Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (261,5 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 3288

Dodany 30.12.2015 13:41:07 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2015 13:41:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2015 (258,7 KB) o wydaniu w dniu 28.12.2015 r. postanowienia dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 20.09.2011 r. znak: GOŚ.7625 – 06/2010/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319, oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi)) położonych w obrębie Rękoraj Wieś"

Wyświetlony: 3226

Dodany 29.12.2015 09:58:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2015 09:58:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015 (252,9 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie budynku chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 10 obręb Rękoraj Wieś\"

Wyświetlony: 3300

Dodany 29.12.2015 09:57:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2015 09:57:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 (320 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy

Wyświetlony: 3240

Dodany 17.12.2015 13:00:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2015 13:00:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015 (248 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych Moszczenica” na działkach o nr ewid. 1066/1 i 1066/2 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 3331

Dodany 17.12.2015 12:58:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.12.2015 12:58:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (176,3 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

 


Wyświetlony: 3243

Dodany 26.11.2015 14:20:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.11.2015 14:20:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2015 (251,6 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego (kontynuacja wydobycia) ze złoża „LEWKÓWKA” zlokalizowanego na działce nr 30 w obrębie geodezyjnym Lewkówka

Wyświetlony: 3238

Dodany 19.11.2015 15:53:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.11.2015 15:53:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (394,1 KB) - budowa Autostrady A1 (węzeł Tuszyn - węzeł Bełchatów)

Wyświetlony: 3251

Dodany 03.11.2015 12:18:34 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2015 12:18:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.2015 (261,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie stacji paliw płynnych Moszczenica\" na działkach o nr ewid. 1066/1 i 1066/2 obręb Moszczenica

Wyświetlony: 3254

Dodany 03.11.2015 12:08:40 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2015 12:08:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015 (245,9 KB) o wydaniu w dniu 12.10.2015 r. postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24.07.2015 r. nr 14/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny)

Wyświetlony: 3400

Dodany 13.10.2015 14:43:40 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.10.2015 14:43:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015 (245 KB) o wydaniu w dniu 12.10.2015 r. postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24.07.2015 r. nr 13/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara

Wyświetlony: 3188

Dodany 13.10.2015 14:42:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.10.2015 14:42:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (176 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka.

Wyświetlony: 3232

Dodany 02.10.2015 14:07:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2015 14:07:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (490,1 KB) ws. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn

Wyświetlony: 3233

Dodany 07.09.2015 11:35:03 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.09.2015 11:35:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1.  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (350,6 KB) ws. budowy autostrady A1 Tuszyn-Radomsko

Wyświetlony: 3208

Dodany 04.09.2015 13:28:16 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.09.2015 13:28:16 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2015 (266,9 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 10 obręb Rękoraj Wieś.

Wyświetlony: 3323

Dodany 26.08.2015 13:03:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2015 13:03:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (332,4 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 3291

Dodany 25.08.2015 07:26:21 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2015 07:26:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.2014

Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.2014 (22,5 KB) o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez BARTER S.A.


Wyświetlony: 3201

Dodany 24.07.2015 13:03:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.07.2015 13:03:53 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.2015

Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie


Wyświetlony: 3265

Dodany 24.07.2015 12:59:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.07.2015 12:59:23 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr GOŚ.6220.4.2015

Obwieszczenie nr GOś.6220.4.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 3251

Dodany 24.07.2015 12:56:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.07.2015 12:56:52 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr GOŚ.6220.6.2015

Obwieszczenie nr GOś.6220.6.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 3260

Dodany 24.07.2015 12:53:56 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.07.2015 12:53:56 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.2015

Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.2015 (24 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny), gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie


Wyświetlony: 4217

Dodany 24.07.2015 12:51:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Michał Kuligowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.07.2015 12:54:39 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (64,9 KB) w sprawie wszczęcia postępowań dotyczących zmian decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z dnia 04.11.2013 r., 380/13 i 381/13 z dnia 03.11.2013 r.


Wyświetlony: 3270

Dodany 20.07.2015 15:23:09 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.07.2015 15:23:09 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o ponownej procedurze RDOŚ (398,6 KB) oceny oddziaływania na środowisko budowy autostrady A1 odcinek I i III w części dot. ekranów akustycznych.
 2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o terminie rozpatrzenia wniosków (435,8 KB) dot. budowy autostrady A1 odcinek II i III.

Wyświetlony: 3230

Dodany 01.07.2015 14:47:30 przez Maria Ślusarek

Autor dokumentu Maria Ślusarek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2015 14:47:30 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienia z dnia 26 czerwca 2015 roku

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.4.2015 (260,4 KB) o zebranym materiale dowodowym wpostępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie
 2. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2015 (259,3 KB) o zebranym materiale dowodowym wpostępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica.
 3. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.2015 (260,7 KB) o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara.
 4. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2015 (260,7 KB) o zebranym materiale dowodowym wpostępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny).

Wyświetlony: 3257

Dodany 29.06.2015 11:28:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.06.2015 11:28:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015 (246 KB) o wydaniu w dniu 17.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny)

Wyświetlony: 3245

Dodany 17.06.2015 14:34:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.06.2015 14:34:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015 (245,4 KB) o wydaniu w dniu 10.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara.

Wyświetlony: 4171

Dodany 11.06.2015 13:59:01 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.06.2015 13:59:24 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015 (243,6 KB) o wydaniu w dniu 10.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica.

Wyświetlony: 3249

Dodany 10.06.2015 14:46:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 14:46:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015 (245,4 KB) o wydaniu w dniu 10.06.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie

Wyświetlony: 4273

Dodany 10.06.2015 14:45:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 14:47:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.2

 1. Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.2 (96,9 KB) o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa DK nr 91 oraz obwodnicy Radomska, Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Wyświetlony: 3266

Dodany 08.06.2015 14:27:57 przez Aneta Forma

Autor dokumentu Aneta Forma

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2015 14:27:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014 (165,3 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Lewkówka zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1 i 4 obręb Lewkówka

Wyświetlony: 3236

Dodany 05.06.2015 13:01:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2015 13:01:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (176,5 KB) o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 3266

Dodany 29.05.2015 08:12:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.05.2015 08:12:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (396,7 KB) ws. budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn

Wyświetlony: 3183

Dodany 19.05.2015 09:57:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2015 09:57:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2015 (320,5 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie (sołectwo Gościmowice Drugie - Powęziny)

Wyświetlony: 3328

Dodany 08.05.2015 11:26:01 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2015 11:26:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014 (318,6 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu dwóch budynków kurników wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 186/2 obręb Gazomia Nowa.

Wyświetlony: 3261

Dodany 08.05.2015 11:24:51 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2015 11:24:51 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014 (320,9 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z paszarnią i częścią gospodarcza, dwóch silosów zbożowych do 150 ton każdy i 1 silosu paszowego do 20 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 148 obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 3236

Dodany 05.05.2015 11:38:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2015 11:38:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2015 (319,5 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gazomia Stara

Wyświetlony: 3278

Dodany 13.04.2015 10:03:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2015 10:03:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2015 (319 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moszczenica

Wyświetlony: 3248

Dodany 13.04.2015 10:01:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2015 10:01:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.2015 (320 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gościmowice Drugie

Wyświetlony: 3250

Dodany 13.04.2015 10:00:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2015 10:00:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (316,9 KB) o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 3243

Dodany 09.04.2015 09:06:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.04.2015 09:06:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (251,8 KB) o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka.

Wyświetlony: 3251

Dodany 09.04.2015 08:56:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.04.2015 08:56:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2014 (102,1 KB)

Wyświetlony: 3223

Dodany 03.04.2015 21:07:41 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2015 21:07:41 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2014 (330,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu dwóch budynków kurników wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 186/2 obręb Gazomia Nowa

Wyświetlony: 3236

Dodany 19.03.2015 13:06:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2015 13:06:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014 (321,5 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 140,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica

Wyświetlony: 3221

Dodany 16.03.2015 13:43:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2015 13:43:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014 (251,4 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 52 i 53 (ark. 2) obręb Sierosław, gmina Moszczenica

Wyświetlony: 3250

Dodany 16.03.2015 13:43:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.03.2015 13:43:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014 (312,6 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowę elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW w miejscowości Gościmowice Drugie, obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 3261

Dodany 10.03.2015 14:51:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2015 14:51:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014 (324 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z częścią techniczną w systemie bezściołowym o obsadzie 28 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej z obsady 30,60 DJP do obsady 58,60 DJP) przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 76/1 oraz 75/1 obręb geodezyjny Srock Prywatny

Wyświetlony: 3274

Dodany 03.03.2015 11:52:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2015 11:52:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014 (318,2 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 376, 377, 378, 379 obręb Kosów

Wyświetlony: 3247

Dodany 02.03.2015 14:42:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2015 14:42:42 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2014 (250,6 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"ustawieniu tymczasowego punktu tankowania LNG” na działkach o nr ewidencyjnych: 33, 34, 35 (ark. 3) obręb Jarosty\"

Wyświetlony: 3250

Dodany 16.02.2015 14:38:27 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2015 14:38:27 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2014 (332,6 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z paszarnią i częścią gospodarczą, dwóch silosów zbożowych do 150 ton każdy i 1 silosu paszowego do 20 ton wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 148 obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 3210

Dodany 12.02.2015 13:35:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2015 13:35:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014 (188 KB) o wydaniu w dniu 5.02.2015 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW w miejscowości Gościmowice Drugie, obręb Gościmowice I".

Wyświetlony: 3214

Dodany 09.02.2015 11:18:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.02.2015 11:18:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.2014 (336,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego chlewni o obsadzie 140,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewidencyjny 2/2 obręb Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 3229

Dodany 04.02.2015 08:15:47 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2015 08:15:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2014 (331,4 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 52 i 53 (ark. 1) obręb Sierosław

Wyświetlony: 3178

Dodany 04.02.2015 08:14:10 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2015 08:14:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.2013 (192,8 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich (o łącznej obsadzie 161,28 DJP) wraz ze zbiornikami na gnojowicę oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach: nr ewid. 1 obręb Dąbrówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski oraz na działce nr ewid. 253 obręb Wodzinek

Wyświetlony: 3244

Dodany 30.01.2015 13:12:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2015 13:12:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.2014 (191,1 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech budynków inwentarskich (chlewni) w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie 204,75 DJP, budynku gospodarczego oraz obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 440 obręb Rękoraj Dobra /li>

Wyświetlony: 4245

Dodany 27.01.2015 13:58:55 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.01.2015 13:59:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2014 (330,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 376, 377, 378, 379 obręb Kosów

Wyświetlony: 3192

Dodany 14.01.2015 11:28:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.01.2015 11:28:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.2014 (324,6 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW w miejscowości Gościmowice Drugie, obręb Gościmowice I, na terenie gminy Moszczenica”

Wyświetlony: 3257

Dodany 12.01.2015 13:33:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2015 13:33:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2014 (334,7 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) z częścią techniczną w systemie bezściołowym o obsadzie 28 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej z obsady 30,60 DJP do obsady 58,60 DJP) przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 76/1 oraz 75/1 obręb geodezyjny Srock Prywatny

Wyświetlony: 3233

Dodany 08.01.2015 14:44:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2015 14:44:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.07.2024 15:09

DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA

Czytaj dalej...

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: