Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09

 1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09 - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48 obręb Rękoraj Dobra oraz przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na dz. nr ewid. 48, 81 obręb Rękoraj Dobra położonych w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3059

Dodany 22.12.2009 15:12:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.12.2009 15:12:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie

Wójt Gminy Moszczenica podaje do publicznej wiadomości , iż wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie tut. Gminy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1 w okresie od dn. 11.12.2009 r. do dn. 31 12.2008 r.
Bliższych informacji udziela Urząd Gminy w Moszczenicy p. nr 4, tel. (44) 616 96 23.

Wyświetlony: 3080

Dodany 15.12.2009 08:23:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2009 08:23:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w Rękoraju

Wyświetlony: 3096

Dodany 17.11.2009 10:25:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.11.2009 10:25:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/09 - dotyczy sprostowania omyłki w obwieszczeniu Wójta Gminy Moszczenica z dnia 08.10.2009r. znak: OŚR. 7625-22/09

Wyświetlony: 4004

Dodany 10.11.2009 15:29:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2009 15:32:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09

 1.  Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09  - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy w miejscowości Srock, przy ul. Południowej oraz kablowego przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na działce nr ewid. 347/2, 347/1, 346 obręb Srock Rządowy

Wyświetlony: 4023

Dodany 09.11.2009 07:48:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2009 07:49:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/09

 1.  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48 obręb Rękoraj Dobra oraz przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na dz. nr ewid. 48, 81 obręb Rękoraj Dobra połoŜonych w miejscowości Rękoraj w gminie Moszczenica

Wyświetlony: 4766

Dodany 09.10.2009 13:38:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2009 15:31:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

 1.  Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 19/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock, przy ul. Południowej oraz kablowego przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na działce nr ewid. 347/2, 347/1, 346 obręb Srock Rządowy w gminie Moszczenica,

 


Wyświetlony: 3841

Dodany 09.10.2009 13:36:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2009 07:49:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb

 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb w sprawie działki nr 115/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Pieńki Karlińskie

Wyświetlony: 3129

Dodany 24.09.2009 11:25:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.09.2009 11:25:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb

 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb w sprawie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Moszczenicka

Wyświetlony: 3057

Dodany 24.09.2009 11:24:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.09.2009 11:24:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb

 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb w sprawie działki nr 224/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lewkówka

Wyświetlony: 3035

Dodany 24.09.2009 11:24:28 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.09.2009 11:24:28 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju

Wyświetlony: 3038

Dodany 23.09.2009 13:26:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2009 13:26:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy 600 kW zlokalizowanej na działce nr ewid. 70 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3089

Dodany 23.09.2009 13:25:00 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2009 13:25:00 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr ewid. 38 obręb Raciborowice w miejscowości Raciborowice

Wyświetlony: 3077

Dodany 23.09.2009 13:23:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2009 13:23:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną e Rękoraju

Wyświetlony: 3081

Dodany 23.09.2009 13:22:40 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2009 13:22:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/09 -  budowa elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Srocku

Wyświetlony: 3059

Dodany 21.09.2009 13:06:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.09.2009 13:06:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 20/09

 1. Zawiadomienie OŚR. 7625 – 20/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju

 


Wyświetlony: 3069

Dodany 27.08.2009 12:38:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2009 12:38:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr OŚR. 7625-10/09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji-budowa drogi-ul. Słoneczna w Srocku


Wyświetlony: 3056

Dodany 17.08.2009 12:36:44 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.08.2009 12:36:44 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr OŚR. 7625 - 22/09

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego-budowa elektrowni wiatrowej w Rękoraju na wniosek p. Krzysztofa Fryczki


Wyświetlony: 3051

Dodany 14.08.2009 11:49:56 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.08.2009 11:49:56 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR 7625-19/09

Zawiadomienie z dnia 14.08.2009r. dot. budowy elektrowni wiaytrowej w Srocku na wniosek p. Moskwa


Wyświetlony: 3088

Dodany 14.08.2009 11:45:18 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.08.2009 11:45:18 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju

Wyświetlony: 3063

Dodany 07.08.2009 14:53:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.08.2009 14:53:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-11/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625-11/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej maksymalnej mocy 500 kW zlokalizowanej na działkach nr ewid. 182 i 183 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie

Wyświetlony: 3002

Dodany 07.08.2009 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.08.2009 14:51:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 1 200m³ oraz czterech silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do docelowej obsady 130 DJP / na dz. nr ewid. 371/1, 371/2 obręb Sierosław w miejscowości
  Sierosław.

Wyświetlony: 3112

Dodany 28.07.2009 15:09:17 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.07.2009 15:09:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/09 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Rękoraju.

Wyświetlony: 3105

Dodany 06.07.2009 15:05:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2009 15:05:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3061

Dodany 01.07.2009 10:14:56 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2009 10:14:56 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w miejscowości Raków Duży, ul. Główna

Wyświetlony: 3099

Dodany 22.06.2009 09:52:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2009 09:52:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–10/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 10/09 - W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku – ul. Słoneczna.

Wyświetlony: 3082

Dodany 22.06.2009 09:51:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2009 09:51:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 06/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625–06/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (chlewni) na działce nr ewid. 38 obręb Raciborowice w miejscowości Raciborowice.

Wyświetlony: 3096

Dodany 22.06.2009 09:50:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2009 09:50:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW kaŜda wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy połoŜonej w miejscowości Srock.

Wyświetlony: 3059

Dodany 22.06.2009 09:49:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2009 09:49:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/09

 1. Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/09 - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej maksymalnej mocy 500 kW zlokalizowanej na działkach nr ewid. 182 i 183 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie

Wyświetlony: 3038

Dodany 10.06.2009 08:59:59 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2009 08:59:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚR 7625 – 07/09

 1. Obwieszczenie OŚR. 7625-07/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - ul. Spacerowej w Srocku

Wyświetlony: 3127

Dodany 10.06.2009 08:58:45 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2009 08:58:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚR. 7625-08/09

 1. Obwieszczenie - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy

Wyświetlony: 3048

Dodany 01.06.2009 13:04:44 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2009 13:04:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚR. 7625-04/09

 1. Obwieszczenie - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA zlokalizowanego w miejscowości Jarosty przy ul. Grabińskiego 50

Wyświetlony: 3059

Dodany 01.06.2009 13:03:53 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2009 13:03:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/09 - przebudowa ul. Lipowej w Moszczenicy

Wyświetlony: 3062

Dodany 21.05.2009 11:06:37 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 11:06:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/09 - budowa chodnika w miejscowości Raków Duży, ul Główna

Wyświetlony: 3066

Dodany 21.05.2009 11:05:20 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 11:05:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku - ul. Słoneczna.

Wyświetlony: 3036

Dodany 21.05.2009 11:03:44 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 11:03:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3059

Dodany 21.05.2009 11:02:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 11:02:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy 600 kW zlokalizowanej na działce nr ewid. 70 obręb Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 3074

Dodany 21.05.2009 11:00:46 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 11:00:46 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 07/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 07/09 - budowa drogi w Srocku – ul. Spacerowa

Wyświetlony: 3089

Dodany 21.05.2009 10:59:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 10:59:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 04/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 04/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum
  dystrybucyjnego IKEA zlokalizowanego w miejscowości Jarosty.

Wyświetlony: 3024

Dodany 21.05.2009 10:57:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 10:57:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia z dnia 24.04.2009

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 03/09 - przebudowa drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.
 2. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 08/09 - przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3043

Dodany 21.05.2009 10:55:45 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2009 10:55:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie

 1. Zawiadomienie - dot. nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem.

Wyświetlony: 3041

Dodany 30.04.2009 08:44:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2009 08:44:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Lipowej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3068

Dodany 29.04.2009 08:19:20 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2009 08:19:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/09 - o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z dwiema turbinami o mocy do 250 kW każda wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 347/2 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock, przy ul. Południowej oraz kablowego przyłącza do krajowej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Piotrków-Moszczenica Stara” na działce nr ewid. 347/2, 347/1, 346 obręb Srock Rządowy.

 


Wyświetlony: 3061

Dodany 29.04.2009 08:12:51 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2009 08:12:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Moszczenica – Piotrków Trybunalski od km 34+700 do km 38+376

Wyświetlony: 3038

Dodany 24.04.2009 14:07:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2009 14:07:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w miejscowości Raków Duży, ul. Główna.

Wyświetlony: 3050

Dodany 24.04.2009 14:05:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2009 14:05:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów Etap I.

Wyświetlony: 3082

Dodany 24.04.2009 14:04:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2009 14:04:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/09

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/09 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów.

 


Wyświetlony: 3195

Dodany 15.04.2009 12:04:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.04.2009 12:04:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum dystrybucyjnego IKEA zlokalizowanego w miejscowości Jarosty przy ul. Grabińskiego 50

Wyświetlony: 3074

Dodany 06.04.2009 12:20:11 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.04.2009 12:20:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego, otwartego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 1 200 m³ oraz czterech silosów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do docelowej obsady 130 DJP/ na dz. nr ewid. 371/1, 371/2 obręb Sierosław w miejscowości Sierosław.

Wyświetlony: 4828

Dodany 06.04.2009 12:18:59 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2009 13:51:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625-10/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 10/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku - ul. Słoneczna.

Wyświetlony: 3042

Dodany 06.04.2009 12:16:59 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.04.2009 12:16:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3030

Dodany 06.04.2009 12:13:12 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.04.2009 12:13:12 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-07/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku – ul. Spacerowa.

Wyświetlony: 3042

Dodany 06.04.2009 12:11:44 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.04.2009 12:11:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 250 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 386 i 399 obręb Srock Rządowy i nr 12/4 obręb Dąbrówka w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 2993

Dodany 01.04.2009 13:32:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2009 13:32:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625-03/09

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/09 - o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 3067

Dodany 01.04.2009 13:30:57 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2009 13:30:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-13/08/09 z dnia 24.03.2009 r.

 1. Obwieszczenie Nr 7625-13/08/09 o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego ( chlewni ) do łącznej ilości 77 DJP na dz. nr ewid. 57, 58, 59 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie.

Wyświetlony: 3006

Dodany 25.03.2009 10:10:04 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2009 10:10:04 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 z dnia 17 marca 2009 roku

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej w Moszczenicy.

Wyświetlony: 2980

Dodany 19.03.2009 13:12:26 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2009 13:12:26 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie OŚR.7625-08/08/09 z dnia 16 marca 2009 roku

 1. Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 08/09 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Moszczenica-Piotrków Trybunalski.

Wyświetlony: 4732

Dodany 18.03.2009 13:56:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2009 13:08:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia z dnia 12 marca 2009 roku

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/09 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Moszczenicy.
 2. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-7/08/09 - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka-Baby.

Wyświetlony: 3016

Dodany 18.03.2009 13:54:09 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2009 13:54:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚR.7625-07/09 z dnia 11 marca 2009 roku

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 07/09 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Srocku – ul. Spacerowa.

Wyświetlony: 2961

Dodany 18.03.2009 13:50:21 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2009 13:50:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dn. 27 lutego 2009 roku

 1. Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Wyświetlony: 2985

Dodany 02.03.2009 10:05:37 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2009 10:05:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚR 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 r.

 1. Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi – ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy - ciąg drogi wojewódzkiej nr 716, odcinek od km 32+107,65 do km 34+700 - zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych Moszczenica i Wola Moszczenicka w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 2966

Dodany 27.02.2009 10:32:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2009 10:32:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie - OŚR. 7625 - 04/09 z dn. 12.02.2009

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa centrum dystrybucyjnego IKEA, zlokalizowanego w miejscowości Jarosty.

Wyświetlony: 2992

Dodany 16.02.2009 08:04:57 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2009 08:04:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie - OŚR 7625 – 13/08/09

 1. Obwieszczenie - rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu - rozbudowa budynku inwentarskiego w Gościmowicach Drugich.

Wyświetlony: 3804

Dodany 16.02.2009 08:01:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2009 08:01:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie OŚR. 7625 – 07/08/09 z dn. 09.02.2009

 1. Zawiadomienie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka – Baby tj. odcinek od km 26+600 do km 28+900 położonej w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Wyświetlony: 3033

Dodany 12.02.2009 10:55:59 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2009 10:55:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie

 1. Obwieszczenie - o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 250 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 386 i 399 obręb Srock Rządowy i nr 12/4 obręb Dąbrówka w gminie Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

   

 


Wyświetlony: 3108

Dodany 28.01.2009 09:53:51 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.01.2009 09:53:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 2/2009

Obwieszczenie - o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej maksymalnej mocy 300 kW zlokalizowanej na działce nr ewid. 176 obręb Gościmowice I połoŜonej w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
Decyzja została wydana na wniosek p. Ireneusza Jakuska zam. Gościmowice Drugie nr 15, 97-310 Moszczenica


Wyświetlony: 2996

Dodany 23.01.2009 10:33:57 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.01.2009 10:33:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. zamieszczamy wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego wraz z rozkładem godzin pracy w 2009 roku:

 • Uchwała Nr 238/2008 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim - w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

Wyświetlony: 2974

Dodany 22.01.2009 08:05:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2009 08:05:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 1. Obwieszczenie

Wyświetlony: 3784

Dodany 22.01.2009 07:38:52 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2009 14:31:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie

 1. Postanowienie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Moszczenica - Piotrków Tryb.

Wyświetlony: 2982

Dodany 08.01.2009 12:59:41 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2009 12:59:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie

 1. Obwieszczenie - Budowa dwóch elektrowni wiatrowych w Srocku

Wyświetlony: 3024

Dodany 08.01.2009 12:59:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2009 12:59:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie

 1. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi wojewódzkien nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby

Wyświetlony: 3000

Dodany 08.01.2009 12:58:55 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2009 12:58:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:29

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

19.04.2024 08:28

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 20/2024 Moszczenica z dn. 15.04.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie wszczęcia postępowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:10

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:09

Informacja z dnia 15.03.2024r. znak sprawy W.RUZ.4210.58.20274.KB – wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania

Czytaj dalej...

17.04.2024 12:05

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: