Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013 (343,3 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków inwentarskich (o łącznej obsadzie 161,28 DJP) wraz ze zbiornikami na gnojowicę oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach: nr ewid. 1 obręb Dąbrówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski oraz na działce nr ewid. 253 obręb Wodzinek, gmina Tuszyn

Wyświetlony: 3757

Dodany 16.12.2014 14:07:31 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2014 14:24:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2013 (340,2 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 204,75 DJP, budynku gospodarczego oraz obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 440 obręb Rękoraj Dobra.

Wyświetlony: 3669

Dodany 09.12.2014 14:51:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.12.2014 08:53:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 1. Obwieszczenie (369 KB) o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy autostrady A1.

Wyświetlony: 2823

Dodany 30.10.2014 14:57:51 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.10.2014 14:57:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2014 (158,3 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody podziemnej dla potrzeb Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddziału Terenowego Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych na działce nr ewidencyjny 1821/4 obręb Wola Moszczenicka

Wyświetlony: 2717

Dodany 14.10.2014 13:23:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2014 13:23:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (258,9 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2796

Dodany 24.09.2014 08:30:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.09.2014 08:30:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 1. Obwieszczenie (426,4 KB) dotyczące udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu:

Wyświetlony: 2781

Dodany 29.08.2014 13:24:10 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.08.2014 13:24:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (157,3 KB) o wydaniu w dniu 26.08.2014 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2821

Dodany 27.08.2014 10:38:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2014 10:38:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (213,8 KB) o wydaniu w dniu 20.08.2014 r. postanowienia prostującego omyłki pisarskie w decyzji nr 12/2012 z dnia 18.12.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonej w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 2850

Dodany 20.08.2014 14:16:35 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2014 14:16:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2014 (158,8 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „Lewkówka VII”, obręb geodezyjny Rękoraj Wieś, działki nr 1/2, 2/4, 3/2, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2

Wyświetlony: 2752

Dodany 10.07.2014 08:36:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.07.2014 08:36:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.11

Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.11 (544,3 KB) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 14/2014 z dnia 9.06.2014 r.dotyczącej "Rozbudowy drogi gminnej Nr 1532E Rękoraj-Moszczenica"


Wyświetlony: 2764

Dodany 04.07.2014 08:24:05 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2014 08:24:05 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (267,5 KB) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 2804

Dodany 26.06.2014 14:24:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.06.2014 14:24:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w Wolborzu

 1. Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w Wolborzu (213 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii elektroenergetycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wyświetlony: 2741

Dodany 21.05.2014 12:48:31 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2014 12:48:31 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (82,5 KB) o wydaniu w dniu 8.05.2014 r. postanowienia prostującego omyłki pisarskie w decyzji nr 5/2014 z dnia 29.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni o łącznej obsadzie 182,56 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 839, 838, 188/2 obręb Podolin

Wyświetlony: 2785

Dodany 09.05.2014 11:09:24 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.05.2014 11:09:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (212,8 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni o łącznej obsadzie 182,56 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 839, 838, 188/2 obręb Podolin

Wyświetlony: 2747

Dodany 03.05.2014 08:52:38 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.05.2014 08:52:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013 (80,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 70 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 59 i 60/1 obręb Gościmowice I

 


Wyświetlony: 2833

Dodany 11.04.2014 11:23:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2014 11:23:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2014 (102,5 KB) o wydaniu w dniu 14.03.2014 r. postanowienia dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 20.09.2011 r. znak: GOŚ.7625 – 06/2010/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319, oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi)) położonych w obrębie Rękoraj Wieś

 


Wyświetlony: 2731

Dodany 14.03.2014 14:33:36 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.03.2014 14:33:36 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2013 (129,1 KB) o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni o łącznej obsadzie 182,56 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 839, 838, 188/2 obręb Podolin, gmina Moszczenica oraz na działce nr ew. 920 obręb Tychów, gmina Czarnocin,

Wyświetlony: 2763

Dodany 25.02.2014 12:21:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2014 12:21:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie (559,1 KB) RDOŚ w Łodzi w sprawie wyodrębnienia proceduralnego i treściowego zakresu z raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciagu DK 91" 


Wyświetlony: 2741

Dodany 05.02.2014 15:10:00 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.02.2014 15:10:00 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2013 (78,8 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego /chlewni) do obsady 1540 sztuk trzody chlewnej, co łącznie stanowi 215,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 840 i 841 obręb Podolin

Wyświetlony: 2759

Dodany 20.01.2014 09:53:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2014 09:53:45 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2013 (78,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) w obsadzie 700 sztuk trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 67/2 i 68/1 obręb Dąbrówka.

Wyświetlony: 2778

Dodany 20.01.2014 09:52:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2014 09:52:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.2012 (79,9 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1650 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 284 obręb Kiełczówka

Wyświetlony: 2874

Dodany 15.01.2014 09:48:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2014 09:48:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2013 (107,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego (chlewni z obsadą 70 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 59 i 60/1 obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 2703

Dodany 15.01.2014 09:47:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2014 09:47:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:36

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:35

Obwieszczenie nr 26/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.05.2024r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MW(wraz z instalacją do uszlachetnienia biogazu do jakości biometanu)”

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:40

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:32

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

17.05.2024 10:30

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: