Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

1. Uchwała NR LXI/479/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania

2.  Uchwała NR LXI/480/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

3.  Uchwała NR LXI/481/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2021

4.  Uchwała NR LXI/482/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

5. Uchwała nr LXI/483/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

6.  Uchwała NR LXI/484/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2021

7.  Uchwała NR LXI/485/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

8.  Uchwała NR LXI/486/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku  w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy

9.  Uchwała NR LXI/487/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Srocku wraz z częścią nieruchomości

10.  Uchwała NR LXI/488/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice

11.  Uchwała NR LXI/489/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Moszczenica będącej własnością Gminy Moszczenica

12.  Uchwała NR LXI/490/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica

13.  Uchwała NR LXI/491/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica

14.  Uchwała NR LXI/492/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LX/477/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

15.  Uchwała NR LXI/493/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2022 roku

16 .Uchwała NR LXI/494/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2022 roku

17.  Uchwała NR LXI/495/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku

18.   Uchwała NR LXI/496/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2022 r.Wyświetlony: 1410

Dodany 22.06.2022 11:55:29 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2022 12:17:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

31.05.2023 08:27

Postanowienie Nr 65/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Czytaj dalej...

31.05.2023 08:26

Postanowienie Nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Moszczenica do stanu faktycznego

Czytaj dalej...

31.05.2023 08:19

Postanowienie Nr 80/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania

Czytaj dalej...

31.05.2023 08:17

Postanowienie Nr 65/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Czytaj dalej...

31.05.2023 08:17

Postanowienie Nr 66/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Moszczenica do stanu faktycznego

Czytaj dalej...

31.05.2023 08:16

Postanowienie Nr 80/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: