Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 26 października 2006 roku

 1. Uchwała Nr XLVIII/313/2006 (22,3 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie uzgodnienia
 2. Uchwała Nr XLVIII/314/2006 (36,5 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 3. Uchwała Nr XLVIII/315/2006 (22,6 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 4. Uchwała Nr XLVIII/316/2006 (27,3 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 5. Uchwała Nr XLVIII/317/2006 (26,8 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 6. Uchwała Nr XLVIII/318/2006 (26,7 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 7. Uchwała Nr XLVIII/319/2006 (26,9 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 8. Uchwała Nr XLVIII/320/2006 (35,8 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie
 

Wyświetlony: 8299

Dodany 29.11.2006 09:34:23 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2006 10:28:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 września 2006 roku

Uchwała Nr XLVII/311/2006 (23,6 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi pozbawionej kategorii drogi powiatowej.
 

Wyświetlony: 6469

Dodany 29.11.2006 09:19:50 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2006 09:31:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 31 sierpnia 2006 roku

 1. Uchwała Nr XLVI/305/2006 (66,4 KB) - w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.
 2. Uchwała Nr XLVI/306/2006 (98,7 KB) - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Srocku, obręb geodezyjny Srock Rządowy, gmina Moszczenica z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczno-hotelowe.
 3. Uchwała Nr XLVI/307/2006 (68,3 KB) - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Baby.
 4. Uchwała Nr XLVI/308/2006 (68,9 KB) - w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Kiełczówka i Gościmowice I.
 5. Uchwała Nr XLVI/309/2006 (69,6 KB) - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielaniapomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moszczenica.
 

Wyświetlony: 4542

Dodany 06.09.2006 10:14:43 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2006 10:14:43 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 28 czerwca 2006 roku

 

Wyświetlony: 5425

Dodany 21.07.2006 11:22:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.07.2006 11:34:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2006 roku

 1. Uchwała NR XLIII/278/2006 (69,7 KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 2. Uchwała NR XLIII/280/2006 (65 KB) w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia komunalnego z Wojwództwem Łódzkim.
 3. Uchwała NR XLIII/281/2006 (70,4 KB) w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów z Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową.
 4. Uchwała NR XLIII/282/2006 (73,6 KB) w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.
 5. Uchwała NR XLIII/283/2006 (102,6 KB) w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej gminy Moszczenica.
 6. Uchwała NR XLIII/284/2006 (85,5 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98
 7. Uchwała NR XLIII/285/2006 (69,5 KB) w sprawie
 8. Uchwała NR XLIII/286/2006 (67,7 KB) w sprawie
 9. Uchwała NR XLIII/287/2006 (142,2 KB) w sprawie


Wyświetlony: 5401

Dodany 19.05.2006 12:08:20 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2006 12:58:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2006 roku

 1. Uchwała NR XLII/266/2006 (23,5 KB) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2005.

Załączniki:

 1. Uchwała NR XLII/267/2006 (29 KB) zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.
 2. Uchwała NR XLII/268/2006 (56 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
 3. Uchwała NR XLII/269/2006 (271,5 KB) w sprawie wprowadzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 4. Uchwała NR XLII/270/2006 (25 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 5. Uchwała NR XLII/271/2006 (106 KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 6. Uchwała NR XLII/272/2006 (25 KB) w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji w miejscowościach Stara Gazomia i Nowa Gazomia.
 7. Uchwała NR XLII/273/2006 (27,5 KB) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica
 8. Uchwała NR XLII/274/2006 (84,5 KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego we wsi Srock, obręb geodezyjny Srock Rządowy, gmina Moszczenica, z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczno – hotelowe.
 9. Uchwała NR XLII/275/2006 (117 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy
 10. Uchwała NR XLII/276/2006 (22 KB) w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów
 11. Uchwała NR XLII/277/2006 (22 KB) w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Michałowie z przeznaczeniem pod drogę.

Wyświetlony: 8082

Dodany 23.03.2006 10:30:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2006 14:28:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały 2002-2006

 • UCHWAŁA NR I/ 1 /2002 (17,5 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica.

UCHWAŁA NR I/ 2 /2002 (17,5 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica.

UCHWAŁA NR I/ 3 /2002 (23 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.

zmiana na podstawie uchwały NR VI/37/2003 z dnia 05.02.2003 r.

UCHWAŁA NR I/ 4 /2002 (24 KB) z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

UCHWAŁA NR I/5/2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na okres do końca 2002 roku. (24 KB)

UCHWAŁA NR I/6/2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica. (21 KB)

straciła moc na podstawie uchwały NR VI/36/2003 z dnia 05.02.2003 r.

UCHWAŁA NR II/ 7 /2002 (20,5 KB)z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica

UCHWAŁA NR II/ 8 /2002 (32 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

UCHWAŁA NR II/9/2002 (27 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica oraz diet dla radnych.

zmiana w uchwale NR VI/35/2003 z dnia 05.02.2003 r. oraza w uchwale NR XI/66/2003 z dnia 24.07.2003 r.

UCHWAŁA NR II/10/2002 (27,5 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

straciła moc na podstawie uchwały NR XVI/98/2003 z dnia 26.11.2003 r.

UCHWAŁA NR II/ 11 /2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (21 KB)

uchwała uniewazniona uchwałą NR 32/118/2002 z dnia 16.12.2002 r . Kolegium RIO w Łodzi

UCHWAŁA NR II/ 12 /2002 (35,5 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

zmiana w uchwale NR VII/44/2003 z dnia 09.04.2003 r. straciła moc na podstawie uchwały NR XXXI/183/2004 z dnia 17.12.2004 r.

UCHWAŁA NR II/ 13 /2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. (22,5 KB)

uchwała uniewazniona uchwałą NR 32/117/2002 z dnia 16.12.2002 r. Kolegium RIO w Łodzi zmieniona uchwałą NR IV/24/2002 z dnia 28.12.2002

UCHWAŁA NR II/ 14 /2002 (16,5 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

UCHWAŁA NR II/ 15 /2002 (32,5 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie stawki podatku od posiadanych psów.

straciła moc na podstawie uchwały NR XXXI/168/2004 z dnia 24.11.2004 r

Uchwała NR II/16/2002 z dnia 30 listopada 20002 roku (62,4 KB)w sprawie zwolnień z podatku od posiadanych psów

starciła moc na podstawie uchwały NR IV/25/2002 z dnia 28 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA II/ 17 /2002 (20 KB) z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

zmianiona uchwałą NR XII/70/2003 z dnia 25.08.2003 roku

Uchwała NR II/18/2002 z dnia 30 listopada 2002 r. (75,1 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002

UCHWAŁA NR III/ 19 /2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. (17 KB)

UCHWAŁA NR III/ 20 /2002 (17,5 KB) z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Moszczenica.

Uchwała NR IV/21/2002 z dnia 28 grudzień 2002 roku (118,5 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002

Uchwała NR IV/22/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2002 roku (102,1 KB) zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciagniecia kredytu z Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. Oddział w Moszczenicy

UCHWAŁA NR IV/23/2002 (21,5 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/172/2004 z dnia 24.11.2004 roku

UCHWAŁA NR IV/24/2002 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. (20 KB)

stwierdzona niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

UCHWAŁA NR IV/ 25 /2002 (21,5 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od posiadanych psów.

straciła moc na podstawie uchwały NR XVI/99/2003 z dnia 26.11.2003 roku

UCHWAŁA NR IV/ 26 /2002 (20 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2003 roku.

UCHWAŁA NR IV/ 27 /2002 (31,5 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na I półrocze 2003 roku.

UCHWAŁA NR IV/ 28 /2002 (20,5 KB) z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2003 roku.

Uchwała NR IV/29/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2002 roku (207,5 KB) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR V/ 30 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Moszczenica (21,1 KB)

straciła moc na podstwie uchwały NR VII/48/2003 z 09.04.2003 r.

UCHWAŁA NR VI/ 31 /2003 (20,5 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku uchylająca uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.

UCHWAŁA NR VI/32/2003 (22 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół w Srocku.

w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego uchylony § 2 i § 3 uchwały

UCHWAŁA NR VI/ 33 /2003 (21 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

straciła moc na podstawie uchwały NR XX/113/2004 z dnia 25.02.2004 roku

UCHWAŁA NR VI/ 34 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 05 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Moszczenicy. (21 KB)

UCHWAŁA NR VI/ 35 /2003 (21,5 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica oraz diet dla radnych.

UCHWAŁA NR VI/ 36 /2003 (22,5 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica.

straciła moc na podstaiwe uchwały NR XVI/101/2003 z dnia 26.11.2003 r.

UCHWAŁA NR VI/ 37 /2003 (21 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.

Uchwała NR VI/38/2003 Rady Gminy Moszczenica z dnia 05 lutego 2003 roku (67 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR VI/ 39 /2003 (20,5 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Moszczenica do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.

UCHWAŁA NR VI/ 40 /2003 (22,5 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

straciła moc na podstawie uchwały NR XX/118/2004 z dnia 25.02.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2003 (22 KB) z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu dla terenu gminy Moszczenica oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR VII/ 42 /2003 (21 KB) z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

UCHWAŁA NR VII/ 43/2003 (22 KB) z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.

UCHWAŁA NR VII/ 44 /2003 (12,8 KB) z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

stracila moc na podstawie uchwały NR XXXI/183/2004 z dnia 17.12.2004 r.

Uchwała NR VII/45/2003 z dnia 09 kwietnia 2003 roku (92,6 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR VII/ 46 /2003 (22,5 KB) z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Użytku Ekologicznego “Moszczanka”

{uchwalalink_2923} z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczegow I kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracownikówGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

{uchwalalink_2924} z dnia 09 kwietnia 2003 rokuw sprawie ustalenia zasad finansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Moszczenica

straciła moc na podstawie Uchwały NR XXXIX/239/2005

UCHWAŁA NR VIII/ 49/ 2003 (21,5 KB) z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Moszczenica obwodu głosowania

UCHWAŁA NR IX/ 50 /2003 (22,5 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zatrwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

UCHWAŁA NR IX/ 51/2003 (32,5 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica

UCHWAŁA NR IX/ 52 /2003 z dnia 26 maja 2003 roku (115,9 KB) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego inwestycyjnego, preferencyjnego kredytu z dopłatą odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

zmiana na podstawie uchwały NR XX/115/2004 z dnia 25.02.2004 roku

UCHWAŁA NR IX/ 53 /2003 z dnia 26 maja 2003 roku (121,1 KB) w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR IX/ 54 /2003 z dnia 26 maja 2003 roku (88,3 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR IX/ 55 /2003 (22 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora gimnazjum

uchylona w całości na podsywie uchwały NR XI/65/2003 z dnia 24.07.2003 roku

UCHWAŁA NR IX/ 56 /2003 (23,5 KB) z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz oddanie w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości połozonej w Gajkowicach

UCHWAŁA NR X/ 57 /2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku (105,7 KB) w sprawie zmain budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR X/ 58 /2003 (20 KB) z dnia 30 czerwca 2003 rokuw sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy

UCHWAŁA NR X/ 59 /2003 (22 KB) z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

UCHWAŁA NR X/ 60 /2003 (34,5 KB) z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na II półrocze 2003 roku

UCHWAŁA NR X/ 61 /2003 (21 KB) z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku

UCHWAŁA NR X/ 62 /2003 (21 KB) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2003 roku

{uchwalalink_2397} z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XI/ 64/2003 z dnia 24 lipca 2003 roku (77,9 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR XI/65/2003 (20,5 KB) z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/55/2003 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora gimnazjum

UCHWAŁA NR XI/ 66 /2003 (22,5 KB) z dnia 24 lipca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Moszczenica oraz diet dla radnych

Uchwała NR XII/ 67 /2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

Uchwała NR XII/ 68/ 2003 (21,5 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych

Uchwała NR XII/ 69 /2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i ustalenia ich wysokości

Uchw. NR XII/ 70/ 2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości

straciła moc na podstawie uchwały NR XIII/77/2003 z dnia 10.09.2003 roku

Uchwała NR XI/ 71/ 2003 (20,5 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/166/2004 z dnia 24.11.2004 roku

Uchw. NR XII/ 72/ 2003 (21,5 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Moszczenicy

Uchwała NR XII/ 73/ 2003 (21,5 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Uchwała NR XII/ 74/ 2003 (26 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ułamkowych części nieruchomości położonych w Woli Moszczenickiej

Uchwała NR XII/ 75/ 2003 (21 KB) z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki położonej w Moszczenicy, stanowiącej mienie komunalne gminy

{uchwala_039}

 • {uchwala_020}
 • {uchwala_022}
 • {uchwala_023}
 • {uchwala_016}

{uchwala_003} podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomośći

{uchwala_004} gminy Moszczenica

{uchwala_005} gminy Moszczenica

{uchwala_006} o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego

{uchwala_007} zam. Raków Duzy, ul. Główna 2, 97-310 Moszczenica dotyczącego projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica

{uchwala_008}zam. Raków Duzy, ul. Główna 1, 97-310 Moszczenica dotyczącego projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica

{uchwala_009}

{uchwala_010} ul. Piotrkowska 35, 97-310 Moszczenica dotyczącego projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Moszczenica

stwierdzona niewazność przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

{uchwala_011}

{uchwala_012}

{uchwala_013}

UCHWAŁA NR XIV/88/2003 z dnia 15 października 2003 roku (76,1 KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

{uchwala_014}

{uchwala_015}

UCHWAŁA NR XIV/91/2003 z dnia 15 października 2003 roku (116,4 KB) w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Województwem Łódzkim dotyczącego współfinansowania inwestycji pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego - drogi numer 716 na odcinku od km 26+058 do km 38+376

UCHWAŁA NR XIV/ 92 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2003 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntu z przeznaczeniem na przedłużenie ulicy Miłej w Jarostach. (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XIV/ 93 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (22 KB)

stawierdzona niewazność części uchwały

UCHWAŁA NR XIV/ 94 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. (22 KB)

stawierdzona niewazność części uchwały

UCHWAŁA NR XV/95/2003 z dnia 24 października 2003 roku (137 KB) w sprawie zaciągnięcia pozyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XVI/96/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku (177,4 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR XVI/97/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2004 rok (21,5 KB)

uchylona uchwałą NR XXX/170/2004 z dnia 24.11.2004 roku

UCHWAŁA NR XVI/ 98 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (24,5 KB)

starcaiła moc na podstawie uchwały NR XXX/182/2004 z dnia 17.12.2004 roku

UCHWAŁA NR XVI/99/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (22,5 KB) i w podatku od posiadanych psów.

stracila moc na podstawie uchwały NR XXX/169/2004 z dnia 24.11.2004 roku

UCHWAŁA NR XVI/ 100 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym. (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XVI/ 101/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica (21 KB)

straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/181/2004 z dnia 24.11.2004 roku

UCHWAŁA NR XVII/ 102/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. (21,5 KB)

UCHWAAŁ NR XVIII/103/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (426,5 KB)

UCHWAŁA NR XVIII/104/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. (22 KB)

UCHWAŁA NR XIX/105/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntu położonych we wsiach Gajkowice, Gościmowice I, Gościmowice II z przeznaczeniem pod drogę (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XIX/106/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy. (20 KB)

UCHWAŁA NR XIX/ 107/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu oraz zmiany uchwały Nr XLII/11/98. (27,5 KB)

UCHWAŁA NR XIX/108/2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku. (21,5 KB)

UCHWAŁA NR XIX/ 109 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2004 roku. (21,5 KB)

UCHWAŁA NR XIX/ 110 /2003 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na I półrocze 2004 roku. (33 KB)

UCHWAŁA NR XIX/111/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2003 roku (155,6 KB) w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2003

{uchwala_024}

 • {uchwala_030}
 • {uchwala_031}
 • {uchwala_032}
 • {uchwala_033}
 • {uchwala_034}
 • {uchwala_035}
 • {uchwala_036}
 • {uchwala_037}
 • {uchwala_038}

{uchwala_025}

straciła moc na podstawie uchwały NR XXXII/190/2004 z dnia 30.12.2004 roku

Uchw. NR XX/114/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku (81,3 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

Uchw. NR XX/115/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku (130 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego, inwestycjnego, preferencyjnego kredytu z doplata odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

{uchwala_026}

{uchwala_027}

{uchwala_028}

Uchw. NR XXI/119/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2004 roku (116,4 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA NR XXI/ 120/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Srocku. (24,5 KB)

UCHWAŁA NR XXI/121/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (25,5 KB)

UCHWAŁA NR XXI/ 122 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie Dużym, stanowiącej mienie komunalne gminy. (21,5 KB)

UCHWAŁA Nr XXI/123/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego. (21 KB)

Uchwała NR XXI/124/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2004 roku (133,1 KB) w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały NR LV/315/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 października 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wyplacania

UCHWAŁA NR XXI/ 125 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu położonej w Moszczenicy. (20 KB)

{uchwala_045}

straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/179/2004 z dnia 24.11.2004 roku

UCHWAŁA NR XXI/127/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców (57,5 KB)

stwierdzono niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

UCHWAŁA NR XXI/128/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 roku. (61 KB)

UCHWAŁA NR XXII/129/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. (22 KB)

Uchwała NR XXII/130/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2004 roku (89,2 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA NR XXII/131/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (22,5 KB)

UCHWAŁA NR XXII/132/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (28,5 KB)

UCHWAŁA NR XXII/ 133 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe i ustalenia ich wysokości (23 KB)

stracila moc na podstawie uchwały NR XXX/173/2004 z dnia 24.11.2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/ 134/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (22,5 KB)

{uchwala_047}

straciła moc na podstawie uchwały NR XXX/179/2004 z dnia 24.11.2004 roku

{uchwala_048}

{uchwala_046}

Uchw. NR XXIV/138/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2004 roku (117,2 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

{uchwala_049}

{uchwala_050}

{uchwala_051}

 • {uchwala_054}

{uchwala_052}

{uchwala_053}

UCHWAŁA NR XXV/ 144 /2004RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy. (24 KB)

UCHWAŁA NR XXV/145/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004r.w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 . (22 KB)

Uchwała NR XXV/146/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2004 roku (23 KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

UCHWAŁA NR XXV/147/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu gminy (22 KB)

UCHWAŁA NR XXV/ 148 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Srocku (63 KB)

UCHWAŁA NR XXV/ 149 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy (39 KB)

straciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2005

UCHWAŁA NR XXV/ 150 /2004 RADY GMINY W MOSZCZENICY z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola. (27 KB)

UCHWAŁA NR XXVI/151/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 20 września 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 . (22,5 KB)

Uchwała Nr XXVI/152/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 września 2004 roku (22,5 KB) w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA NR XXVI/ 153 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Będków dotyczącego współfinansowania utrzymania filii Gminnego Przedszkola w Rzeczkowie (22,5 KB)

UCHWAŁA NR XXVII/154/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 października 2004 roku (20 KB) w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moszczenica

Uchwała NR XXVII/155/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2004 roku (139,6 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała NR XXVII/156/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 października 2004 roku (125,2 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA NR XXVII/ 158 /2004 RADY GMINY MOSZCZENIC z dnia 11 października 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały NR XLII/17/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie wskazania banków prowadzących obsługę bankową Gminy Moszczenica (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XXVII/ 159 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 11 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej Gminy Moszczenica. (21,5 KB)

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 20 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (21 KB)

Uchwała NR XXIX/161/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 listopada 2004 roku (93,4 KB) w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2005 zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała NR XXIX/162/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 listopada 2004 roku (103,1 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

Uchwała NR XXIX/163/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04 listopada 2004 roku (126,6 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2004

UCHWAŁA NR XXX/ 164 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (21 KB)

UCHWAŁA NR XXX/ 165 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy (23,5 KB)

UCHWAŁA NR XXX/166/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XXX/ 167 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (24 KB)

stwierdzona niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

UCHWAŁA Nr XXX/168/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadanych psów (22 KB)

UCHWAŁA NR XXX/ 169 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i w podatku od posiadanych psów (23 KB)

UCHWAŁA NR XXX/170/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/97/2003 (21 KB)

UCHWAŁA NR XXX/171/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (29 KB)

stwierdzo na niewazność uchwały przez Kolegium RIO w Łodzi

UCHWAŁA NR XXX/172/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (22 KB)

UCHWAŁA NR XXX/173/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe i ustalenia ich wysokości. (22,5 KB)

UCHWAŁA NR XXX/174/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica (21 KB)

UCHWAŁA NR XXX/175/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica (21 KB)

UCHWAŁA NR XXX/176/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Moszczenica (21 KB)

UCHWAŁA NR XXX/177/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Wola Moszczenicka (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XXX/178/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Srock Rządowy (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XXX/179/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku (59,5 KB)

Uchw. NR XXX/180/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2004 roku (116,9 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA NR XXX/181/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica (21,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXI/182/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (29,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXI/183/2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (38 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/184/2004 RADY GMINY MOSZCZENICY z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. (30 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/185/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2004 roku (133,7 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA NR XXXII/186/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2004 roku (111,4 KB) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2004

UCHWAŁA NR XXXII/ 187 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/2003 (21 KB)

stwierdzona niewazność uchwały przez Wojewodę Łodzkiego

UCHWAŁA NR XXXII/ 188 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (27,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/ 189 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną (20 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/ 190 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 (22,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/ 191 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2005 roku (22 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/ 192 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na I półrocze 2005 roku (34 KB)

UCHWAŁA NR XXXII/ 193 /2004 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2005 roku (22,5 KB)

Plik [3299] - Brak opisu (22 KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (22,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/ 196 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Raciborowicach z przeznaczeniem pod drogę (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/ 197 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (21 KB) z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu położonej w Moszczenicy

UCHWAŁA NR XXXIII/ 198 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (21 KB) z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych działek gruntu położonych w Gościmowicach I

UCHWAŁA NR XXXIII/ 199 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów z Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową (21 KB)

UCHWAŁA NR XXXIII/200/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (22 KB) z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/175/2004

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (21,5 KB) z dnia 09 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części południowej Gminy Moszczenica

UCHWAŁA NR XXXIV/ 202 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (50 KB) z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica

UCHWAŁA NR XXXIV/ 203 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (21,5 KB) z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu we wsi Wola Moszczenicka

UCHWAŁA NR XXXIV/ 205 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA (24 KB) z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXIV/ 206 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 (22 KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/ 207 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego gruntów położonych w Raciborowicach z przeznaczeniem pod drogę (20,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/208/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie odwołania członka Rady Społecznej (21 KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Społecznej (21 KB)

UCHWAŁA NR XXXV/ 211 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2004 (22,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXV/212/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 (21,5 KB)

UCHWAŁA NR XXXV/ 213 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku (86,5 KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli, a także regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

UCHWAŁA NR XXXV/ 214/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 27 kwietnia 2005 roku (21,5 KB) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Moszczenica

UCHWAŁA NR XXXVI/ 215 /2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 czerwca 2005 roku (30,5 KB) w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz ich przeznaczenia i standardu

UCHWAŁA NR XXXVI/216/2005 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 czerwca 2005r. (22,5 KB) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXXVI/217/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku (21,5 KB) w sprawienzaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała NR XXXVI- 218-2005 (44,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica.

Uchwała NR XXXVI- 219-2005 (62 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki położonej na terenie miejscowości Moszczenica przy ulicach Kosowskiej i Spacerowej.

Uchwała NR XXXVI- 220-2005 (20,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Moszczenica.

Uchwała NR XXXVI-221-2005 (20 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Aglomeracji Moszczenica

Uchwała NR XXXVI-222-2005 (21 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Uchwała NR XXXVI-223-2005 (21 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu naniesień budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica

Uchwała NR XXXVI-224-2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku.

Uchwała NR XXXVI-225-2005 (32,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na II półrocze 2005 roku.

Uchwała NR XXXVI-226-2005 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVII/227/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXXVII/228/2005 (92,2 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwała Nr XXXVII/229/2005 (28 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie planu sieci oraz zmiany obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Moszczenica

Uchwała Nr XXXVII/230/2005 (143,9 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie nabycia w skład mienia gruntów położonych w Moszczenicy z przeznaczeniem pod drogę i parking

Uchwała Nr XXXVII/231/2005 (352,6 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie nabycia w skład mienia gruntów położonych w Białkowicach z przeznaczeniem pod drogę

Uchwała Nr XXXVII/232/2005 (152,6 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Województwem Łódzkim

Uchwała XXXVII/233/2005 (305,3 KB)Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Moszczenica dotyczącej drogi gminnej 20 DGD w Jarostach

Uchwała NR XXXVIII/234/2005 (40,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

Uchwała NR XXXVIII/236/2005 (4,1 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.

Uchwała Nr XXXVII/237/2005 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2005 w sprawie zmiany ustawy w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica

Uchwała NR XXXIX/239/2005 (22,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/48/2003

Uchwała NR XXXIX/240/2005 (40 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Uchwała NR XXXIX/241/2005 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przedłużenia czasu trwania taryf na wodę i ścieki

Uchwała NR XXXIX/242/2005 (22 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała NR XXXIX/243/2005 (26,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała NR XXXIX/244/2005 (23,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/2004

Uchwała NR XXXIX/245/2005 (50 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała NR XXXIX/246/2005 (35,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego z dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uchwała Nr XL/248/2005 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/235/2005

Uchwała Nr XL/249/2005 (32,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych toważyszących projektowi budżetu gminy Moszczenica.

Uchwała Nr XL/250/2005 (48,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XL/251/2005 (26,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadanych psów.

Uchwała Nr XL/252/2005 (30 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i w podatku od posiadanych psów.

Uchwała Nr XL/253/2005 (22,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

Uchwała Nr XL/254/2005 (28 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Uchwała Nr XL/255/2005 (60,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XL/256/2005 (58 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XL/257/2005 (72,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Moszczenica z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku.

Uchwała Nr XL/258/2005 (23 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej naniesień budowlanych stanowiących mienie komunalne Gminy Moszczenica.

Uchwała Nr XL/259/2005 (21,5 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zaopiniowania Planu Aglomeracji Piotrków Trybunalski.

Uchwała Nr XLI/260/2005 (24 KB) Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XLI/262/2005 (30 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.

Uchwała Nr XLI/263/2005 (40 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006 roku.

Uchwała Nr XLI/264/2005 (47 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na I półrocze 2006 roku.

Uchwała Nr XLI/265/2005 (42 KB) Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 grudnia w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2006 roku.


Wyświetlony: 214335

Dodany 23.06.2003 09:33:18 przez Operator Treści

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2007 08:59:38 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [207]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

20.05.2024 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 15:23

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 27/2024 Moszczenica z dn. 20.05.2024 r. znak: GOŚ.6220.3.2024.SW w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:55

Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:05

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

20.05.2024 09:04

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

17.05.2024 11:46

Wykaz Radnych Rady Gminy Moszczenica-kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: