Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Moszczenica, Wola Moszczenicka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

-----------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert 

Otwarcie ofert 30.12.2020 roku Transmisja godz.10:30 https://youtu.be/lgq9Wj41IHY

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica.

4. Załącznik nr 2 Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka oraz Moszczenica ,gm. Moszczenica.

5. Załącznik nr 3 Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica.

6. Załącznik nr 4 Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica.

7. Załącznik nr 5 Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica oraz Pomyków .gm. Moszczenica.


Wyświetlony: 907

Dodany 21.12.2020 15:13:57 przez Aneta Jagodzińska

Autor dokumentu Aneta Jagodzińska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2021 13:51:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

26.02.2021 13:19

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski'' na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 13:16

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:13

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:12

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:29

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:13

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: