.2013 13:24:36 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2013 14:42:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.11.2013 (72,2 KB)
 2. Formularz ofertowy (50 KB)
 3. Załącznik Nr 2 (17,5 KB)
 4. Wzór umowy (102,9 KB)

Wyświetlony: 423

Dodany 20.06.2013 14:57:00 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2013 14:58:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.271.44.2013 (92,7 KB)
 2. Załącznik Nr 1 - wzór umowy (170,2 KB)
 3. Załącznik Nr 2 - oświadczenie (24,4 KB)
 4. Formularz ofertowy (64,7 KB)
 5. Wizualizacja obiektu (761,7 KB)
 6. Zapytanie Nr 1 do postępowania (33,9 KB)
 7. Formularz ofertowy po zmianie (58,2 KB)

Wyświetlony: 528

Dodany 06.06.2013 14:00:36 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2013 11:03:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu AGD i sprzętu komputerowego

 1.  
 2. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy (135,6 KB)Zaproszenie do składanie ofert nr IOA.3050.10.2013 (98,7 KB)
 3. Formularz ofertowy (91 KB)
 4. Załącznik Nr 2 (14,7 KB)
 5. Wzór umowy (75,9 KB)

Wyświetlony: 535

Dodany 04.06.2013 14:51:00 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2013 14:15:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.37.2013 (130,4 KB)
 2. Rysunek (889,5 KB)
 3. Formularz ofertowy - PDF (120,1 KB)
 4. Formularz ofertowy - DOC (73 KB)
 5. Wzór umowy (341 KB)

Wyświetlony: 413

Dodany 15.05.2013 12:32:47 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2013 11:43:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Organizacja wycieczki rekreacyjno-turystycznej

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr PKW.2410.1.7.2013 (103,4 KB)
 2. Formularz ofertowy (29,5 KB)
 3. Wzór umowy (117,9 KB)

Wyświetlony: 434

Dodany 15.05.2013 12:25:15 przez Zofia Forma

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2013 13:05:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Domu Ludowego w Rakowie

 1. Zaproszenie Nr INW.271.35.2013 (360,9 KB)
 2. Formularz ofertowy (332,4 KB)
 3. Wzór umowy (170,4 KB)

 


 1. Zapytanie Nr 1 (85,7 KB)

 


Wyświetlony: 501

Dodany 13.05.2013 14:50:36 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.05.2013 13:52:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaprojektowanie chodnika przy ul. Głównej w Rakowie Dużym

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr INW.271.33.2013 (1,3 MB)
 2. Formularz oferty (29 KB)
 3. Wzór umowy (7 MB)

Wyświetlony: 424

Dodany 10.05.2013 11:37:50 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 14:36:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP Sierosław

 1. Zaproszenie do składanie ofert (87,8 KB)
 2. Formularz ofertowy (78,6 KB)
 3. Wzór umowy (94,9 KB)

Wyświetlony: 427

Dodany 24.04.2013 15:03:40 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.05.2013 14:33:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Odpowiedź na zapytanie do Zaproszenia do składania ofert Część I (51,6 KB)

Zapytanie (29,4 KB)

 1. Zaproszenie do składanie ofert - część I (112,6 KB)
 2. Formularz ofertowy - część I (108,7 KB)
 3. Zaproszenie do składanie ofert - część II (81,7 KB)
 4. Formularz ofertowy - część II (74,6 KB)
 5. Wzór umowy (94 KB)

Wyświetlony: 523

Dodany 24.04.2013 15:00:36 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2013 14:25:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

 1. Zaproszenie do składanie ofert nr OIN.2600.11.2013 (46,9 KB)
 2. Wzór umowy (363,3 KB)
 3. Wykaz wykonanych dostaw (328 KB)
 4. Formularz ofertowy (531 KB)

 

Wersje edytowalne:

 

 1. Wykaz wykonanych dostaw (14,2 KB)
 2. Formularz ofertowy (20,1 KB)

Wyświetlony: 424

Dodany 24.04.2013 09:37:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2013 14:46:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Organizacja kolonii profilaktycznych dla 25 dzieci

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr GKRPA.5.2013.zam (49,6 KB)
 2. Formularz ofertowy (29 KB)

Wyświetlony: 436

Dodany 17.04.2013 12:02:23 przez Anna Glonek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2013 14:46:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do budynku garażowego w Kosowie

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.1.2013 (280,5 KB)

Wyświetlony: 528

Dodany 03.04.2013 13:35:19 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.04.2013 14:23:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie ocieplenia Wiejskiego Domu Kultury i strażnicy OSP w Babach

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr IOA.3050.3.2013 (219,6 KB)

Wyświetlony: 532

Dodany 29.03.2013 11:15:52 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.04.2013 13:38:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr INW.271.18.2013 (183 KB)
 2. Formularz ofertowy (71,5 KB)
 3. Wzór umowy (90 KB)
 4. Dokumentacja techniczna (9,4 MB)
 5. Kosztorys Nakładczy (68,6 KB)
 6. Specyfikacja Techniczna (652,9 KB)

Wyświetlony: 408

Dodany 29.03.2013 10:34:14 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2013 13:49:51 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr INW.271.16.2013 (290,7 KB)
 2. Fofmularz oferty - PDF (275,7 KB)
 3. Formularz oferty - DOC (80 KB)
 4. Wzór umowy (159,5 KB)

Wyświetlony: 415

Dodany 07.03.2013 14:59:31 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2013 14:21:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Usługa naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, będącego na wyposażeniu jednostek OSP

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr PBP.5543.11.2013 (54,3 KB)
 2. Formularz ofertowy - PDF (50,7 KB)
 3. Formularz ofertowy - DOC (44 KB)

Wyświetlony: 406

Dodany 20.02.2013 14:35:26 przez Katarzyna Wieczorek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2013 10:07:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa bramy przemysłowej segmentowej do garażu OSP Kosów

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr PBP.5543.10.2013 (56,3 KB)
 2. Formularz ofertowy - PDF (45,6 KB)
 3. Formularz ofertowy - DOC (28 KB)

Wyświetlony: 329

Dodany 20.02.2013 14:33:29 przez Katarzyna Wieczorek

Autor dokumentu Katarzyna Wieczorek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.02.2013 14:33:29 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

 1. Zaproszenie do składania ofert Nr OSE.2601.3.2013 (63,1 KB)
 2. Formularz ofertowy (28,5 KB)
 3. Wzór umowy (244,2 KB)

Wyświetlony: 422

Dodany 17.01.2013 09:10:30 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.01.2013 08:35:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu E-LEADER

 1. Zapytanie ofertowe Nr IFZ.042.18.2012 (1,1 MB)
 2. Wyjaśnienie (343,9 KB)

Wyświetlony: 526

Dodany 11.01.2013 13:11:54 przez Michał Kuligowski

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.02.2013 14:02:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

23.08.2019 13:38

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Czytaj dalej...

23.08.2019 13:36

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Czytaj dalej...

22.08.2019 09:15

Uchwały Składu Orzekającego RIO

Czytaj dalej...

21.08.2019 14:53

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku

Czytaj dalej...

21.08.2019 14:46

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku

Czytaj dalej...

20.08.2019 14:37

Zawiadomienie z dnia 06.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM .

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: