Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku

1. Protokół z kontroli - prawidłowości realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury I Sportu Im. Jana Justyny W Moszczenicy. (WORD, PDF)

2. Protokół z kontroli "Wybranych postępowań dotyczących opłaty adiacenckiej wraz z rozliczeniem (WORD, PDF)

3. Protokół z kontroli "Prawidłowości przyznawania dotacji pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w drodze decyzji wraz z ich rozliczeniem" (WORD, PDF)


Wyświetlony: 583

Dodany 19.04.2021 08:22:45 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.07.2021 14:44:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku

1. Protokół z kontroli prawidłowości naliczania diet radnych w kadencji 2018-2023.

2. Protokół z kontroli prawidłowości rozliczania kart drogowych Kierowcy samochodu osobowego i Gońca.

3. Protokół z kontroli realizacji Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016-2018.

4. Protokół z kontroli prawidłowości naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

5. Protokół z kontroli prawidłowej Realizacji procedury wydawania dowodów osobistych (PDF, WORD)

6. Protokół z kontroli "Pobierania opłaty targowej przez inkasentów"(PDF),(WORD)

7. Protokół z kontroli „Prawidłowości celowości wydawania zaświadczeń”- Podatki (PDF, WORD)

8. Protokół z kontroli „Prawidłowości celowości wydawania zaświadczeń”- Zagospodarowanie przestrzenne  (PDF, WORD)Wyświetlony: 2860

Dodany 05.03.2020 15:21:04 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.01.2021 10:48:15 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole przeprowadzone w 2018 roku

1. Protokół z kontroli programu programu RODZINA 500+


Wyświetlony: 2350

Dodany 21.12.2018 13:40:38 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Paulina Dziadczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2018 13:41:44 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2007-2015

  1. Wykaz kontroli wewnętrznych za lata 2007-2015 (261,2 KB)

Wyświetlony: 1769

Dodany 20.04.2016 16:57:26 przez Katarzyna Kaźmierczak

Autor dokumentu Katarzyna Kaźmierczak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2016 16:57:26 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2006r.


Wyświetlony: 2209

Dodany 26.10.2006 08:42:25 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.10.2006 09:32:04 przez Agata Biesaga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Gazomi


Wyświetlony: 3243

Dodany 26.11.2004 09:01:39 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2006 00:29:20 przez Agata Biesaga

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnych

Protokół kontroli Szkoły Podstawowej w Babach (43 KB)


Wyświetlony: 5602

Dodany 26.11.2004 08:59:06 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.01.2006 00:07:26 przez Agata Biesaga

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy

Protokół Nr 1/2004 z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 23 lipca 2004r. na stanowisku ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (44 KB)

Protokół Nr 3 (67 KB) z kontroli przeprowadzonej w dziale księgowości UG w Moszczenicy

 Protokół nr 4 (71 KB)z kontroli przeprowadzonej na stanowiskach ds. wymiaru podatku i ds. księgowości podatkowej  UG w Moszczenicy


Wyświetlony: 6911

Dodany 06.10.2004 08:21:45 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2005 21:31:22 przez Agata Biesaga

Historia zmian [9]

Zadaj pytanie Drukuj

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. w jednostkach organizacyjnych

{wniosek_064}  Niepubliczne Przedszkole w Moszczenicy

{link_066} 

{wniosek_067} 

{link_068}

{wniosek_069} 

{wniosek_070} 

{link_071} 

Protokół Nr 10/2004 z kontroli przeprowadzonej w dniu 27 maja 2004r. w Gimnazjum w Srocku (34,5 KB)

{link_075}

Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Babach (41 KB) SP Baby

Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Moszczenicy (54 KB) SP w Moszczenicy


Wyświetlony: 9191

Dodany 30.09.2004 09:29:09 przez Agata Biesaga

Autor dokumentu Agata Biesaga

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.02.2005 21:18:29 przez Agata Biesaga

Historia zmian [14]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

17.09.2021 19:12

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.1316.2021.MK Wody Polskie

Czytaj dalej...

17.09.2021 19:06

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.1316.2021.MK Wody Polskie

Czytaj dalej...

16.09.2021 14:51

Zawiadomienie PGW WP z dnia 07.09.2021r. -w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach nr 129/13 i 129/14 obręb Jarosty

Czytaj dalej...

16.09.2021 14:50

Zawiadomienie PGW WP z dnia 07.09.2021r. -w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach nr 129/13 i 129/14 obręb Jarosty

Czytaj dalej...

16.09.2021 14:49

Zawiadomienie PGW WP z dnia 07.09.2021r. -w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 420 obręb Baby

Czytaj dalej...

16.09.2021 14:47

Zawiadomienie PGW WP z dnia 07.09.2021r. -w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 420 obręb Baby

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: