Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Konkurs ofert na opracowanie, złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ogłoszenie z dnia 24.08.2018 r z wyboru Wykonawcy w Konkursie ofert na opracowanie, złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”


  1. Konkurs ofert na opracowanie, złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie Wykonawcy


Wyświetlony: 4597

Dodany 22.08.2018 15:21:20 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2018 10:09:48 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [3]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

14.10.2019 13:04

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

14.10.2019 13:03

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

11.10.2019 11:01

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Czytaj dalej...

08.10.2019 16:32

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj dalej...

08.10.2019 14:55

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy - 8 października 2019 roku

Czytaj dalej...

07.10.2019 14:33

Postanowienie nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: