Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zastępca Wójta Gminy

Stanowisko:

Zastępca Wójta Gminy

Zwierzchnictwo:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Gospodarki Komunalnej, Referat Informatyczny

Imię i Nazwisko:

Krzysztof Jędrzejczyk

Siedziba:

97- 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, pokój nr 20

Nr telefonu:

44 616 96 25

Nr Fax:

44 616 96 87

Adres e-mail:

k.jedrzejczyk@moszczenica.pl

 
Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1)       wykonywanie zadań Wójta podczas jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

2)      dekretowanie korespondencji przychodzącej podczas nieobecności Sekretarza;

3)      nadzorowanie spraw w zakresie przygotowania planów, zamierzeń inwestycyjnych oraz ich realizacji;

4)      nadzorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5)      nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz podejmowanych przedsięwzięć i decyzji z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i stosunków wodno-prawnych;

6)      nadzorowanie przygotowywania dokumentacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy;

7)      nadzorowanie obrotu i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Moszczenica w zakresie najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, użyczenia, użytkowania, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i innymi lokalami, usług komunalnych w zakresie obiektów komunalnych;

8)     nadzorowanie pracy pracownika przygotowującego wnioski oraz nadzór nad realizacją zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności Unii Europejskiej;

9)      nadzorowanie przygotowania i aktualizacji strony www.moszczenica.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

10)  nadzorowanie pracy pracowników merytorycznych zgodnie z zasadami podległości służbowej;

11)    nadzorowanie monitoringu gminnego;

12)   dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych pracowników;

13)   realizacja zadań wynikających z zarządzeń Wójta;

14)   nadzorowanie świadczeń wykonywanych w ramach wolontariatu;

15)   nadzorowanie i współpraca z wolontariuszami,

16)   nadzorowanie obsługi prawnej Referatu Inwestycji i Rozwoju;

17)   nadzorowanie promocji Gminy w zakresie związanym z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;

18)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.
  Wyświetlony: 3280

  Dodany 09.10.2012 13:15:11 przez Tomasz Maćkowiak

  Autor dokumentu Sylwia Stonoga

  Ważny do: bezterminowo

  Modyfikacja: 23.03.2020 08:11:17 przez Sylwia Stonoga

  Historia zmian [4]

  Strona główna

  Rada Gminy

  Urząd Gminy

  Sołectwa

  Prawo lokalne

  Majątek Gminy

  Plany, programy, strategie, raporty

  Współpraca z org. pozarządowymi

  Gospodarka przestrzenna

  Publiczny transport zbiorowy

  Rewitalizacja

  Zabytki

  Emisja Obligacji

  Informacje dla przedsiębiorców

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

  Ochrona danych osobowych

  Deklaracja dostępności

  Archiwum

  Najnowsze

  24.02.2021 12:58

  Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

  Czytaj dalej...

  24.02.2021 12:57

  Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

  Czytaj dalej...

  23.02.2021 16:16

  Petycje złożone w 2021 roku

  Czytaj dalej...

  23.02.2021 16:06

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90 mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

  Czytaj dalej...

  23.02.2021 16:04

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90 mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

  Czytaj dalej...

  23.02.2021 16:03

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 144/9 obręb Michałów w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

  Czytaj dalej...

  Redaktorzy

  Paweł Kubiś Zadaj pytanie

  Tel:

  Fax:


  Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

  Tel:

  Fax: