Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu wykonania)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w zakresie terminu składania ofert)

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 25.09.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. Nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4. Mapa sytuacyjna z zakresem robót

5. Przedmiar robót

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Wyświetlony: 2703

Dodany 12.09.2019 15:17:28 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.10.2019 11:01:00 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [6]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

29.05.2020 14:22

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:21

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:17

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:16

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:15

Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

29.05.2020 14:12

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: