Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

 1. Protokół Nr 1/2010 (196 KB) z dnia 07 grudnia 2011 roku.
 2. Protokół Nr 2/2010 (166 KB) z dnia 16 grudnia 2011 roku.
 3. Protokół Nr 3/2010 (216 KB) z dnia 28 grudnia 2011 roku.
 4. Protokół Nr 4/2011 (164 KB) z dnia 05 stycznia 2011 roku.
 5. Protokół Nr 5/2011 (144 KB) z dnia 25 stycznia 2011 roku.
 6. Protokół Nr 6/2011 (189 KB) z dnia 21 lutego 2011 roku.
 7. Protokół Nr 7/2011 (272 KB) z dnia 28 marca 2011 roku.
 8. Protokół Nr 8/2011 (236 KB) z dnia 15 kwietnia 2011 roku.
 9. Protokół Nr 9/2011 (251 KB) z dnia 17 maja 2011 roku.
 10. Protokół Nr 10/2011 (215 KB) z dnia 21 czerwca 2011 roku.
 11. Protokół Nr 11/2011 (242 KB) z dnia 29 sierpnia 2011 roku.
 12. Protokół Nr 12/2011 (135 KB) z dnia 20 września 2011 roku.
 13. Protokół Nr 13/2011 (227 KB) z dnia 18 listopada 2011 roku.
 14. Protokół Nr 14/2011 (198 KB) z dnia 01 grudnia 2011 roku.
 15. Protokół Nr 15/2011 (225 KB) z dnia 28 grudnia 2011 roku.
 16. Sprawozdanie (90 KB) z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Gminy Moszczenica za rok 2011.
 17. Protokół Nr 16/2012 (209 KB) z dnia 22 lutego 2012 roku.
 18. Protokół Nr 17/2012 (232 KB) z dnia 26 marca 2012 roku.
 19. Protokół Nr 18/2012 (230 KB) z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 20. Protokół Nr 19/2012 (273 KB) z dnia 28 maja 2012 roku.
 21. Protokół Nr 20/2012 (212 KB) z dnia 26 czerwca 2012 roku.
 22. Protokół Nr 21/2012 (207 KB) z dnia 20 lipca 2012 roku.
 23. Protokół Nr 22/2012 (218,8 KB) z dnia 05 października 2012 roku.
 24. Protokół Nr 23/2012 (300,2 KB) z dnia 26 listopada 2012 roku.
 25. Protokół Nr 24/2012 (178,8 KB) z dnia 05 grudnia 2012 roku.
 26. Protokół Nr 25/2012 (262,5 KB) z dnia 11 grudnia 2012 roku.
 27. Protokół Nr 26/2012 (242,4 KB) z dnia 27 grudnia 2012 roku.
 28. Sprawozdanie za 2012 rok (94,5 KB) z działalności Komisji.
 29. Protokół Nr 27/2013 (340,1 KB) z dnia 28 stycznia 2013 roku.
 30. Protokół Nr 28/2013 (261,2 KB) z dnia 26 lutego 2013 roku.
 31. Protokół Nr 29/2013 (238,1 KB) z dnia 26 marca 2013 roku.
 32. Protokół Nr 30/2013 (250,8 KB) z dnia 22 kwietnia 2013 roku.
 33. Protokół Nr 31/2013 (261,7 KB) z dnia 22 maja 2013 roku
 34. Protokół Nr 32/2013 (259 KB) z dnia 25 czerwca 2013 roku.
 35. Protokół Nr 33/2013 (247,3 KB) z dnia 10 września 2013 roku.
 36. Protokół Nr 34/2013 (255,6 KB) z dnia 15 października 2013 roku.
 37. Protokół Nr 35/2013 (225,1 KB) z dnia 18 listopada 2013 roku.
 38. Protokół Nr 36/2013 (180,6 KB) z dnia 02 grudnia 2013 roku.
 39. Protokół Nr 37/2013 (259,2 KB) z dnia 27 grudnia 2013 roku.
 40. Sprawozdanie za 2013 rok (95,2 KB) z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu.
 41. Protokół Nr 38/2014 (243,3 KB) z dnia 28 stycznia 2014 roku.
 42. Protokół Nr 39/2010 (66,9 KB) z dnia 03 marca 2014 roku.
 43. Protokół Nr 40/2014 (389,5 KB) z dnia 12 maja 2014 roku.
 44. Protokół Nr 41/2014 (290,8 KB) z dnia 05 czerwca 2014 roku.
 45. Protokół Nr 42/2014 (392,5 KB) z dnia 24 czerwca 2014 roku.
 46. Protokół Nr 43/2014 (385,7 KB) z dnia 11 sierpnia 2014 roku.

Wyświetlony: 13636

Dodany 11.04.2011 09:19:08 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2014 09:00:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [33]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

24.02.2021 12:58

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

Czytaj dalej...

24.02.2021 12:57

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

Czytaj dalej...

23.02.2021 16:16

Petycje złożone w 2021 roku

Czytaj dalej...

23.02.2021 16:06

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90 mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

23.02.2021 16:04

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90 mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

23.02.2021 16:03

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 144/9 obręb Michałów w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: