Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2023 roku

1. Zarządzenie NR 1/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

2. Zarządzenie NR 2/2023 Wójta Gminy Moszczenica

3.  Zarządzenie NR 3/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji Odbiorowej powołanej Zarządzeniem Nr 120/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2022 roku

4. Zarządzenie NR 4/2023 Wójta Gminy Moszczenica

5. Zarządzenie NR 5/2023 Wójta Gminy Moszczenica

6. Zarządzenie NR 6/2023 Wójta Gminy Moszczenica

7.  Zarządzenie NR 7/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków

8. Zarządzenie NR 8/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

9.  Zarządzenie NR 9/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023

10. Zarządzenie NR 10/2023 Wójta Gminy Moszczenica

11.  Zarządzenie NR 11/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

12.  Zarządzenie NR 12/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2023 rok

13. Zarządzenie NR 13/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

14.  Zarządzenie NR 14/2023 Wójta Gminy Moszczenica  z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Moszczenica na czas nieoznaczony

15.  Zarządzenie NR 15/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków Kół Gospodyń Wiejskich do realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości

16.  Zarządzenie NR 16/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

17. Zarządzenie NR 17/2023 Wójta Gminy Moszczenica

18. Zarządzenie NR 18/2023 Wójta Gminy Moszczenica

19. Zarządzenie NR 19/2023 Wójta Gminy Moszczenica

20.  Zarządzenie NR 20/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Piotrkowskiego

21.  Zarządzenie NR 21/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica

22.  Zarządzenie NR 22/2023 Wójta Gminy Moszczenica 

23.  Zarządzenie NR 23/2023 Wójta Gminy Moszczenica

24. Zarządzenie NR 24/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Wyświetlony: 351

Dodany 19.01.2023 08:36:11 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.03.2023 13:51:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.03.2023 13:22

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:26

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:25

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 13:07

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 12:20

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

22.03.2023 13:29

Wykaz nieruchomości nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 r. przeznaczonej do oddania w najem

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: