Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LXXIII Sesja Rady Gminy – 29 grudnia 2022 roku

 1. Uchwała NR LXXIII/559/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LXXIII/560/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3.  Uchwała NR LXXIII/561/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi


Wyświetlony: 1760

Dodany 13.01.2023 13:54:16 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2023 13:56:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXXII Sesji Rady Gminy - 15 grudnia 2022 roku

1.  Uchwała NR LXXII/549/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LXXII/550/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3. Uchwała NR LXXII/551/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

4. Uchwała NR LXXII/552/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023

5. Uchwała NR LXXII/553/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

6. Uchwała NR LXXII/554/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku  w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

7. Uchwała NR LXXII/555/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2023 roku

8. Uchwała NR LXXII/556/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2023 roku

9. Uchwała NR LXXII/557/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku 

10. Uchwała NR LXXII/558/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji


Wyświetlony: 1598

Dodany 13.01.2023 09:32:59 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2023 09:40:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXX Sesji Rady Gminy - 24 listopada 2022 roku

1.  Uchwała NR LXX/538/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała nr LXX/539/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3.  Uchwała NR LXX/540/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2022

4.  Uchwała NR LXX/541/2022 Rady Gminy Moszczenica z Dnia 24 Listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

5.  Uchwała NR LXX/542/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

6.  Uchwała NR LXX/543/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie geodezyjnym Kosów stanowiącą własność Gminy Moszczenica

7.  Uchwała NR LXX/544/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/534/2022 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru

8.  Uchwała NR LXX/545/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

9.  Uchwała NR LXX/546/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

10.  Uchwała NR LXX/547/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”Wyświetlony: 1754

Dodany 01.12.2022 09:07:38 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2022 09:15:59 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXIX Sesji Rady Gminy - 27 października 2022 roku

1.  Uchwała NR LXIX/533/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

2.  Uchwała NR LXIX/534/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek tej opłaty oraz ustalenia zasad jej poboru

3.  Uchwała NR LXIX/535/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 27 października 2022 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

4.  Uchwała NR LXIX/536/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

5.  Uchwała NR LXIX/537/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 października 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości GajkowiceWyświetlony: 1966

Dodany 17.11.2022 09:00:17 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.11.2022 09:05:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXVIII Sesji Rady Gminy - 19 października 2022 roku

1. Uchwała Nr LXVIII/529/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2.Uchwała Nr LXVIII/530/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032


Uchwała NR LXVIII/531/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały NR LVIII/451/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2022 roku


4. Uchwała Nr LXVIII/532/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki nr 5 i 8 położone w obrębie geodezyjnym Lewkówka

Wyświetlony: 2435

Dodany 14.11.2022 15:00:02 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2022 15:10:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

LXVII Sesji Rady Gminy - 29 września 2022 roku

 1. UCHWAŁA NR LXVII/521/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022
 2. UCHWAŁA NR LXVII/522/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032
 3. UCHWAŁA NR LXVII/523/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2022
 4. UCHWAŁA NR LXVII/524/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi w Raciborowicach
 5. UCHWAŁA NR LXVII/525/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
 6. UCHWAŁA NR LXVII/526/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy
 7. UCHWAŁA NR LXVII/527/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 8. UCHWAŁA NR LXVII/528/2022 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moszczenica

Wyświetlony: 2024

Dodany 07.10.2022 16:31:18 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.10.2022 16:38:26 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXVI Sesja Rady Gminy - 21 września 2022 r.

1. Uchwała nr LXVI/519/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022.

2. Uchwała nr LXVI/520/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica" na lata 2022-2026Wyświetlony: 2234

Dodany 03.10.2022 09:04:00 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.10.2022 09:05:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXV Sesja Rady Gminy - 30 sierpnia 2022 r.

1.  Uchwała NR LXV/514/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka

2.  Uchwała NR LXV/515/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

3. Uchwała nr LXV/516/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

 4. Uchwała NR LXV/517/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/420/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

5.  Uchwała NR LXV/518/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/512/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025Wyświetlony: 2067

Dodany 06.09.2022 08:14:16 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2022 08:29:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXIV Sesja Rady Gminy - 2 sierpnia 2022 r.

1. Uchwała Nr LXIV/509/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała Nr LXIV/510/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3. Uchwała Nr LXIV/511/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Moszczenica na rok szkolny 2022/2023

4. Uchwała Nr LXIV/513/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica


Wyświetlony: 2236

Dodany 05.08.2022 07:50:51 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.08.2022 07:56:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXIII Sesja Rady Gminy - 8 lipca 2022 r.

1. Uchwała NR LXIII/506/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022 


2. Uchwała NR LXIII/507/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032


3. Uchwała NR LXIII/508/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym


Wyświetlony: 2252

Dodany 01.08.2022 13:41:49 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.08.2022 13:43:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LXII Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2022 r.

 1.  Uchwała Nr LXII/497/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022
 2.  Uchwała Nr LXII/498/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032
 3.  Uchwała Nr LXII/499/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie
 4.  Uchwała Nr LXII/500/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica
 5.  Uchwała Nr LXII/501/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica
 6.  Uchwała Nr LXII/502/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica
 7.  Uchwała Nr LXII/503/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka i Moszczenica, gm. Moszczenica
 8.  Uchwała Nr LXII/504/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica i Pomyków, gm. Moszczenica
 9. Uchwała Nr LXII/505/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica

Wyświetlony: 3399

Dodany 15.07.2022 10:29:05 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2022 16:06:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

LXI Sesja Rady Gminy - 9 czerwiec 2022 roku

1. Uchwała NR LXI/479/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania

2.  Uchwała NR LXI/480/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

3.  Uchwała NR LXI/481/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2021

4.  Uchwała NR LXI/482/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

5. Uchwała nr LXI/483/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

6.  Uchwała NR LXI/484/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2021

7.  Uchwała NR LXI/485/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

8.  Uchwała NR LXI/486/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku  w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy

9.  Uchwała NR LXI/487/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Srocku wraz z częścią nieruchomości

10.  Uchwała NR LXI/488/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice

11.  Uchwała NR LXI/489/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Moszczenica będącej własnością Gminy Moszczenica

12.  Uchwała NR LXI/490/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica

13.  Uchwała NR LXI/491/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica

14.  Uchwała NR LXI/492/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LX/477/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

15.  Uchwała NR LXI/493/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2022 roku

16 .Uchwała NR LXI/494/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2022 roku

17.  Uchwała NR LXI/495/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku

18.   Uchwała NR LXI/496/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2022 r.Wyświetlony: 2427

Dodany 22.06.2022 11:55:29 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2022 12:17:58 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2022 roku

1. Uchwała NR LX/477/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 rok w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

2.  Uchwała NR LX/478/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2022 rok w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice


Wyświetlony: 2422

Dodany 22.06.2022 11:43:20 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2022 11:45:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LIX Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2022 roku

1.  Uchwała NR LIX/459/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LIX/460/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3.  Uchwała NR LIX/461/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/426/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

4.  Uchwała NR LIX/462/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5.  Uchwała NR LIX/463/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie członkostwa Gminy Moszczenica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

6.  Uchwała NR LIX/464/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Moszczenica

7.  Uchwała NR LIX/465/2022  Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy będącej własnością Gminy Moszczenica

8.  Uchwała NR LIX/466/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 390/8 położoną w obrębie geodezyjnym Srock Rządowy

9.  Uchwała NR LIX/467/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka

10.  Uchwała NR LIX/468/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica

11.  Uchwała NR LIX/469/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.  Uchwała NR LIX/470/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

13.  Uchwała NR LIX/471/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

14.  Uchwała NR LIX/472/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica

15.  Uchwała NR LIX/473/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach wspomaganych, w tym w mieszkaniach chronionych

16.  Uchwała NR LIX/474/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 1/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałów, gmina Moszczenica

17.  Uchwała NR LIX/475/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty

18.  Uchwała NR LIX/476/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/452/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę MoszczenicaWyświetlony: 3591

Dodany 11.05.2022 14:40:47 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2022 11:58:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

LVIII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2022 roku

1. Uchwała NR LVIII/442/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała nr LVIII/443/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3. Uchwała NR LVIII/444/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2022 rok

4.  Uchwała NR LVIII/445/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2022-2024

5.  Uchwała NR LVIII/446/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/429/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2022-2025

6.  Uchwała NR LVIII/447/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków Duży

7.  Uchwała Nr LVIII/448/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Moszczenica będącej własnością gminy Moszczenica

8.  Uchwała NR LVIII/449/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki nr 320/4 i 321/4 położone w obrębie geodezyjnym Gajkowice

9.  Uchwała NR LVIII/450/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

10. Uchwała NR LVIII/451/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2022 roku

11.  Uchwała NR LVIII/452/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica

12. Uchwała NR LVIII/453/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2023

13.  Uchwała NR LVIII/454/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących cześć obrębu geodezyjnego Kolonia Raków, gm. Moszczenica

14.  Uchwała NR LVIII/455/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 49 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica

15.  Uchwała NR LVIII/456/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica

16.  Uchwała NR LVIII/457/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Baby, gm. Moszczenica

17.  Uchwała NR LVIII/458/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica


Wyświetlony: 2905

Dodany 07.04.2022 11:19:17 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2022 11:34:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

LVII Sesja Rady Gminy - 3 marca 2022 roku

1. Uchwała NR LVII/438/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LVII/439/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

3. Uchwała NR LVII/440/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2022

4.  Uchwała NR LVII/441/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/437/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychWyświetlony: 2641

Dodany 17.03.2022 12:28:50 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2022 12:31:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LVI Sesja Rady Gminy - 16 lutego 2022 roku

1. Uchwała Nr LVI/433/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała Nr LVI/434/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/426/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

3. Uchwała Nr LVI/435/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/205/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moszczenica 

4. Uchwała Nr LVI/436/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkas

5. Uchwała Nr LVI/437/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Wyświetlony: 2707

Dodany 18.02.2022 11:33:46 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2022 11:38:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LV Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2022 roku

1. Uchwała NR LV/426/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 

2 Uchwała NR LV/427/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/423/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbycia w II przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Gajkowicach

3. Uchwała NR LV/428/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

4. Uchwała NR LV/429/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Moszczenica na lata 2022-2025

5. Uchwała NR LV/430/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

6. Uchwała NR LV/431/2022 RADY Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuWyświetlony: 2795

Dodany 07.02.2022 13:17:27 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.02.2022 13:43:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LIV Sesja Rady Gminy - 21 stycznia 2022 roku

1. Uchwała NR LIV/424/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

2. Uchwała NR LIV/425/2022 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032


Wyświetlony: 2852

Dodany 07.02.2022 12:44:22 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.02.2022 12:46:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.07.2024 14:27

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 14:14

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 13:31

Petycje złożone w 2024 roku

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:29

Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia kadencji

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:19

Oświadczenie majątkowe na dzień powołania

Czytaj dalej...

23.07.2024 10:38

Wzory dokumentów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: