Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011 (80,8 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska Wola, Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin.

Wyświetlony: 484

Dodany 03.10.2012 12:49:21 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 18.10.2012

Ostatnia modyfikacja:03.10.2012 12:49:21

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2012 (83,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) w systemie bezściółkowym o obsadzie 84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 144 i 145 obręb Gościmowice II w miejscowości Gościmowice Pierwsze

Wyświetlony: 514

Dodany 03.10.2012 12:48:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 12.10.2012

Ostatnia modyfikacja:03.10.2012 12:48:58

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2012 (78 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko-gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działkach nr ewidencyjny 513, 514, 515, 516 obręb geodezyjny Podolin

 


Wyświetlony: 403

Dodany 26.09.2012 14:29:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 12.10.2012

Ostatnia modyfikacja:26.09.2012 14:29:37

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.31.2012

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.31.2012 (73,1 KB) o możliwości wypowiedzienia się przed wydaniem decyzji dla inwestycji: Budowa  dróg w miejscowości Baby i Kiełczówka:  ul. Sieradzka, Szkolna, Sosnowa, Rzemieślnicza na działkach o nr ewid. 60/4, 91, 92, 94, 96, 97, 145, 146, 113, 111, 112, 402, 170/1, 157, 158, 159, 160 w miejscowości Kiełczówka, obręb geodezyjny Kiełczówka, gmina Moszczenica oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13/7, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/2, 86/3, 86/4, 86/7, 86/8, 86/15, 88, 92/1 w miejscowości Baby, obręb geodezyjny Baby, gmina Moszczenica

Wyświetlony: 392

Dodany 20.09.2012 12:06:36 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 06.10.2012

Ostatnia modyfikacja:20.09.2012 12:06:36

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (96,4 KB) o wydaniu w dniu 29.08.2012 r. postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka, gmi

Wyświetlony: 398

Dodany 30.08.2012 11:48:16 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 14.09.2012

Ostatnia modyfikacja:30.08.2012 11:48:16

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011 (124 KB) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska Wola, Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin

Wyświetlony: 386

Dodany 30.08.2012 11:47:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 14.09.2012

Ostatnia modyfikacja:30.08.2012 11:47:04

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.2012 (80 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Moszczenica

Wyświetlony: 378

Dodany 29.08.2012 12:13:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 13.09.2012

Ostatnia modyfikacja:29.08.2012 12:13:02

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.20.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.20.2011 (103,4 KB) o wystąpieniu o opinię do PPIS i uzgodnienie do RDOŚ w Łodzi - dotyczy budowy elektrowni wiatrowej w Gazomii Starej i Gazomii Nowej.

Wyświetlony: 393

Dodany 28.08.2012 13:30:25 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 12.09.2012

Ostatnia modyfikacja:28.08.2012 13:30:25

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.21.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.21.2011 (103 KB) o zwróceniu się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia.

 


Wyświetlony: 366

Dodany 14.08.2012 12:03:26 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: 28.08.2012

Ostatnia modyfikacja:14.08.2012 12:03:26

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2012 (132,2 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą”,  przewidzianego do realizacji w następujących  obrębach geodezyjnych: Czarnocin,  Tychów, Bieżywody, Kalska Wola, Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin.

Wyświetlony: 452

Dodany 28.08.2012 13:15:57 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 17.08.2012

Ostatnia modyfikacja:28.08.2012 13:15:57

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2012 (101,5 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wybudowaniu Elektrowni Wiatrowej składającej się z 1 turbiny wiatrowej o mocy do 2,5 MW zlokalizowanej na obszarze geodezyjnym Karlin w gminie Moszczenica, stacji zbiorczej i linii przesyłowej do istniejącej linii średniego napięcia.

Wyświetlony: 465

Dodany 28.08.2012 13:14:03 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: 17.08.2012

Ostatnia modyfikacja:28.08.2012 13:14:03

Historia zmian [1]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

14.10.2019 13:04

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

14.10.2019 13:03

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

11.10.2019 11:01

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Czytaj dalej...

08.10.2019 16:32

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj dalej...

08.10.2019 14:55

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy - 8 października 2019 roku

Czytaj dalej...

07.10.2019 14:33

Postanowienie nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: