Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WIOŚ - składowisko odpadów

 1. Protokół Nr WIOS-LODZ 761/2015 (11 MB)

Wyświetlony: 459

Dodany 08.01.2016 14:26:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2016 14:26:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach

 1. Protokół Nr AB/148/2015 (214,7 KB)

Wyświetlony: 457

Dodany 30.11.2015 09:42:08 przez Katarzyna Majda

Autor dokumentu Katarzyna Majda

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2015 09:42:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu

 1. Protokół Nr AB/149/2015 (149,7 KB)

Wyświetlony: 470

Dodany 30.11.2015 09:41:08 przez Katarzyna Majda

Autor dokumentu Katarzyna Majda

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2015 09:41:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu

 1. Protokół z kontroli Nr JS/153/2015 (165,1 KB)

Wyświetlony: 465

Dodany 06.10.2015 09:12:17 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.10.2015 09:12:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - Wniosek o umorzenie pożyczki

 1. Protokół z kontroli Wniosku o umorzenie umowy nr 339/GW/P/2012 (235,4 KB)

Wyświetlony: 455

Dodany 23.09.2015 12:27:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2015 12:27:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola UKS w Łodzi - Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania

 1. Protokół z kontroli (946,4 KB)

Wyświetlony: 454

Dodany 23.09.2015 12:25:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2015 12:25:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontorla Urzędu Marszałkowskiego - Powitanie lata z E-LEADEREM

Raport z czynności kontrolnych nr 05/413/0180/15 (904,4 KB)


Wyświetlony: 432

Dodany 14.07.2015 11:34:03 przez Katarzyna Majda

Autor dokumentu Katarzyna Majda

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.07.2015 11:34:03 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej, ul. Boczna

 1. Raport z czynności kontrolnych nr 05/321/0172/15 (1,2 MB)

Wyświetlony: 460

Dodany 08.07.2015 13:26:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.07.2015 13:26:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole Wojewody Łódzkiego - wykonywanie przez Wójta Gminy Moszczenica w 2013, 2014 i 2015 roku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

 1. Wystąpienie pokontrolne (662,6 KB)
 2. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne (71,7 KB)

Wyświetlony: 607

Dodany 22.06.2015 10:39:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2015 10:39:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce etap II

 1. Protokół Nr AB/58/2015 (158,3 KB)

Wyświetlony: 453

Dodany 10.06.2015 14:43:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 14:43:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych

 1. Protokół Nr 05/413/0158/15 (719,8 KB)

Wyświetlony: 446

Dodany 10.06.2015 14:42:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 14:42:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Remont Domu Ludowego w Gościmowicach

 1. Raport z czynności kontrolnych Nr 05/413/0058/15 (701 KB)

Wyświetlony: 611

Dodany 24.02.2015 11:50:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2015 11:50:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Rewitalizacja Placu Rynek w mijscowości Srock

 1. Raport z czynności kontrolnych (952,6 KB)

Wyświetlony: 456

Dodany 19.02.2015 09:03:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.02.2015 09:03:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

29.01.2020 14:42

Informacja o terminie XXII Sesji Rady Gminy - 30 Stycznia 2020 roku

Czytaj dalej...

29.01.2020 14:41

Informacja o terminie XXII Sesji Rady Gminy - 30 Stycznia 2020 roku

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:32

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 23.01.2020 r.nr WA.ZUZ.3.421.1011.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2014 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni i usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą trzech studni na działkach o nr ewid. 153/3, 159/3 i 170 obręb Lewkówka

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:31

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 23.01.2020 r.nr WA.ZUZ.3.421.1011.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2014 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni i usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą trzech studni na działkach o nr ewid. 153/3, 159/3 i 170 obręb Lewkówka

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:28

Obwieszczenie IZP.6733.16.2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji celu publicznego.

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:27

Obwieszczenie IZP.6733.16.2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji celu publicznego.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: