Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XVI Sesja Rady Gminy - 12 wrzesień 2019

1.  Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok;

2.  Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (wersja elektroniczna).

3.  Uchwała Nr XVI/134/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiem;

4.  Uchwała Nr XVI/135/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

5.  Uchwała Nr XVI/136/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica;

6. Uchwała Nr XVI/137/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/129/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy;

7.  Uchwała Nr XVI/138/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/251/2001 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 października 2001 roku w sprawie przekazania sołectwu Raciborowice składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania;

8. Uchwała Nr XVI/139/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/27/97 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 maja 1992 roku w sprawie przekazania sołectwu Karlin składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica do korzystania;

9.  Uchwała Nr XVI/140/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Jarosty;

10. Uchwała Nr XVI/141/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Michałów;

11.  Uchwała Nr XVI/142/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

12. Uchwała Nr XVI/143/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka będącej własnością Gminy Moszczenica;

13. Uchwała Nr XVI/144/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 49 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenia;

14.  Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku.


Wyświetlony: 111

Dodany 17.09.2019 15:50:54 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2019 09:20:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

14.10.2019 13:04

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

14.10.2019 13:03

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

Czytaj dalej...

11.10.2019 11:01

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Czytaj dalej...

08.10.2019 16:32

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj dalej...

08.10.2019 14:55

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy - 8 października 2019 roku

Czytaj dalej...

07.10.2019 14:33

Postanowienie nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: