Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

IV Sesja Rady Gminy - 28 grudzień 2006 rok

 1. Uchwała Nr IV/9/2006 (28,3 KB) - w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Moszczenica.
 2. Uchwała Nr IV/10/2006 (16,2 KB) - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr IV/11/2006 (27,5 KB) - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.
 4. Uchwała Nr IV/12/2006 (87,8 KB) - w sprawie ustalenia regulaminu określającego
  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 5. Uchwała Nr IV/13/2006 (27,6 KB) - w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica dotyczącego fragmentu terenu położonego we wsi Jarosty u zbiegu dróg krajowych nr 8 i nr 91 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.
 6. Uchwała Nr IV/14/2006 (81,6 KB) - w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej gminy Moszczenica
 7. Uchwała Nr IV/15/2006 (22,5 KB) - w sprawie wystąpienia Gminy Moszczenica ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
 8. Uchwała Nr IV/16/2006 (24,4 KB) - w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Uchwała Nr IV/17/2006 (17,9 KB) - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 10. Uchwała Nr IV/18/2006 (13,6 KB) - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2007 roku.
 11. Uchwała Nr IV/19/2006 (34,1 KB) - w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2007 roku.
 12. Uchwała Nr IV/20/2006 (13,9 KB) - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku.
 

Wyświetlony: 815

Dodany 09.01.2007 13:33:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2007 14:14:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

II Sesja Rady Gminy

 1. Uchwała Nr II/5/2006 (61,2 KB) - w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku

Wyświetlony: 692

Dodany 09.01.2007 13:29:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2007 12:13:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja Rady Gminy - 27 listopada 2006 roku

 1. Uchwała Nr I/1/2006 (25,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica
 2. Uchwała Nr I/2/2006 (25,8 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica.
 3. Uchwała Nr I/3/2006 (25,6 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica
 4. Uchwała Nr I/4/2006 (40,6 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
 

Wyświetlony: 671

Dodany 29.11.2006 13:31:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2007 13:28:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

29.01.2020 14:42

Informacja o terminie XXII Sesji Rady Gminy - 30 Stycznia 2020 roku

Czytaj dalej...

29.01.2020 14:41

Informacja o terminie XXII Sesji Rady Gminy - 30 Stycznia 2020 roku

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:32

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 23.01.2020 r.nr WA.ZUZ.3.421.1011.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2014 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni i usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą trzech studni na działkach o nr ewid. 153/3, 159/3 i 170 obręb Lewkówka

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:31

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 23.01.2020 r.nr WA.ZUZ.3.421.1011.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2014 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni i usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą trzech studni na działkach o nr ewid. 153/3, 159/3 i 170 obręb Lewkówka

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:28

Obwieszczenie IZP.6733.16.2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji celu publicznego.

Czytaj dalej...

28.01.2020 17:27

Obwieszczenie IZP.6733.16.2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji celu publicznego.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: