Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7440.11.2022.AM z dnia 07.03.2023 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7440.11.2022.AM z dnia 07.03.2023 r. zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych, dla potrzeb zadania: „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12”


Wyświetlony: 96

Dodany 13.03.2023 14:42:02 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2023 14:42:44 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7430.41.2022.AM z dnia 07.03.2023 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji znak: GKIII.7430.41.2022.AM z dnia 07.03.2023 r. zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych posadowienia obiektów budowlanych, dla potrzeb zadania: „Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12”


Wyświetlony: 106

Dodany 13.03.2023 14:39:13 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2023 14:40:35 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.3006.2022.MK

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 07.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.3006.2022.MKWyświetlony: 133

Dodany 09.03.2023 15:48:57 przez Kamila Żerek

Autor dokumentu Kamila Żerek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2023 15:49:57 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 23.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2958.2022.MK

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 23.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2958.2022.MK


Wyświetlony: 275

Dodany 02.03.2023 11:39:08 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2023 11:39:50 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r.znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 151

Dodany 28.02.2023 15:39:52 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:40:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r.znak: GOŚ.6220.10.2021

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu działania istniejącego zakładu zajmującego się wypalaniem i produkcją wyrobów ceramicznych” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 49/2, 50/8, 50/9, 50/10, 50/12 /arkusz 2/ obręb Jarosty w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak: GOŚ.6220.10.2021.


Wyświetlony: 135

Dodany 28.02.2023 15:31:17 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:31:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r.znak: GOŚ.6220.11.2022

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów i innych odpadów ulegających biodegradacji” przewidzianego na działkach nr 32/1 i 33/1 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znak: GOŚ.6220.11.2022


Wyświetlony: 188

Dodany 28.02.2023 15:27:20 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:28:16 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: GOŚ.6220.1.2023 z dnia 27.02.2023 r.

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: GOŚ.6220.1.2023 z dnia 27.02.2023 r.


Wyświetlony: 228

Dodany 27.02.2023 14:47:43 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2023 14:48:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 20.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 20.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2949.2022.MK 


Wyświetlony: 194

Dodany 27.02.2023 14:45:22 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2023 14:46:23 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.02.2023 r. w sprawie procedury udziału społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn. 21.02.2023 r. w sprawie procedury udziału społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, znak: GOŚ.6220.1.2020


Wyświetlony: 185

Dodany 23.02.2023 15:43:04 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2023 15:43:48 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie WOOŚ.420.183.2018.MGr.57 w sprawie wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 13 marca 2020 r. Nr 10/2020, znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Obwieszczenie WOOŚ.420.183.2018.MGr.57 w sprawie wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 13 marca 2020 r. Nr 10/2020, znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 205

Dodany 22.02.2023 15:05:52 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2023 15:06:30 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie dotyczące zebrania całości materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z dn. 13.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK

1. Obwieszczenie dotyczące zebrania całości materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z dn. 13.02.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK Wyświetlony: 245

Dodany 16.02.2023 14:29:32 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2023 14:30:18 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7440.11.2022.AM

1. Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7440.11.2022.AM


Wyświetlony: 268

Dodany 06.02.2023 15:25:30 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.02.2023 15:26:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7430.41.2022.AM

1. Zawiadomienie o zebraniu całości materiałów i dowodów zebrano całość materiałów i dowodów z dn. 02.02.2023 r. znak: GKIII.7430.41.2022.AM


Wyświetlony: 352

Dodany 06.02.2023 15:23:21 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.02.2023 15:24:05 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.9.2023.IM

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.9.2023.IM


Wyświetlony: 328

Dodany 31.01.2023 15:42:21 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2023 15:43:03 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2592.2022.PL

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 25.01.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2592.2022.PL


Wyświetlony: 272

Dodany 31.01.2023 15:40:12 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2023 15:40:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn.25.01.2023 roku znak: GOŚ.6220.5.2022 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dn.25.01.2023 roku znak: GOŚ.6220.5.2022 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Wyświetlony: 348

Dodany 25.01.2023 16:46:14 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2023 16:46:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie znak WA.ZUZ.3.4210.2084.2022.MS z dnia 11.01.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

1. Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie znak WA.ZUZ.3.4210.2084.2022.MS z dnia 11.01.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Wyświetlony: 409

Dodany 19.01.2023 08:57:15 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.01.2023 08:58:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania - zatwierdzenie opracowania pn.: Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn.: ''Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12'' – (km ok. 337+915 DK12 – ok. 341+612 DK12).

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zatwierdzenie opracowania pn.: Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej NR 12" – (km ok. 337+915 DK12 – ok. 341+612 DK12).

2. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego GKII.7440.11.2022.AM - zawiadomienie o wszczęciu postępowania


3. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego GKII.744041.2022.AM - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wyświetlony: 452

Dodany 18.01.2023 15:33:59 przez Anna Sitarz

Autor dokumentu Anna Sitarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2023 15:36:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 27.12.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK

1. Zawiadomienie o wszczęciupostępowania administracyjnego z dn. 27.12.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2411.2022.MK


Wyświetlony: 440

Dodany 03.01.2023 14:14:17 przez Sylwia Kaleta

Autor dokumentu Sylwia Kaleta

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2023 14:15:37 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

24.03.2023 13:22

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:26

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 15:25

Informacja o terminie LXXVIII Sesji Rady Gminy - 28 marca 2023 roku

Czytaj dalej...

23.03.2023 13:07

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

23.03.2023 12:20

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju

Czytaj dalej...

22.03.2023 13:29

Wykaz nieruchomości nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 r. przeznaczonej do oddania w najem

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: