Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2024 roku

1. Protokół z kontroli dotyczącej "Prawidłowości realizacji wydatków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku - Szkoła Podstawowa w Srocku". (WORD, PDF)


Wyświetlony: 202

Dodany 20.06.2024 08:41:25 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.06.2024 08:43:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2023 roku

1.  Protokół z kontroli dotyczącej „Przestrzegania prawidłowego opisywania dokumentów księgowych w latach 2021 - 2022” - pomoc administracyjna ds. informatycznych ( WORD, PDF)

2.  Protokół z kontroli dotyczącej „Przestrzegania prawidłowego opisywania dokumentów księgowych w latach 2021 - 2022” -Bezpieczeństwa Publicznego (WORD, PDF)

3.  Protokół z kontroli dotyczącej „Przestrzegania prawidłowego opisywania dokumentów księgowych w latach 2021 - 2022” - Gospodarki Odpadami  (WORD,PDF)

4.  Protokół z kontroli dotyczącej „Prawidłowości wykorzystania przyznanych środków z funduszu sołeckiego na przykładzie wybranego sołectwa w roku 2020”(WORD, PDF)

5.  Protokół z kontroli dotyczącej „Prawidłowości wydawanych decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”. (WORD, PDF)

6.  Protokół z kontroli dotyczącej „Rozliczania zużycia opału dla Urzędu Gminy w Moszczenicy w latach 2021 - 2022”.(WORD, PDF)Wyświetlony: 2264

Dodany 09.06.2023 09:57:16 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2023 13:55:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

1. Protokół z kontroli "Prawidłowości realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej w 2020 roku w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy".(WORD, PDF)

2. Protokół z kontroli "Prawidłowości rozliczania dotacji przyznanej z budżetu Gminy w 2021 roku - Przedszkole Niepubliczne "Krasnal". (WORD, PDF)

3. Protokół z kontroli "Prawidłowości realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej w 2021 roku - Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy". (WORD, PDF)

4. Protokół z kontroli dotyczącej „Prawidłowości przestrzegania i stosowania Instrukcji  Kancelaryjnej oraz obiegu dokumentów na stanowisku ds.  Obsługi wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” ". (WORD, PDF)

5. Protokół z kontroli dotyczącej "Gospodarowania mieniem komunalnym - wybrane postępowania w latach 2019-2020 na stanowisku ds .Gospodarki Nieruchomościami". (WORD, PDF)Wyświetlony: 4810

Dodany 07.04.2022 10:03:52 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2022 14:12:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

1. Protokół z kontroli - prawidłowości realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury I Sportu Im. Jana Justyny W Moszczenicy. (WORD, PDF)

2. Protokół z kontroli "Wybranych postępowań dotyczących opłaty adiacenckiej wraz z rozliczeniem (WORD, PDF)

3. Protokół z kontroli "Prawidłowości przyznawania dotacji pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w drodze decyzji wraz z ich rozliczeniem" (WORD, PDF)

4. Protokół z kontroli "Wykonywania zadań objętych zakresem czynności na stanowisku ds. Obsługi Kasy" (WORD, PDF).

5. Protokół z kontroli "Wykonywania  zadań objętych zakresem czynności na stanowisku ds. Bezpieczeństwa Publicznego"(Word,PDF)

6. Protokół z kontroli "Prawidłowości ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu" (WODR, PDF)


Wyświetlony: 7673

Dodany 19.04.2021 08:22:45 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2021 15:35:04 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku

1. Protokół z kontroli prawidłowości naliczania diet radnych w kadencji 2018-2023.

2. Protokół z kontroli prawidłowości rozliczania kart drogowych Kierowcy samochodu osobowego i Gońca.

3. Protokół z kontroli realizacji Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016-2018.

4. Protokół z kontroli prawidłowości naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

5. Protokół z kontroli prawidłowej Realizacji procedury wydawania dowodów osobistych (PDF, WORD)

6. Protokół z kontroli "Pobierania opłaty targowej przez inkasentów"(PDF),(WORD)

7. Protokół z kontroli „Prawidłowości celowości wydawania zaświadczeń”- Podatki (PDF, WORD)

8. Protokół z kontroli „Prawidłowości celowości wydawania zaświadczeń”- Zagospodarowanie przestrzenne  (PDF, WORD)Wyświetlony: 10014

Dodany 05.03.2020 15:21:04 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.01.2021 10:48:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2018 roku

1. Protokół z kontroli programu programu RODZINA 500+


Wyświetlony: 6065

Dodany 21.12.2018 13:40:38 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2018 13:41:44 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2007-2015

  1. Wykaz kontroli wewnętrznych za lata 2007-2015 (261,2 KB)

Wyświetlony: 4963

Dodany 20.04.2016 16:57:26 przez Katarzyna Kaźmierczak

Autor dokumentu Katarzyna Kaźmierczak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2016 16:57:26 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2006r.


Wyświetlony: 5879

Dodany 26.10.2006 08:42:25 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.10.2006 09:32:04 przez Agata Biesaga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Gazomi


Wyświetlony: 8036

Dodany 26.11.2004 09:01:39 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2006 00:29:20 przez Agata Biesaga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnych

Protokół kontroli Szkoły Podstawowej w Babach (43 KB)


Wyświetlony: 12916

Dodany 26.11.2004 08:59:06 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2006 00:07:26 przez Agata Biesaga

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy

Protokół Nr 1/2004 z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 23 lipca 2004r. na stanowisku ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (44 KB)

Protokół Nr 3 (67 KB) z kontroli przeprowadzonej w dziale księgowości UG w Moszczenicy

 Protokół nr 4 (71 KB)z kontroli przeprowadzonej na stanowiskach ds. wymiaru podatku i ds. księgowości podatkowej  UG w Moszczenicy


Wyświetlony: 14827

Dodany 06.10.2004 08:21:45 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2005 21:31:22 przez Agata Biesaga

Historia zmian [9]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. w jednostkach organizacyjnych

{wniosek_064}  Niepubliczne Przedszkole w Moszczenicy

{link_066} 

{wniosek_067} 

{link_068}

{wniosek_069} 

{wniosek_070} 

{link_071} 

Protokół Nr 10/2004 z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 maja 2004r. w Gimnazjum w Srocku (34,5 KB)

{link_075}

Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Babach (41 KB) SP Baby

Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Moszczenicy (54 KB) SP w Moszczenicy


Wyświetlony: 20153

Dodany 30.09.2004 09:29:09 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2005 21:18:29 przez Agata Biesaga

Historia zmian [14]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: