Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Radca Prawny

 1. Ogłoszenie Nr OKA.2110.3.2013 (445,2 KB)
 2. Oświadczenia - DOC (25,5 KB)
 3. Oświadczenia - PDF (79,2 KB)
 4. Wzór kwestionariusza - DOC (53 KB)

Wyświetlony: 1788

Dodany 05.12.2013 15:10:08 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.12.2013 11:35:27 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

 1. Zarządzenie Nr 87/2013 (45,8 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 2. Załącznik Nr 1 (195,8 KB) - Ogłoszenie o konkursie
 3. Załącznik Nr 2 (92,8 KB) - Regulamin konkursu
 4. Oświadczenia (18,7 KB)
 5. Wzór Kwestionariusza - plik WORD (53 KB)

Wyświetlony: 1468

Dodany 18.09.2013 07:56:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.10.2013 14:19:52 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

 1. Zarządzenie Nr 52/2013 (43,5 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
 2. Załącznik Nr 1 (198,6 KB) - Ogłoszenie o konkursie
 3. Załącznik Nr 2 (88,7 KB) - Regulamin konkursu
 4. Oświadczenia (18,7 KB)
 5. Wzór Kwestionariusza - plik WORD (53 KB)

Wyświetlony: 1507

Dodany 11.06.2013 11:39:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2013 10:12:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy

Informuję, iż ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 30 kwietnia 2013 roku, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

 1. Ogłoszenie (87,8 KB)
 2. Wzór oświadczeń (319,5 KB)

Wyświetlony: 1480

Dodany 30.04.2013 09:40:20 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.06.2013 13:10:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy

Informuję, iż ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 04 marca 2013 roku, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ (163 KB)
 2. Wzór oświadczeń (319,5 KB)

Wyświetlony: 1485

Dodany 04.03.2013 08:48:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 09:52:59 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami

 1.  Ogłoszenie Nr OKA.2110.1.2012 (196,4 KB)

Wyświetlony: 1483

Dodany 29.10.2012 16:25:58 przez Beata Puścian

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.12.2012 11:44:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Akty Prawne

 1. Zarządzenie Nr 125/2012 (411,2 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

Wyświetlony: 1800

Dodany 11.10.2012 13:49:22 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.11.2012 12:29:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ w Moszczenicy

Uprzejmie informuję, iż ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 4 października 2012 roku, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182).

 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ (97,6 KB)
 2. Oświadczenia kandydatów (32,7 KB)

Wyświetlony: 1416

Dodany 03.10.2012 14:19:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.12.2012 11:42:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wzór kwestionariusza osobowego

 1. Wzór Kwestionariusza - plik PDF (101 KB)
 2. Wzór Kwestionariusza - plik WORD (53 KB)

Wyświetlony: 1515

Dodany 05.12.2011 07:32:50 przez Beata Latocha

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.10.2012 09:34:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

25.02.2021 15:29

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

25.02.2021 15:13

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Czytaj dalej...

24.02.2021 12:58

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

Czytaj dalej...

24.02.2021 12:57

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021

Czytaj dalej...

23.02.2021 16:16

Petycje złożone w 2021 roku

Czytaj dalej...

23.02.2021 16:06

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia przez wody rzeki Moszczanki Właściwej w jej kilometrze 15+113 oraz przez wody rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A w jej km 0+137 gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 500 kPa) z rury PE o średnicy 90 mm metodą bezrozkopową – przewiertem sterowanym horyzontalnym pod dnem rzeki Moszczanki Właściwej oraz rzeki Moszczanki Właściwej – Drugie Koryto A, na terenie działek nr ewid. 632/7 i 563/1 w obrębie Moszczenica w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: