Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXIV Sesja Rady Gminy - 12 maja 2020 roku

1. Uchwała Nr XXIV/204/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2. Uchwała Nr XXIV/205/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020;

3. Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 (wersja elektroniczna).

4. Uchwała Nr XXIV/207/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2020 roku; 

5. Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny będącej własnością Gminy Moszczenica;

6. Uchwała Nr XXIV/209/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;

7. Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej;

8. Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu;

9. Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Gminnego w Moszczenicy;

10. Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;

11. Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku administracyjno-biurowo-usługowym w Moszczenicy stanowiącym własność Gminy Moszczenica na okres 10 lat w trybie przetargowym;

12. Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Moszczenica pomocy rzeczowej od Gminy Grabica;

13. Uchwała Nr XXIV/216/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Michałów;

14. Uchwała Nr XXIV/217/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Moszczenica na lata 2016-2019”;

15. Uchwała Nr XXIV/218/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica;

16. Uchwała Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica, gm. Moszczenica;

17. Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica;

18. Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica;

19. Uchwała Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków, gm. Moszczenica.Wyświetlony: 330

Dodany 20.05.2020 08:31:05 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2020 17:04:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

02.07.2020 13:40

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:37

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:35

Urząd Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:04

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:01

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 11:59

Wykaz ''wirtualnych biur'' w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: