Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy i Srock Prywatny w miejscowości Srock, fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin oraz fragment miejscowości Dąbrówka

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy i Srock Prywatny w miejscowości Srock, fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin oraz fragment miejscowości Dąbrówka, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:


Wyświetlony: 1146

Dodany 19.05.2022 14:12:47 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2022 14:14:37 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica i Pomyków

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Moszczenica i Pomyków, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 1157

Dodany 19.05.2022 14:09:20 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2022 14:10:42 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka i Moszczenica

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Wola Moszczenicka i Moszczenica, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 1148

Dodany 19.05.2022 14:05:18 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2022 14:06:56 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Stara, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 1087

Dodany 19.05.2022 14:00:18 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2022 14:02:26 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko

Projekt MPZP – część tekstowa

Projekt MPZP – część graficzna

Prognoza oddziaływania na środowisko  


Wyświetlony: 1208

Dodany 05.05.2022 14:54:14 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2022 14:56:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko

    Projekt MPZP – część tekstowa

    Projekt MPZP – część graficzna

    Prognoza oddziaływania na środowisko  Wyświetlony: 1190

Dodany 05.05.2022 13:54:47 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2022 13:57:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Gazomia Nowa, gm. Moszczenica wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko

Projekt MPZP – część tekstowa

Projekt MPZP – część graficzna

Prognoza oddziaływania na środowisko  


Wyświetlony: 1124

Dodany 05.05.2022 13:44:30 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2022 13:47:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko

- Projekt MPZP – część tekstowa

- Projekt MPZP – część graficzna

- Prognoza oddziaływania na środowisko  - część tekstowa

- Prognoza oddziaływania na środowisko  - część graficznaWyświetlony: 1238

Dodany 21.04.2022 15:37:59 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2022 15:42:51 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty wraz  z prognozą  oddziaływania na środowiskoWyświetlony: 1559

Dodany 24.02.2022 10:53:39 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2022 10:55:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


- Projekt MPZP – część tekstowa

- Projekt MPZP – część graficzna

- Prognoza oddziaływania na środowiskoWyświetlony: 1474

Dodany 17.02.2022 09:02:45 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.02.2022 09:06:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica

- Projekt MPZP – część tekstowa

- Projekt MPZP – część graficzna

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Prognoza oddziaływania na  środowisko – część graficzna Wyświetlony: 1754

Dodany 02.12.2021 15:16:28 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2021 15:20:13 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Baby, gm. Moszczenica

- Projekt MPZP – część tekstowa

- Projekt MPZP – część graficzna

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Prognoza oddziaływania na  środowisko – część graficzna Wyświetlony: 1805

Dodany 02.12.2021 15:10:51 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2021 15:14:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica

 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj,  gm. Moszczenica

- Projekt MPZP – część tekstowa

- Projekt MPZP – część graficzna

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Prognoza oddziaływania na  środowisko – część graficzna 


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica


- Projekt MPZP – część tekstowa

- Projekt MPZP – część graficzna

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Prognoza oddziaływania na  środowisko – część graficzna Wyświetlony: 2264

Dodany 02.12.2021 09:54:48 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2021 10:20:41 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt SUiKZP – część tekstowa

Projekt SUiKZP – Kierunki, przeznaczenie - część graficzna 1/2

Projekt SUiKZP – Kierunki, przeznaczenie - część graficzna 2/2

Projekt SUiKZP – Uwarunkowania 1z3 - część graficzna

Projekt SUiKZP – Uwarunkowania 2z3 - część graficzna

Projekt SUiKZP – Uwarunkowania 3z3 - część graficzna

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko – część tekstowa

Prognoza oddziaływania na środowisko – część graficznaWyświetlony: 1739

Dodany 02.12.2021 09:19:00 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2021 09:29:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko


Wyświetlony: 2867

Dodany 29.04.2021 07:59:14 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2021 14:42:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica:

1.     Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– część tekstowa

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– część graficzna

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko – część graficzna


Wyświetlony: 2642

Dodany 17.12.2020 15:13:35 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2020 15:16:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica i Baby

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica i Baby:

1. MPZP - projekt

2. MPZP - załącznik graficzny - projekt

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny


Wyświetlony: 3328

Dodany 28.02.2020 09:21:22 przez Magdalena adamczyk

Autor dokumentu Magdalena adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2020 09:30:29 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka.

1. Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka:


Wyświetlony: 4608

Dodany 24.10.2019 08:22:34 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.10.2019 08:39:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

26.05.2023 14:47

Informacja o terminie LXXXI Sesji Rady Gminy - 29 maj 2023 roku

Czytaj dalej...

26.05.2023 14:46

Informacja o terminie LXXXI Sesji Rady Gminy - 29 maj 2023 roku

Czytaj dalej...

26.05.2023 12:16

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

26.05.2023 12:12

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2023 roku

Czytaj dalej...

26.05.2023 12:09

Organizacja ośmiodniowych kolonii profilaktycznych (wraz z transportem autokarem) do miejscowości Jastrzębia Góra

Czytaj dalej...

26.05.2023 10:37

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: