Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu gminy Moszczenica w ramach realizacji projektu „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie Części I i II zamówienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

          Załącznik nr 1A do SIWZ -formularz ofertowy-cz. 1 - wersja edytowalna

Informacja o zmianie terminu składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (modyfikacje treści SIWZ)

           (Zał. nr 9 do SIWZ- wersja edytowalna)

           (Zał. nr 1A do SIWZ - Formularz oferty cz. I - wersja edytowalna)

           (Zał. nr 1B do SIWZ - Formularz oferty-cz. 2 - wersja edytowalna)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uszczegółowienie odpowiedzi na zapytanie nr 1 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 6A do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - Cz. 1 zamówienia

4. Zał. nr 6B do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - Cz. 2 zamówienia

5. Zał nr 7 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja technicznaWyświetlony: 2226

Dodany 23.07.2019 16:54:57 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 11:17:39 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [8]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Informacje dla przedsiębiorców

Archiwum

Najnowsze

14.02.2020 14:02

Nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Czytaj dalej...

14.02.2020 13:59

Nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Czytaj dalej...

14.02.2020 13:47

Informacja o terminie XXIII Sesji Rady Gminy - 20 lutego 2020 roku

Czytaj dalej...

14.02.2020 13:47

Informacja o terminie XXIII Sesji Rady Gminy - 20 lutego 2020 roku

Czytaj dalej...

12.02.2020 09:04

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2019 roku

Czytaj dalej...

11.02.2020 15:23

Zawiadomienie z dnia 10.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 231, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: