Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XLIII Sesja Rady Gminy - 15 lipca 2021 r.

1. Uchwała Nr XLIII /366/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała nr XLIII/367/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR XLIII/368/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin i Powiatów „Samorząd Bliżej Mieszkańców”

4. Uchwała NR XLIII/369/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Rozprza, Gminą Wola Krzysztoporska, Miastem Piotrków Trybunalski, Miastem Sulejów, Miastem Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Miastem Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021 – 2027

5. Uchwała nr XLIII/370/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

6. Uchwała NR XLIII/371/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków

7.  Uchwała NR XLIII/372/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Michalów

8. Uchwała NR XLIII/373/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy

9. Uchwała NR XLIII/374/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/439/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica

10. Uchwała  Nr  XLIII/375/2021  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania       przestrzennego Gminy Moszczenica 

- załącznik nr 1- cześć tekstowa

– załącznik nr 2: 

a) arkusz 1/3 „Uwarunkowania. Istniejąca struktura przestrzenna”,

b) arkusz 2/3 „Uwarunkowania. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, stan ładu przestrzennego”,

c) arkusz 3/3 „Uwarunkowania. Infrastruktura techniczna i komunikacja”;

- załącznik nr 3

a) arkusz 1/2 „Kierunki. Struktura przestrzenna Gminy. Przeznaczenie terenów”,

b) arkusz 2/2 „Kierunki. Polityka przestrzenna”.

- załącznik nr 4 Wyświetlony: 1545

Dodany 10.08.2021 09:19:39 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2022 15:07:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [5]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.05.2022 13:39

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2022 roku

Czytaj dalej...

24.05.2022 13:30

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2022

Czytaj dalej...

24.05.2022 13:29

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.13.2022

Czytaj dalej...

24.05.2022 12:45

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022

Czytaj dalej...

24.05.2022 12:44

Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r. znak: GOŚ.6220.4.2022

Czytaj dalej...

23.05.2022 14:53

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: