Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

XL Sesja Rady Gminy - 31 marca 2021 roku

1. Uchwała Nr XL/337/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.

2. Uchwała Nr XL/338/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.Wyświetlony: 107

Dodany 14.04.2021 14:18:10 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.04.2021 14:21:36 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXIX Sesja Rady Gminy - 25 marca 2021 roku

1. Uchwała NR XXXIX/333/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2021 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021


2. Uchwała NR XXXIX/334/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2021 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2021 roku


3. Uchwała NR XXXIX/335/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 marca 2021 r w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moszczenica na lata 2021-2025


4. Uchwała NR XXXIX/336/2021 Rady Gminy Moszczenica  z dnia 25 marca 2021 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Moszczenica w drodze bezprzetargowejWyświetlony: 178

Dodany 01.04.2021 14:42:17 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2021 14:45:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVIII Sesja Rady Gminy - 4 marca 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/321/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moszczenica na lata 2021 - 2025.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/323/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 5. Uchwała Nr XXXVIII/324/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie petycji dotyczącej ponownego zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica
 6. Uchwała Nr XXXVIII/325/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i związanych z tym gwarancji ze strony producentów szczepionek.
 7. Uchwała Nr XXXVIII/326/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
 8. Uchwała Nr XXXVIII/327/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica będącej własnością Gminy Moszczenica.
 9. Uchwała Nr XXXVIII/328/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Raków.
 10. Uchwała Nr XXXVIII/329/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Baby.
 11. Uchwała Nr XXXVIII/330/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Uchwała Nr XXXVIII/331/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica
 13. Uchwała Nr XXXVIII/332/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Moszczenica obejmujących sołectwa Karlin i Jarosty.

Wyświetlony: 220

Dodany 18.03.2021 15:22:20 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2021 17:17:47 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVII Sesja Rady Gminy - 2 lutego 2021 roku

1. Uchwała Nr XXXVII/316/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2021 rok

2. Uchwała nr XXXVII/317/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała Nr XXXVII/318/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu

4. Uchwała Nr XXXVII/319/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Moszczenica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaWyświetlony: 382

Dodany 05.02.2021 17:38:31 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2021 15:25:49 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy - 7 stycznia 2021 roku

1. Uchwała NR XXXVI/313/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

2. Uchwała NR XXXVI/314/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

3. Uchwała NR XXXVI/315/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu


Wyświetlony: 370

Dodany 15.01.2021 09:31:39 przez Gabriela Jamrożek

Autor dokumentu Gabriela Jamrożek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2021 09:34:25 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

06.05.2021 09:40

Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.125.2021.MK

Czytaj dalej...

06.05.2021 09:38

Zawiadomienie PGW Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.125.2021.MK

Czytaj dalej...

05.05.2021 15:00

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

05.05.2021 13:31

Wykonanie Remontów dróg: Rękoraj – Sierosław, Gościmowice I - Stara Wieś, ul. Łąkowej w Kosowie, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w Raciborowicach oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach.

Czytaj dalej...

05.05.2021 10:28

Wykonanie Remontów dróg: Rękoraj – Sierosław, Gościmowice I - Stara Wieś, ul. Łąkowej w Kosowie, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w Raciborowicach oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach.

Czytaj dalej...

04.05.2021 20:59

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: