Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenia majątkowe na dzień powołania lub odwołania z funkcji

 1. Beata Suma - Sekretarz Gminy - Oświadczenie majątkowe na dzień powołania
 2. Urszula Swierczyńska - Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania z funkcji Sekretarza Gminy
 3. Agnieszka Daleszczyk - Oświadczenie majątkowe na dzień powołania na funkcję p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosowie
 4. Zofia Papoń - Kierownik GOPS - Oświadczenie majątkowe na dzień ponownego powołania
 5. Tomasz Kempa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Oświadczenie majątkowe na dzień ponownego powołania
 6. Sławomir Pigoń - Oświadczenie na dzień powołania - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
 7. Sławomir Pigoń - Oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku
 8. Sławomir Pigoń - Oświadczenie na dzień powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku
 9. Katarzyna Majda (184 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Zastępcy Wójta Gminy
 10. Katarzyna Majda (195 KB) - Oświadczenie na dzień powołania na stanowisko Sekretarza Gminy
 11. Beata Suma (312 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Sekretarza Gminy
 12. Adam Gierczak (141 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
 13. Tomasz Magacz (133 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania z funkcji
 14. Bogdan Rogalski (249 KB) - Oświadczenie na dzień powołania na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy
 15. Mieczysław Kacperek (180 KB) - Oświadczenie na dzień powołania
 16. Jolanta Kujawska-Wężyk (211 KB) - Oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji P. O. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 17. Jolanta Kujawska-Wężyk (213 KB) - Oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 18. Elżbieta Wołyniec (164 KB) - Oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji P. O. Dyrektora GZOZ w Moszczenicy
 19. Agata Biesaga (139 KB) - Oświadczenie na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta.
 20. Zofia Forma (202 KB) - Oświadczenie na dzień cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta.
 21. Ireneusz Dybała - na zakończenie pełnienia funkcji P.O. Dyrektora GZOZ w Moszczenicy (152,6 KB)
 22. Ireneusz Dybała - na dzień zatrudnienia - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy (151,5 KB)
 23. Zofia Papoń (215,9 KB) - oświadczenie na dzień zakończenia zatrudnienia
 24. Marzena Dudzińska-Rejniak (224,2 KB) - oświadczenie na dzień ropoczęcia pełnienia funkcji p.o. Kierownika GOPS.
 25. Anna Kaudz (147,2 KB) - oświadczenie na dzień ropoczęcia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 26. Anna Kaudz (147,7 KB) - oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 27. Zbigniew Tuta (152,8 KB) - oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękoraju.
 28. Iwona Pałygiewicz (244,5 KB) - oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 29. Sławomir Pigoń (237,4 KB) - Oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Srocku.
 30. Marzena Dudzińska-Rejniak (491,4 KB) - Oświadczenie na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji Kierownika GOPS w Moszczenicy.
 31. Agnieszka Kowara (191 KB) - Oświadczenie na dzień upoważnienia - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
 32. Karolina Staniaszek (215 KB) - Oświadczenie na dzień upoważnienia - Inspektor ds. podatków
 33. Zofia Forma (185 KB) - Oświadczenie na dzień upoważnienia - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
 34. Karolina Staniaszek (108,7 KB) - Oświadczenie na dzień cofnięcia upoważnienia.
 35. Katarzyna Majda (99,6 KB) - Oświadczenie na dzień zakończenia pracy na stanowisku Sekretarza Gminy.

 


Wyświetlony: 6992

Dodany 05.03.2007 14:11:24 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2017 16:47:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [21]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

02.07.2020 13:40

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:37

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 13:35

Urząd Gminy w Moszczenicy

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:04

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 12:01

Wykaz ilości dostępnych miejsc na szafy do kolokacji serwerów w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

02.07.2020 11:59

Wykaz ''wirtualnych biur'' w budynku MTI przeznaczonych do wynajmu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: