Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nr 3/2019 z dnia 24.07.2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony 10 lat w trybie bezprzetargowym: działka nr 104, obręb Moszczenica


Wyświetlony: 169

Dodany 24.07.2019 15:22:03 przez Marta Szost

Autor dokumentu Marta Szost

Ważny do: 13.08.2019

Ostatnia modyfikacja:24.07.2019 15:22:03

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o podjęciu w dniu 28.06.2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

1, Obwieszczenie o podjęciu w dniu 28.06.2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA" zlokalizowanego na działkach o nr ewid.26,27,28,119,46,120,43/4, 43/3,45,44,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,31/2/30,29 obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 690

Dodany 28.06.2019 14:48:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 27.07.2019

Ostatnia modyfikacja:28.06.2019 14:48:34

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na

1. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA"


Wyświetlony: 861

Dodany 27.05.2019 09:02:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 17.06.2019

Ostatnia modyfikacja:27.05.2019 09:02:51

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 24.04.2019 r. nr WA.ZUZ.3.421.237.2019.AD

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 24.04.2019 r. nr WA.ZUZ.3.421.237.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.Wyświetlony: 972

Dodany 30.04.2019 16:52:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 07.05.2019

Ostatnia modyfikacja:30.04.2019 16:52:58

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 29.03.2019

1. Obwieszczenie z dnia 29.03.2019 o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "produkcji węgla workowego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid.404,406,407 obręb geodezyjny Kiełczówka".


Wyświetlony: 1156

Dodany 02.04.2019 16:41:39 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 30.04.2019

Ostatnia modyfikacja:02.04.2019 16:41:39

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 02.04.2019

1. Obwieszczenie z dnia 02.04.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA" zlokalizowanego na działkach nr ewid. 26,27,28,119,46,120,43/4,43/3,45,44,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,31/2,30,29 obręb Jarosty w gminie Moszczenica powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 1060

Dodany 03.04.2019 13:56:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 24.04.2019

Ostatnia modyfikacja:03.04.2019 13:56:00

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 27.03.2019

1. Obwieszczenie z dnia 27.03.2019r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na"wykonaniu urządzenia wodnego- studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w obrębie Lewkówka dz. nr 159/3, gm.Moszczenica, powiat piotrkowski, woj.łódzkie o wydajności 24m3/h przy S=4"


Wyświetlony: 1257

Dodany 27.03.2019 14:33:18 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 11.04.2019

Ostatnia modyfikacja:27.03.2019 14:33:18

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011 (97 KB) o wydaniu w dniu 3.12.2012 r. postanowienia wyznaczającego nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica


Wyświetlony: 402

Dodany 03.12.2012 14:20:36 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 18.12.2012

Ostatnia modyfikacja:03.12.2012 14:20:36

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.36.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.36.2012 (77,3 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „Lewkówka VI” w gm

Wyświetlony: 388

Dodany 21.11.2012 09:14:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 05.12.2012

Ostatnia modyfikacja:21.11.2012 09:14:52

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2012 (96,6 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) w systemie bezściółkowym o obsadzie 84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewidencyjny 144 i 145 obręb Gościmowice II w miejscowości Gościmowice Pierwsze

Wyświetlony: 398

Dodany 16.11.2012 13:25:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: 30.11.2012

Ostatnia modyfikacja:16.11.2012 13:25:39

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR.7625-01/2010

 1. Obwieszczenie Nr OŚR.7625-01/2010 (97,9 KB) o wydaniu w dniu 12.11.2012 r. postanowienia wyjaśniającego dotyczącego treści decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w Kosowie, ul. Główna.

Wyświetlony: 392

Dodany 13.11.2012 13:52:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 28.11.2012

Ostatnia modyfikacja:13.11.2012 13:52:11

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2012 (76,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wybudowaniu Elektrowni Wiatrowej składającej się z 1 turbiny wiatrowej o mocy do 2,5 MW zlokalizowanej na obszarze geodezyjnym Karlin w gminie Moszczenica, stacji zbiorczej i linii przesyłowej do istniejącej linii średniego napięcia”.

 


Wyświetlony: 380

Dodany 08.11.2012 13:01:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 23.11.2012

Ostatnia modyfikacja:08.11.2012 13:01:02

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.2012 (98,5 KB) o możliwości wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji środowiskowej w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych w Rękoraju.

Wyświetlony: 409

Dodany 24.10.2012 14:26:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 08.11.2012

Ostatnia modyfikacja:24.10.2012 14:26:15

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.20.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.20.2012 (97,8 KB) o możliwości wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji środowiskowej w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych w Rękoraju.

Wyświetlony: 488

Dodany 24.10.2012 14:27:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 08.11.2012

Ostatnia modyfikacja:24.10.2012 14:27:16

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.2012 (78,7 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg w miejscowości Baby i Kiełczówka: ul. Sieradzka, Szkolna, Sosnowa, Rzemieślnicza na działkach o nr ewid. 60/4, 91, 92, 94, 96, 97, 145, 146, 113, 111, 112, 402, 170/1, 157, 158, 159, 160 w miejscowości Kiełczówka, obręb geodezyjny Kiełczówka, gmina Moszczenica oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13/7, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/7, 86/8, 86/15, 88, 92/1 w miejscowości Baby, obręb Baby

Wyświetlony: 404

Dodany 11.10.2012 12:12:13 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 25.10.2012

Ostatnia modyfikacja:11.10.2012 12:12:13

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2012 (82,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 134,4 DJP/ wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 205 DJP/ na działce nr ewidencyjny 84 obręb Sierosław w gmi

Wyświetlony: 392

Dodany 11.10.2012 12:11:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 25.10.2012

Ostatnia modyfikacja:11.10.2012 12:11:11

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (88,2 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 392

Dodany 11.10.2012 12:10:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 25.10.2012

Ostatnia modyfikacja:11.10.2012 12:10:08

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011 (86,6 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2; 37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa, gmina

Wyświetlony: 394

Dodany 11.10.2012 12:08:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 25.10.2012

Ostatnia modyfikacja:11.10.2012 12:08:49

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.2012 (104,7 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku przejście przez Moszczenicę tj. km 32+095,50 do ok. km 34+700,00 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski”.

Wyświetlony: 411

Dodany 08.10.2012 10:01:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 23.10.2012

Ostatnia modyfikacja:08.10.2012 10:01:52

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (80,5 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka w gminie

Wyświetlony: 401

Dodany 05.10.2012 11:03:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 20.10.2012

Ostatnia modyfikacja:05.10.2012 11:03:23

Historia zmian [0]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

14.10.2019 13:04

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

14.10.2019 13:03

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

11.10.2019 11:01

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Czytaj dalej...

08.10.2019 16:32

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj dalej...

08.10.2019 14:55

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy - 8 października 2019 roku

Czytaj dalej...

07.10.2019 14:33

Postanowienie nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: