Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XIV Sesja Rady Gminy - 10 Lipiec 2019

1. Uchwała nr XIV/124/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok.

2. Uchwała nr XIV/125/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

3. Uchwała nr XIV/126/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Uchwała nr XIV/127/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników.

5. Uchwała nr XIV/128/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

6. Uchwała nr XIV/129/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie likwidacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy.

7. Uchwała nr XIV/130/19 Rady Gminy Moszczenica w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy.Wyświetlony: 171

Dodany 19.07.2019 09:15:23 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2019 09:44:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

14.08.2019 10:42

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 sierpnia 2019 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Czytaj dalej...

14.08.2019 10:40

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 sierpnia 2019 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Czytaj dalej...

14.08.2019 10:32

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 sierpnia 2019 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Czytaj dalej...

13.08.2019 14:58

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj dalej...

13.08.2019 14:46

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej...

13.08.2019 14:45

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: