Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku

 1. Uchwała Nr XXXV/263/17 (950,6 KB) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
 2. Uchwała Nr XXXV/264/17 (692,3 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
 3. Uchwała Nr XXXV/265/17 (71 KB) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
 4. Uchwała Nr XXXV/266/17 (42,9 KB) w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Moszczenica, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 5. Uchwała Nr XXXV/267/17 (38 KB) w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica;
 6. Uchwała Nr XXXV/268/17 (30,9 KB) w sprawie zmiany Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica oraz warunki i sposób ich przyznawania;
 7. Uchwała Nr XXXV/269/17 (104,1 KB) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2017 roku;
 8. Uchwała Nr XXXV/270/17 (19,6 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica;
 9. Uchwała Nr XXXV/271/17 (20,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Moszczenica stanowiących mienie komunalne;
 10. Uchwała Nr XXXV/272/17 (18,8 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Białkowice stanowiącej mienie komunalne;
 11. Uchwała Nr XXXV/273/17 (34,1 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład mienia komunalnego nieruchomości tworzących drogę Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Kafar położonych w obrębie geodezyjnym Michałów i Jarosty;
 12. Uchwała Nr XXXV/274/17 (28,6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 13. Uchwała Nr XXXV/275/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 14. Uchwała Nr XXXV/276/17 (219,7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Raciborowice stanowiącej mienie komunalne;
 15. Uchwała Nr XXXV/277/17 (26,3 KB) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu;
 16. Uchwała Nr XXXV/278/17 (33,4 KB) w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy;
 17. Uchwała Nr XXXV/279/17 (34,9 KB) w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie podpisania umowy dofinansowania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)”.

Wyświetlony: 1519

Dodany 23.04.2017 20:04:38 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 12:00:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

23.09.2020 15:32

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

23.09.2020 15:24

Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie, Przebudowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna

Czytaj dalej...

23.09.2020 08:19

Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie, Przebudowa drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna

Czytaj dalej...

22.09.2020 17:02

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 15.09.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1152.2020.MK

Czytaj dalej...

22.09.2020 17:00

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 15.09.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1152.2020.MK

Czytaj dalej...

22.09.2020 13:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: