Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS


Informacja o modyfikacji treści SIWZ i wzoru umowy (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie SIWZ - w zakresie zmiany terminu składania ofert UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie 3 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert (z dnia 13.01.2021) UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu składania ofert  (UWAGA: zmiana terminu składania ofert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - treść ogólna po zmianie z dnia 30.12.2020 r.

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianie z dn 30.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

4. Program Funkcjonalno Użytkowy


Wyświetlony: 1678

Dodany 23.12.2020 10:52:50 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2021 13:36:26 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [12]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

26.02.2021 13:19

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski'' na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 13:16

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:13

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:12

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:29

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:13

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: