Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XIII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2019

1. Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania.

2. Uchwała nr XIII/107/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

3. Uchwała nr XIII/108/19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2018.

4. Uchwała nr XIII/109/19 w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na rok 2018.

5. Uchwała nr XIII/110/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

6. Uchwała nr XIII/111/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

7. Uchwała nr XIII/112/19 w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników.

8. Uchwała nr XIII/113/19 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

9. Uchwała nr XIII/114/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Michałów.

10. Uchwała nr XIII/115/19 w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

11. Uchwała nr XIII/116/19 w sprawie rozparzenia petycji dotyczącej remontowanej drogi powiatowej nr 1531 E.

12. Uchwała nr XIII/117/19 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2019 roku.

13. Uchwała nr XIII/118/19 w sprawie uchwalenia planu Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2019 roku.

14. Uchwała nr XIII/119/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku.

Wyświetlony: 705

Dodany 16.07.2019 17:03:04 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.07.2019 08:24:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

10.12.2019 15:02

Obwieszczenie IZP.6733.7.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Czytaj dalej...

10.12.2019 15:01

Obwieszczenie IZP.6733.7.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Czytaj dalej...

09.12.2019 12:03

XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku

Czytaj dalej...

09.12.2019 12:00

XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku

Czytaj dalej...

06.12.2019 13:55

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

Czytaj dalej...

06.12.2019 13:50

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: