Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Informacje dot. przebiegu wyborów

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

ZAPYTANIE O CENĘ DRUKI KART DO GŁOSOWANIA I OBWIESZCZENIA (55 KB)

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ (29 KB)

Dyżur GKW w dniach 25 i 26 listopada 2006r. kliknij (21 KB)

INFORMACJA O LOSOWANIU (23 KB)

 

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (490 KB)

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (250 KB)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (70 KB)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r.   kalendarz wyborczy (131 KB)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierajacych list kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (78 KB)

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych (116 KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 września 2006 r. {strona 1 (554 KB)}

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 września 2006 r. {strona 1 (952 KB),  strona 2 (940 KB)}

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2006 r. o organizacji pracy Komisji w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych (30 KB)

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości używania nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii politycznych popierających kandydatów na radnych zgłaszanych przez inne komitety wyborcze, niż komitet wyborczy danej partii politycznej (33 KB)

Informacja Panstwowej Komisji Wyborczej o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (53 KB)

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego (91 KB)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielni m.st. Warszawy (114 KB)

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (111 KB)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (26 KB)

ZGŁOSZENIE listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr ... (38 KB)

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego (25 KB)

OŚWIADCZENIE kandydata na radnego — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim (24 KB)

WYKAZ osób popierających listę kandydatów do rady gminy (78 KB)

ZGŁOSZENIE kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta (34 KB)

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie (24 KB)

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 września 2006r. (35 KB) o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw zarządzonych na dzień  12 listopada 2006 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 września 2006 r. (37 KB) o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw zarządzonych na dzień  12 listopada 2006 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 13 listopada 2006 roku (30 KB) o  przeprowadzeniu  ponownego  głosowania  w  wyborach Wójta  Gminy  Moszczenica  w  dniu  26  listopada 2006r.

 

 

KOMUNIKATY

K O M U N I K A T  {obwieszczenie (20 KB)}

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. (25 KB) o losowaniu jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

UCHWAŁY

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 02 października 2006 roku (22 KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 02 października 2006 r. (22 KB) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 18 października 2006 r. (23 KB) w  sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych

UCHWAŁA NR 5/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 18 października 2006 roku (49 KB) w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Moszczenica.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 23 października 2006 r. (21 KB) w sprawie  odwołania członka  Obwodowej  Komisji Wyborczej  Nr  2  w  Moszczenicy

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 23 października 2006 r. (35 KB) w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Moszczenica zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 23 października 2006 r. (23 KB) w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Moszczenica w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji dotyczących wyborów można znaleźć na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl

 

 


Wyświetlony: 267

Dodany 07.09.2011 09:43:37 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.09.2011 09:43:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

23.08.2019 13:38

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Czytaj dalej...

23.08.2019 13:36

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Czytaj dalej...

22.08.2019 09:15

Uchwały Składu Orzekającego RIO

Czytaj dalej...

21.08.2019 14:53

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku

Czytaj dalej...

21.08.2019 14:46

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku

Czytaj dalej...

20.08.2019 14:37

Zawiadomienie z dnia 06.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM .

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: