Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat Komisarza Wyborczego o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze

1. Komunikat Komisarza Wyborczego o terminie składania sprawozdań finansowych  przez komitety wyborcze


Wyświetlony: 532

Dodany 14.11.2018 10:36:59 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2018 10:37:54 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyjaśnień dotyczących członkowska w obwodowych komisjach wyborczych osób spokrewnionych z kandydatami.


Wyświetlony: 601

Dodany 21.09.2018 08:20:40 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.09.2018 08:21:46 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ( Informacja z dnia 15.09.2018 r.)


Wyświetlony: 604

Dodany 21.09.2018 08:06:35 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.09.2018 08:11:41 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. (Informacja z dnia 15.09.2018 r.) 


Wyświetlony: 594

Dodany 21.09.2018 08:06:12 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.09.2018 08:10:28 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi.

1. Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi. ( Informacja z dnia 14.09.2018 r.)


Wyświetlony: 608

Dodany 21.09.2018 07:53:37 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.09.2018 07:55:26 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr LVII/488/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku

1. Uchwała Nr LVII/488/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/422/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Wyświetlony: 604

Dodany 11.09.2018 16:51:03 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2018 16:52:24 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o przeniesienie lokalu wyborczego.

1. Wniosek o przeniesienie lokalu wyborczego.


Wyświetlony: 599

Dodany 11.09.2018 16:49:24 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2018 16:50:12 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb z dnia 6 września 2018 roku

1. Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb z dnia 6 września 2018 roku dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania.


Wyświetlony: 694

Dodany 07.09.2018 09:23:42 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.09.2018 09:25:20 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Pismo PKW dopisanie wyborcy do spisu wyborców

1. Pismo PKW dopisanie wyborcy do spisu wyborców


Wyświetlony: 626

Dodany 05.09.2018 07:27:15 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2018 07:27:59 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starostwa Powiatu Piotrkowskiego z dn. 22.08.2018 r.

1. Obwieszczenie Starostwa Powiatu Piotrkowskiego z dn. 22.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.


Wyświetlony: 616

Dodany 27.08.2018 07:59:51 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2018 08:01:03 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16.08.2018 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16.08.2018 r. - wykaz okręgów wyborczych dla Sejmiku


Wyświetlony: 612

Dodany 27.08.2018 07:53:44 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2018 07:56:52 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia, komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji  wyborczej. 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.

1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 rok.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach.

1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Zaproszenie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

1. Zaproszenie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. na spotkanie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

2. Rekrutacja w sprawie dodatkowego wyboru na funkcję urzędnika wyborczego.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r.

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory.


Zarządzenie nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego

1. Zarządzenie nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.


Wyświetlony: 628

Dodany 23.08.2018 14:29:23 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Beata Puścian

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2018 14:42:48 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

23.08.2019 13:38

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Czytaj dalej...

23.08.2019 13:36

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Czytaj dalej...

22.08.2019 09:15

Uchwały Składu Orzekającego RIO

Czytaj dalej...

21.08.2019 14:53

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku

Czytaj dalej...

21.08.2019 14:46

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku

Czytaj dalej...

20.08.2019 14:37

Zawiadomienie z dnia 06.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM .

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: