Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 30.12.2019 r. znak:GOS.6220.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

1. Zawiadomienie z dnia 30.12.2019 r. znak:GOS.6220.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudowa budynku gospodarczego oraz budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca" na działkach o nr ewid. 2/30,2/32 obręb Kolonia Podolin w gminie Moszczenica.


Wyświetlony: 3762

Dodany 31.12.2019 11:28:55 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2019 11:29:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 27.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.957.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod rzeka Wierzejką przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego) na działkach o numerach ewidencyjnych 156/1 i 156/2 obręb Jarosty w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 27.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.957.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod rzeka Wierzejką przyłącza telekomunikacyjnego (światłowodowego) na działkach o numerach ewidencyjnych 156/1 i 156/2 obręb Jarosty w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. 


Wyświetlony: 3972

Dodany 03.12.2019 16:46:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.12.2019 16:47:50 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 26.11.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.1054.2019.DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni wierconej nr II (awaryjnej) na terenie ujęcia gminnego na działce nr ewid. 15/2 w obrębie Kolonia Podolin w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 26.11.2019r. znak: WA.ZUZ.3.421.1054.2019.DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni wierconej nr II (awaryjnej) na terenie ujęcia gminnego na działce nr ewid. 15/2 w obrębie Kolonia Podolin w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.  


Wyświetlony: 3957

Dodany 29.11.2019 10:50:21 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2019 10:51:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 15.11.2019 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin.

1. Zawiadomienie z dnia 15.11.2019r. znak: GOŚ.6220.15.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin.  


Wyświetlony: 4092

Dodany 15.11.2019 13:11:40 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2019 13:13:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 13.11.2019 r. znak: GOŚ.6220.14.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obiektu loch z odchowalnią o obsadzie do 419 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 113 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica.

1. Zawiadomienie z dnia 13.11.2019 r. znak:GOŚ.6220.14.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku obiektu loch z odchowalnią o obsadzie do 419 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 113 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica. 


Wyświetlony: 4129

Dodany 14.11.2019 11:25:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2019 11:27:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 12.11.2019 r. znak: GOŚ.6220.3.2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 161,84 DJP/, oraz trzech silosów zbożowych o ładowności do 155 ton i trzech silosów paszowych o ładowności do 27 ton wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 276,08 DJP/ na działce nr ewidencyjny 370, 371/1, 371/2 obręb geodezyjny Sierosław w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Obwieszczenie z dnia 12.11.2019r. znak: GOŚ.6220.3.2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 161,84 DJP/, oraz trzech silosów zbożowych o ładowności do 155 ton i trzech silosów paszowych o ładowności do 27 ton wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 276,08 DJP/ na działce nr ewidencyjny 370, 371/1, 371/2  obręb geodezyjny Sierosław w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 4205

Dodany 13.11.2019 09:46:36 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.11.2019 09:49:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 7.11.2019 r. znak: GOŚ.6220.13.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Ośrodek hodowli trzody chlewnej” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 186/2 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 7.11.2019 r.znak: GOŚ.6220.13.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Ośrodek hodowli trzody chlewnej”  przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 186/2 obręb  Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 4101

Dodany 08.11.2019 09:27:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2019 09:28:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 30.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.398.2019.DŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego (rowu przydrożnego) istniejącymi wylotami W1 – W27 z drogi wojewódzkiej nr 716 w km 26+752 – 28+865 w m. Kiełczówka m. Baby, gm. Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 30.10.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.398.2019.DŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego (rowu przydrożnego) istniejącymi wylotami W1 – W27 z drogi wojewódzkiej nr 716 w km 26+752 – 28+865 w m. Kiełczówka m. Baby, gm. Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 4163

Dodany 07.11.2019 10:14:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 10:15:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 29.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.932.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – częściową likwidację istniejących urządzeń melioracji wodnych oraz budowę nowych odcinków zbieraczy na działkach o nr ewid. 145/25 i 67/10 obręb Jarosty, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski

1. Zawiadomienie z dnia 29.10.2019r. znak: WA.ZUZ.3.421.932.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – częściową likwidację istniejących urządzeń melioracji wodnych oraz budowę nowych odcinków zbieraczy na działkach o nr ewid. 145/25 i 67/10 obręb Jarosty, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski 


Wyświetlony: 4590

Dodany 05.11.2019 15:58:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:59:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 25.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.852.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę sieci drenarskiej na działce nr ewid. 232 obręb Gościmowice II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski

1. Zawiadomienie z dnia 25.10.2019r. znak: WA.ZUZ.3.421.852.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę sieci drenarskiej na działce nr ewid. 232 obręb Gościmowice II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski. 


Wyświetlony: 4647

Dodany 04.11.2019 13:56:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.11.2019 13:58:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 22.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.895.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i częściową ich likwidację na działce nr ewid. 2/39 obręb Kolonia Podolin, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski

1. Zawiadomienie z dnia 22.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.895.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i częściową ich likwidację na działce nr ewid. 2/39 obręb Kolonia Podolin, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski 


Wyświetlony: 4162

Dodany 04.11.2019 13:53:59 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.11.2019 13:55:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 3.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.876.2019.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr ewid. 75/6 obręb Daszówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski

1. Zawiadomienie z dnia 3.10.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.876.2019.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr ewid. 75/6 obręb Daszówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski


Wyświetlony: 4215

Dodany 22.10.2019 16:02:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.10.2019 16:03:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r. znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.

1. Obwieszczenie z dnia 8.10.2019 r.znak: GPB-II.7820.6.2019.JN/IK zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy: postępowania dotyczącego zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 – odcinek A.


Wyświetlony: 4407

Dodany 14.10.2019 13:03:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 13:04:21 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 5.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.592.2019.IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr 180 obręb Lewkówka

1. Zawiadomienie z dnia 5.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.592.2019.IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia  na działce nr 180 obręb Lewkówka.


Wyświetlony: 4449

Dodany 11.09.2019 09:05:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 09:06:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 3.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.701.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 174/1 obręb Moszczenica

1. Zawiadomienie z dnia 3.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.701.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 174/1 obręb Moszczenica


Wyświetlony: 4499

Dodany 11.09.2019 09:01:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.09.2019 09:03:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 2.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.681.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację urządzeń melioracji wodnych.

1. Zawiadomienie z dnia 2.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.681.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidację urządzeń melioracji wodnych.


Wyświetlony: 4679

Dodany 06.09.2019 13:40:39 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2019 13:42:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 29.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.764.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę i częściową likwidację sieci melioracji wodnych.

1. Zawiadomienie z dnia 29.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.764.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę i częściową likwidację sieci melioracji wodnych.


Wyświetlony: 4620

Dodany 05.09.2019 16:02:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2019 16:03:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.17

1. Ogłoszenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.17 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".


Wyświetlony: 4630

Dodany 03.09.2019 12:55:38 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:57:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.16

1. Obwieszczenie z dnia 9.08.2019r. znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".


Wyświetlony: 5514

Dodany 03.09.2019 12:50:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:56:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 22.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.659.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.01.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.291.2018.JK/AD na wykonanie urządzenia wodnego

1. Zawiadomienie z dnia 22.08.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.659.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.01.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.291.2018.JK/AD na wykonanie urządzenia wodnego .


Wyświetlony: 4675

Dodany 27.08.2019 10:36:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2019 10:38:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 06.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM .

1. Zawiadomienie z dnia 06.08.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.502.2019.IM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni oraz usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej ujmującej do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny, działka nr ewid.87/2 obręb Jarosty.


Wyświetlony: 5916

Dodany 20.08.2019 14:36:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 11:20:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 26.07.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.507.2019.AD .

1. Zawiadomienie z dnia 26.07.2019 r. znak:WA.ZUZ.3.421.507.2019.AD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu obiektu sportowego "Moje Boisko Orlik" w miejscowości Moszczenica.


Wyświetlony: 5263

Dodany 20.08.2019 14:26:10 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 11:04:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 14.08.2019r. znak WA.RUZ.421.155.2019.JSM

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 14.08.2019r. znak WA.RUZ.421.155.2019.JSM o wydaniu decyzji z dnia 12.08.2019 r. znak jw. udzielającej pozwolenia wodno-prawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.


Wyświetlony: 5342

Dodany 20.08.2019 14:11:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 11:18:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 5.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.554.2019.IM o wszczciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Moszczanki oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu przyległego do ul. Cmentarnej i ul. Lipowej w Moszczenicy.

1. Zawiadomienie z dnia 5.08.2019r. znak:WA.ZUZ.3.421.554.2019.IM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Moszczanki oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu przyległego do ul. Cmentarnej i ul. Lipowej w Moszczenicy.


Wyświetlony: 4741

Dodany 08.08.2019 13:11:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2019 13:14:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 lipca 2019 r., znak: WOOS.420.183.2018.MGr.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 lipca 2019 r., znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.11 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 9 (km 0+00 do kom 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91"



Wyświetlony: 4783

Dodany 02.08.2019 14:10:26 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.08.2019 14:12:14 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o z mianie terminu załatwienia sprawy z wniosku inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad złożony do Wojewody Łódzkiego 30.05.2019r. - w sprawie zmiany. w trybie art.36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł

1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o z mianie terminu załatwienia sprawy z wniosku inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad złożony do Wojewody Łódzkiego 30.05.2019r. - w sprawie zmiany. w trybie art.36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzją z 22.10.2014 r., znak: DOII-II-jo-772-5-2008/14, w części utrzymał decyzję w mocy oraz którą następnie Wojewoda Łódzki zmienił decyzją z 18.03.2016r. Nr 66/16 i zatwierdził zmieniony projekt budowlany.


Wyświetlony: 4610

Dodany 30.07.2019 08:34:04 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.07.2019 08:36:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 22.07.2019 r. znak: PO.RUZ.421.145.2019.JŁ o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 22.07.2019 r.



Wyświetlony: 5801

Dodany 26.07.2019 11:05:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.07.2019 11:11:45 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 18.06.2019r. znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 18.06.2019r. znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.


Wyświetlony: 4791

Dodany 02.07.2019 10:27:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2019 10:31:38 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany, w trybie art .36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku wezeł

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 4.11.2013 r., udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów wraz z węzłem od km 335+937,65 do 351+800-odcinek A.


Wyświetlony: 5372

Dodany 26.06.2019 11:24:04 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.06.2019 11:25:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak WA.RUZ.421.155.2019 JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak WA.RUZ.421.155.2019 JSM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.


Wyświetlony: 7355

Dodany 25.06.2019 08:38:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 08:54:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak PO.RUZ.421.145.4.2019 JŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.

1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie z dnia 12.06.2019 roku znak PO.RUZ.421.145.4.2019 JŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnego.


Wyświetlony: 5871

Dodany 25.06.2019 08:32:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 08:49:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica

1. Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Moszczenica.


Wyświetlony: 5532

Dodany 11.06.2019 13:17:47 przez Jolanta Pietrzak

Autor dokumentu Jolanta Pietrzak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.06.2019 13:19:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 24.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.154.2019.JSM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 24.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.154.2019.JSM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.


Wyświetlony: 5067

Dodany 10.06.2019 15:31:18 przez Jolanta Pietrzak

Autor dokumentu Jolanta Pietrzak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2019 15:32:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.152.2019.RB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.152.2019.RB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.


Wyświetlony: 5091

Dodany 03.06.2019 17:06:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2019 17:08:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.156.2019.AŻ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 21.05.2019r. znak :WA.RUZ.421.156.2019.AŻ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.



Wyświetlony: 5184

Dodany 03.06.2019 17:03:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2019 17:04:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16,04,2019r. nr WA.ZUZ.3.421.302.2019.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16,04,2019 r. nr WA.ZUZ.3.421.302.2019.MK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.



Wyświetlony: 5082

Dodany 30.04.2019 16:46:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 16:47:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16.04.2019r. nr WA.ZUZ.3.421.300.2019.MK

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 16.04.2019 r. nr WA.ZUZ.3.421.300.2019.MK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.



Wyświetlony: 6056

Dodany 30.04.2019 16:35:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 16:44:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 10-04-2019 r.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 10.04.2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek IKEA Distribution Services S.A.


Wyświetlony: 5152

Dodany 17.04.2019 12:44:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2019 12:46:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Lista nieodpłatnego poradnictwa prawnego

1. Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego

2. Pismo SN.5330.2.2019.DA z dnia 4.03.2019 w sprawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.


Wyświetlony: 5386

Dodany 08.04.2019 14:56:13 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2019 15:00:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie GOŚ.6220.17.2014

1. Zawiadomienie GOŚ.6220.17.2014


Wyświetlony: 5905

Dodany 08.02.2019 12:23:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2019 12:25:47 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: