Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 2 lutego 2021 roku

1. Uchwała Nr XXXVII/316/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2021 rok

2. Uchwała nr XXXVII/317/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała Nr XXXVII/318/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

4. Uchwała Nr XXXVII/319/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaWyświetlony: 102

Dodany 05.02.2021 17:38:31 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2021 15:25:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy - 7 stycznia 2021 roku

1. Uchwała NR XXXVI/313/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała NR XXXVI/314/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR XXXVI/315/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu


Wyświetlony: 135

Dodany 15.01.2021 09:31:39 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2021 09:34:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

26.02.2021 13:19

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski'' na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 13:16

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:13

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

26.02.2021 11:12

Informacja o terminie XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:29

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:13

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: