Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XVIII Sesja Rady Gminy - 30 października 2019

1. Uchwała Nr XVIII/150/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok.

2. Uchwała Nr XVIII/151/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 .

3. Uchwała Nr XVIII/152/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

4. Uchwała Nr XVIII/153/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Uchwała Nr XVIII/154/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

6. Uchwała Nr XVIII/155/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Moszczenica na lata 2019-2021.

7. Uchwała Nr XVIII/156/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów.

8. Uchwała Nr XVIII/157/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Moszczenica.

9. Uchwała Nr XVIII/158/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/362/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Margarethy Kamprad w Jarostach.

10. Uchwała Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/363/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.

11. Uchwała Nr XVIII/160/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/435/14 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania Sołectwu Raków składników mienia komunalnego Gminy Moszczenica.

12. Uchwała Nr XVIII/161/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica

 


Wyświetlony: 1111

Dodany 07.11.2019 08:35:13 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2019 11:33:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

12.07.2020 16:50

Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok.

Czytaj dalej...

12.07.2020 16:37

Plan pracy Rady Gminy na 2020 rok

Czytaj dalej...

12.07.2020 16:34

Plan pracy Rady Gminy na 2020 rok

Czytaj dalej...

12.07.2020 16:32

Plan pracy Rady Gminy na 2020 rok

Czytaj dalej...

12.07.2020 16:30

Plan pracy Rady Gminy na 2020 rok

Czytaj dalej...

12.07.2020 16:28

Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: