Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

LIII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2021 roku

1. Uchwała NR LIII/418/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała NR LIII/419/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR LIII/420/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Moszczenica niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

4. Uchwała NR LIII/421/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/403/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

5. Uchwała NR LIII/422/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

6. Uchwała NR LIII/423/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbycia w II przetargu nieruchomości gruntowej położonej w GajkowicachWyświetlony: 3214

Dodany 18.01.2022 14:53:21 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2022 14:58:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LII Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2021 roku

1. Uchwała nr LII/408/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

2. Uchwała NR LII/409/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

3. Uchwała NR LII/410/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości

4. Uchwała NR LII/411/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2022 rok

5. Uchwała NR LII/412/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Moszczenica na 2022 rok

6. Uchwała NR LII/413/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2022 roku

7. Uchwała NR LII/414/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na I półrocze 2022 roku

8. Uchwała NR LII/415/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku

9. Uchwała NR LII/416/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji

10. Uchwała NR LII/417/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie poparcia dla służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej PolskiejWyświetlony: 3244

Dodany 11.01.2022 11:03:01 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2022 11:13:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

LI Sesja Rady Gminy - 10 grudnia 2021 roku

1. Uchwała NR LI/406/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała NR LI/407/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031Wyświetlony: 3362

Dodany 22.12.2021 14:40:31 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.12.2021 14:42:28 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

L Sesja Rady Gminy - 25 Listopada 2021 roku

1. Uchwała Nr L/397/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała Nr L/398/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała Nr L/399/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Moszczenica

4. Uchwała Nr L/400/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica

5. Uchwała Nr L/401/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Uchwała Nr L/402/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez Gminę Moszczenica

7. Uchwała Nr L/403/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

8. Uchwała Nr L/404/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/205/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moszczenica, zmienionej uchwałą nr V/46/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r.

9. Uchwała Nr L/405/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy MoszczenicaWyświetlony: 3396

Dodany 07.12.2021 14:21:49 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2021 14:30:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIX Sesja Rady Gminy - 10 Listopada 2021 roku

1. Uchwała Nr XLIX/389/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała nr XLIX/390/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała Nr XLIX/391/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Wolbórz zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu na terenie Gminy Moszczenica

4. Uchwała Nr XLIX/392/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

5. Uchwała Nr XLIX/393/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

6.  Uchwała Nr XLIX/394/2021 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

7. Uchwała Nr XLIX/395/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty, gm. Moszczenica

8. Uchwała Nr XLIX/396/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków DużyWyświetlony: 3920

Dodany 01.12.2021 11:39:51 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2021 11:50:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVIII Sesja Rady Gminy – 19 października 2021r.

1. Uchwała NR XLVIII/388/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021Wyświetlony: 3550

Dodany 29.10.2021 08:36:44 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2021 08:38:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVII Sesja Rady Gminy – 13 października 2021r.

1. Uchwała NR XLVII/385/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2.  Uchwała NR XLVII/386/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/318/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

3.  Uchwała NR XLVII/387/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.Wyświetlony: 3537

Dodany 28.10.2021 10:37:50 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2021 10:40:00 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLVI Sesja Rady Gminy - 29 września 2021r.

1. Uchwała NR XLVI/379/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.

2. Uchwała NR XLVI/380/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR XLVI/381/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Raków Duży

4. Uchwała NR XLVI/382/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

5.  Uchwała NR XLVI/383/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Moszczenica na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

6.  Uchwała NR XLVI/384/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka będącej współwłasnością Gminy MoszczenicaWyświetlony: 3556

Dodany 26.10.2021 15:52:25 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.10.2021 15:57:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLV Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2021 r

1. UCHWAŁA NR XLV/378/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 19 sierpnia 2021 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Moszczenica na rok szkolny 2021/2022


Wyświetlony: 3617

Dodany 07.10.2021 09:14:07 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.10.2021 09:15:09 przez Paweł Kubiś

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIV Sesja Rady Gminy - 29 lipca 2021 r

1.  Uchwała Nr XLIV/376/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała nr XLIV/377/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe na lata 2021-2031


Wyświetlony: 3622

Dodany 07.10.2021 12:10:00 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.10.2021 12:12:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLIII Sesja Rady Gminy - 15 lipca 2021 r.

1. Uchwała Nr XLIII /366/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała nr XLIII/367/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR XLIII/368/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin i Powiatów „Samorząd Bliżej Mieszkańców”

4. Uchwała NR XLIII/369/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Rozprza, Gminą Wola Krzysztoporska, Miastem Piotrków Trybunalski, Miastem Sulejów, Miastem Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Miastem Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021 – 2027

5. Uchwała nr XLIII/370/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

6. Uchwała NR XLIII/371/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków

7.  Uchwała NR XLIII/372/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Michalów

8. Uchwała NR XLIII/373/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Gazomia Nowa ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy

9. Uchwała NR XLIII/374/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/439/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica

10. Uchwała  Nr  XLIII/375/2021  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania       przestrzennego Gminy Moszczenica 

- załącznik nr 1- cześć tekstowa

– załącznik nr 2: 

a) arkusz 1/3 „Uwarunkowania. Istniejąca struktura przestrzenna”,

b) arkusz 2/3 „Uwarunkowania. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, stan ładu przestrzennego”,

c) arkusz 3/3 „Uwarunkowania. Infrastruktura techniczna i komunikacja”;

- załącznik nr 3

a) arkusz 1/2 „Kierunki. Struktura przestrzenna Gminy. Przeznaczenie terenów”,

b) arkusz 2/2 „Kierunki. Polityka przestrzenna”.

- załącznik nr 4 Wyświetlony: 5598

Dodany 10.08.2021 09:19:39 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2022 15:11:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

XLII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2021 r.

1. Uchwała Nr XLII/351/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Moszczenica wotum zaufania


2. Uchwała Nr XLII/352/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok


3. Uchwała Nr XLII/353/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2020


4. Uchwała Nr XLII/354/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021


5. Uchwała Nr XLII/356/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2020


6. Uchwała Nr XLII/357/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy


7. Uchwała Nr XLII/358/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Moszczenica


8. Uchwała Nr XLII/359/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Raków Duży


9. Uchwała Nr XLII/360/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Raków


10. Uchwała Nr XLII/361/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pieńki Karlińskie będącej własnością Gminy Moszczenica


11. Uchwała Nr XLII/362/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2021 roku


12. Uchwała Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2021 roku


13. Uchwała Nr XLII/364/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku


14. Uchwała Nr XLII/365/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2021 r.Wyświetlony: 3858

Dodany 28.06.2021 08:13:51 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.06.2021 08:31:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XLI Sesja Rady Gminy - 13 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR XLI/339/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

UCHWAŁA NR XLI/340/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031

UCHWAŁA NR XLI/341/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XLI/342/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego

UCHWAŁA NR XLI/343/2021 RADY GMINY W MOSZCZENICY z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie petycji złożonej przez Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR XLI/344/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

UCHWAŁA NR XLI/345/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

UCHWAŁA NR XLI/346/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XLI/347/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/347/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia  13 maja 2021 roku - "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028"

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/347/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia  13 maja 2021 roku - "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028"

UCHWAŁA NR XLI/348/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 1/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałów, gm. Moszczenica

UCHWAŁA NR XLI/349/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Moszczenica w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w miejscowości Srock

UCHWAŁA NR XLI/350/2021 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica


Wyświetlony: 4375

Dodany 25.05.2021 16:43:51 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2022 09:14:10 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XL Sesja Rady Gminy - 31 marca 2021 roku

1. Uchwała Nr XL/337/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.

2. Uchwała Nr XL/338/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.Wyświetlony: 4105

Dodany 14.04.2021 14:18:10 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.04.2021 14:21:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIX Sesja Rady Gminy - 25 marca 2021 roku

1. Uchwała NR XXXIX/333/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2021 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021


2. Uchwała NR XXXIX/334/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2021 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2021 roku


3. Uchwała NR XXXIX/335/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2021 r w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moszczenica na lata 2021-2025


4. Uchwała NR XXXIX/336/2021 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 25 marca 2021 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica w drodze bezprzetargowejWyświetlony: 4211

Dodany 01.04.2021 14:42:17 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2021 14:45:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/321/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moszczenica na lata 2021 - 2025.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/323/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 5. Uchwała Nr XXXVIII/324/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie petycji dotyczącej ponownego zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica
 6. Uchwała Nr XXXVIII/325/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i związanych z tym gwarancji ze strony producentów szczepionek.
 7. Uchwała Nr XXXVIII/326/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
 8. Uchwała Nr XXXVIII/327/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica będącej własnością Gminy Moszczenica.
 9. Uchwała Nr XXXVIII/328/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków.
 10. Uchwała Nr XXXVIII/329/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Baby.
 11. Uchwała Nr XXXVIII/330/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Uchwała Nr XXXVIII/331/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica
 13. Uchwała Nr XXXVIII/332/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty.

Wyświetlony: 4271

Dodany 18.03.2021 15:22:20 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2021 17:17:47 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 2 lutego 2021 roku

1. Uchwała Nr XXXVII/316/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2021 rok

2. Uchwała nr XXXVII/317/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała Nr XXXVII/318/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

4. Uchwała Nr XXXVII/319/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaWyświetlony: 4872

Dodany 05.02.2021 17:38:31 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2021 15:25:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy - 7 stycznia 2021 roku

1. Uchwała NR XXXVI/313/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała NR XXXVI/314/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR XXXVI/315/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu


Wyświetlony: 4353

Dodany 15.01.2021 09:31:39 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2021 09:34:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

25.07.2024 14:27

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (we wszystkich wymaganych branżach) w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 14:14

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

25.07.2024 13:31

Petycje złożone w 2024 roku

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:29

Oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia kadencji

Czytaj dalej...

24.07.2024 08:19

Oświadczenie majątkowe na dzień powołania

Czytaj dalej...

23.07.2024 10:38

Wzory dokumentów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: