Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ     (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy

4. Projekty budowlane

    4.1 Zadanie 2 - kanalizacja sanitarna - Gościmoweice Drugie Powęziny

    4.2 Zadanie 3 - kanalizacja sanitarna - Gościmowice Drugie - ETAP I

    4.3 Zadanie 4 - kanalizacja sanitarna - Gazomia Stara

    4.4 Zadanie 5 - kanalizacja sanitarna - Kiełczówka

    4.5 Zadanie 7.1 - Przepompownia ścieków - ul. Dworcowa

    4.6 Zadanie 10 - kanalizacja sanitarna - ul. Lipowa

5. Programy Funkcjonalno Użytkowe

6. Dokumentacja środowiskowa

    6.1 Dok. Środ. Cz.1 - dla zadań nr:  1, 2, 3, 4, 5

    6.2 Dok. Środ. Cz.2 - dla zadań nr: 7.1, 7.2, 8

7. Kosztorysy i przedmiary

8. Specyfikacje Techniczne

Wyświetlony: 1538

Dodany 10.06.2020 16:10:01 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.06.2020 13:10:01 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [10]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

10.07.2020 13:50

Bilans Łączny za 2019 rok

Czytaj dalej...

10.07.2020 10:11

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”

Czytaj dalej...

10.07.2020 09:31

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2020 roku

Czytaj dalej...

10.07.2020 08:51

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku

Czytaj dalej...

10.07.2020 08:46

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze

Czytaj dalej...

10.07.2020 08:45

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: