Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2021 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy w Moszczenicy zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych netto.

2. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

3. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2021.

4. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

5. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości.

6. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

7. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

8. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

9. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

10. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie powołania Zespołu do oceny instytucji finansowej o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica.

11. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski mieszkańców Gminy Moszczenica w zakresie kosztów wykonania zastępczego tj. przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice.

12. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

13. Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

14. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

15. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2021 roku

16. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie sposobu określenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w 2021 roku oraz w celu sporządzenia korekty rocznej podatku odliczonego za 2020 rok.

17. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021.

18. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok.

19. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

20. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

21. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

22. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok.

23.Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

24. Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

25. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica

26. Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2020.

27. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

28.  Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

29.  Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

30.  Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej zużycia paliwa pojazdu służbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy

31. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

32. Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej.

33. Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2021 rok

34. Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

35. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Moszczenica

36. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Moszczenica

37.  Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

38. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 144/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach.

39.  Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 145/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Srocku
Wyświetlony: 1416

Dodany 13.04.2021 15:48:15 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2021 16:58:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [10]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

01.12.2021 14:22

Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2021 r., na podstawie zakupionych biletów miesięcznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia), wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

Czytaj dalej...

01.12.2021 14:08

Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2021 r., na podstawie zakupionych biletów miesięcznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia), wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)

Czytaj dalej...

01.12.2021 12:48

Wykaz nieruchomości nr 9/2021 z dnia 01.12.2021 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 619/1, obręb Moszczenica

Czytaj dalej...

01.12.2021 12:47

Wykaz nieruchomości nr 9/2021 z dnia 01.12.2021 r. przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działka nr 619/1, obręb Moszczenica

Czytaj dalej...

01.12.2021 12:41

Wykaz nieruchomości na sprzedaż działka nr 871/5 położona w obrębie geodezyjnym Moszczenica

Czytaj dalej...

01.12.2021 12:40

Wykaz nieruchomości na sprzedaż działka nr 871/5 położona w obrębie geodezyjnym Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: