Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zastępca Wójta Gminy

Stanowisko:

Zastępca Wójta Gminy

Zwierzchnictwo:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Gospodarki Komunalnej, Referat Informatyczny

Imię i Nazwisko:

Krzysztof Jędrzejczyk

Siedziba:

97- 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, pokój nr 20

Nr telefonu:

44 616 96 25

Nr Fax:

44 616 96 87

Adres e-mail:

k.jedrzejczyk@moszczenica.pl

 
Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1)       wykonywanie zadań Wójta podczas jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

2)      dekretowanie korespondencji przychodzącej podczas nieobecności Sekretarza;

3)      nadzorowanie spraw w zakresie przygotowania planów, zamierzeń inwestycyjnych oraz ich realizacji;

4)      nadzorowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5)      nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz podejmowanych przedsięwzięć i decyzji z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i stosunków wodno-prawnych;

6)      nadzorowanie przygotowywania dokumentacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy;

7)      nadzorowanie obrotu i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Moszczenica w zakresie najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, użyczenia, użytkowania, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i innymi lokalami, usług komunalnych w zakresie obiektów komunalnych;

8)     nadzorowanie pracy pracownika przygotowującego wnioski oraz nadzór nad realizacją zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności Unii Europejskiej;

9)      nadzorowanie przygotowania i aktualizacji strony www.moszczenica.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

10)  nadzorowanie pracy pracowników merytorycznych zgodnie z zasadami podległości służbowej;

11)    nadzorowanie monitoringu gminnego;

12)   dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych pracowników;

13)   realizacja zadań wynikających z zarządzeń Wójta;

14)   nadzorowanie świadczeń wykonywanych w ramach wolontariatu;

15)   nadzorowanie i współpraca z wolontariuszami,

16)   nadzorowanie obsługi prawnej Referatu Inwestycji i Rozwoju;

17)   nadzorowanie promocji Gminy w zakresie związanym z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;

18)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.
  Wyświetlony: 4575

  Dodany 09.10.2012 13:15:11 przez Tomasz Maćkowiak

  Autor dokumentu Sylwia Stonoga

  Ważny do: bezterminowo

  Modyfikacja: 23.03.2020 08:11:17 przez Sylwia Stonoga

  Historia zmian [4]

  Strona główna

  Rada Gminy

  Urząd Gminy

  Sołectwa

  Prawo lokalne

  Majątek Gminy

  Plany, programy, strategie, raporty

  Współpraca z org. pozarządowymi

  Gospodarka przestrzenna

  Publiczny transport zbiorowy

  Rewitalizacja

  Zabytki

  Emisja Obligacji

  Informacje dla przedsiębiorców

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

  Ochrona danych osobowych

  Deklaracja dostępności

  Dostępność

  Archiwum

  Najnowsze

  01.12.2021 14:22

  Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2021 r., na podstawie zakupionych biletów miesięcznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia), wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

  Czytaj dalej...

  01.12.2021 14:08

  Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2021 r., na podstawie zakupionych biletów miesięcznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia), wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

  Czytaj dalej...

  01.12.2021 12:48

  Wykaz nieruchomości nr 9/2021 z dnia 01.12.2021 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 619/1, obręb Moszczenica

  Czytaj dalej...

  01.12.2021 12:47

  Wykaz nieruchomości nr 9/2021 z dnia 01.12.2021 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 619/1, obręb Moszczenica

  Czytaj dalej...

  01.12.2021 12:41

  Wykaz nieruchomości na sprzedaż działka nr 871/5 położona w obrębie geodezyjnym Moszczenica

  Czytaj dalej...

  01.12.2021 12:40

  Wykaz nieruchomości na sprzedaż działka nr 871/5 położona w obrębie geodezyjnym Moszczenica

  Czytaj dalej...

  Redaktorzy

  Paweł Kubiś Zadaj pytanie

  Tel:

  Fax:


  Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

  Tel:

  Fax: