Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Aneta Maćkiewicz – Koordynator do spraw dostępności


Kontakt:

Urząd Gminy w Moszczenicy

ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

tel.:  727 705 351

e-mail: aneta.mackiewicz@moszczenica.eu


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moszczenicy,

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Moszczenicy

3. Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Moszczenicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)


Wyświetlony: 5346

Dodany 28.09.2020 08:33:25 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2024 13:11:40 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848.) Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: 
https://bip.moszczenica.eu/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
Tel: 44 616 96 25

Fax: 44 616 96 87

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-01

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, a dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących. Pracownicy Urzędu dokładają starań, by nowe publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Moszczenicy posiada następujące ułatwienia:

·         podwyższony kontrast (tło w kolorze czarnym i litery w kolorze żółtym)

·         możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·         możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie

·         mapa strony

·         widoczne nagłówki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację zaktualizowano dnia 2024-02-28

 

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Maćkiewicz 
e-mail: 
aneta.mackiewicz@moszczenica.eu , tel.:  727 705 351

Tłumacz języka migowego

W Urzędzie Gminy w Moszczenicy nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Procedura wnioskowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego
z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Procedura skargowa

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Moszczenicy mieści się w czterech lokalizacjach:

1) Główna siedziba Urzędu – ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Zlokalizowana jest w budynku posiadającym parter oraz pierwsze piętro. Budynek ten pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańców, Kasa, Działalność Gospodarcza, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, a także m. in. stanowiska do spraw Podatków, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Odpadami. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a przy Urzędzie Gminy wyznaczono specjalne, oznakowane miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika Urzędu. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2) Referat Inwestycji i Rozwoju – Budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże do samego budynku wejść można jedynie schodami.

3) Referat Edukacji – Budynek przy ul. Piotrkowskiej 13, 97-310 Moszczenica – niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

4) Obiekt Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych – Budynek przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, 97-310 Moszczenica, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mogą one samodzielnie poruszać się po parterze budynku, na którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada dwa piętra, na których znaleźć się można dzięki urządzeniu mobilnemu – schodołazowi gąsienicowemu. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Wyświetlony: 3794

Dodany 23.09.2020 15:32:44 przez Aneta Maćkiewicz

Autor dokumentu Aneta Maćkiewicz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2024 13:13:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: