Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu wykonania)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu składania ofert)

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 25.09.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Mapa sytuacyjna z zakresem robót

5. Przedmiar robót

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wyświetlony: 860

Dodany 12.09.2019 15:17:28 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.10.2019 11:01:00 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Budżet Gminy

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

08.11.2019 13:59

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych

Czytaj dalej...

08.11.2019 13:58

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych

Czytaj dalej...

08.11.2019 13:53

Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy

Czytaj dalej...

08.11.2019 13:49

Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy

Czytaj dalej...

08.11.2019 13:32

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

Czytaj dalej...

08.11.2019 13:30

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sebastian Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 120


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: