Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (179,3 KB) o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty w miejscowości Jarosty

Wyświetlony: 2984

Dodany 02.01.2018 14:20:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2018 14:20:11 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016 (271 KB) o podjęciu w dniu 28.12.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewidencyjny 210 obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 2923

Dodany 02.01.2018 08:52:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2018 08:52:12 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016 (271,9 KB) o podjęciu w dniu 15.12.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym do łącznej obsady 110,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 116, 137, 138/1 ark. 2 obręb Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 2965

Dodany 18.12.2017 12:49:19 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2017 12:49:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (190,3 KB) o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Wyświetlony: 2983

Dodany 14.12.2017 17:19:05 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.12.2017 17:19:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017 (286,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu pięciu budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 189 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 51 /ark. 2/ obręb Sierosław w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 2928

Dodany 12.12.2017 13:54:06 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.12.2017 13:54:06 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017 (279,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 maja 2017 r. znak: GOŚ.6220.10.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 164,43 DJP na działce o nr ewid. 168 obręb Gościmowice II

Wyświetlony: 2971

Dodany 05.12.2017 08:35:40 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2017 08:35:40 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016 (268,5 KB) o podjęciu w dniu 30.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 98 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 78 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie

Wyświetlony: 2934

Dodany 05.12.2017 08:33:50 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2017 08:33:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017 (279,9 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 160,16 DJP i budynku gospodarczego oraz silosu zbożowego o ładowności do 132 ton, silosu na ziarno sojowe o ładowności do 32 ton i czterech silosów paszowych o ładowności do 18 ton wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 266 DJP/ na działkach nr ewidencyjny 375, 376, 377 obręb Sierosław w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 2926

Dodany 30.11.2017 07:31:07 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2017 07:31:07 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (184,2 KB) o terminie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2955

Dodany 30.11.2017 07:28:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2017 07:28:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015 (280,9 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 40,7 DJP/, budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 39,2 DJP/, budowie zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 522 m3 z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 208,91 DJP/ na działce o nr ewid. 58 obręb geodezyjny Karlin

Wyświetlony: 2946

Dodany 30.11.2017 07:15:18 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2017 07:15:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (183,5 KB) o zgromadzeniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty

Wyświetlony: 3014

Dodany 30.11.2017 07:13:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2017 07:13:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017 (262 KB) o wydaniu w dniu 9.11.2017 r. postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej o wydajności całkowitej 20 m3/h na działce nr ewid. 87/2 obręb Jarosty

Wyświetlony: 2937

Dodany 10.11.2017 11:14:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2017 11:14:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016 (278,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 126 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 208 obręb Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 2925

Dodany 09.11.2017 13:47:19 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2017 13:47:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016 (333,5 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewidencyjny 210 obręb Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 2924

Dodany 09.11.2017 07:25:23 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2017 07:25:23 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

 1. Obwieszczenie o konsultacjach (404,1 KB)
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 (3,6 MB) 

Wyświetlony: 3907

Dodany 26.10.2017 17:41:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2017 09:50:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016 (262,4 KB) o podjęciu w dniu 13.10.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 169, 170 oraz 171 obręb Gościmowice II

Wyświetlony: 2990

Dodany 17.10.2017 07:18:50 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.10.2017 07:18:50 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016 (274,8 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 98 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr ewidencyjny 78 obręb Gościmowice I

Wyświetlony: 2935

Dodany 05.10.2017 12:09:39 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.10.2017 12:09:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016 (275,6 KB) o podjęciu w dniu 29.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 151,2 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 166, 167 obręb Gościmowice II

Wyświetlony: 2968

Dodany 03.10.2017 16:57:13 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.10.2017 16:57:13 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016 (274 KB) o podjęciu w dniu 29.09.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 176,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 74/8 obręb Daszówka

Wyświetlony: 2953

Dodany 03.10.2017 16:56:08 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.10.2017 16:56:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016 (288,5 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym do łącznej obsady 110,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 116, 137, 138/1 ark. 2 obręb Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 2938

Dodany 03.10.2017 16:55:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.10.2017 16:55:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (188,7 KB) o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

Wyświetlony: 2984

Dodany 29.09.2017 11:53:57 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.09.2017 11:53:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2016 (500,9 KB)

Wyświetlony: 3951

Dodany 21.09.2017 17:39:36 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.09.2017 19:45:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie

 1. Obwieszczenie (249 KB) dotyczące Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica za lata 2015 – 2016

Wyświetlony: 2962

Dodany 26.08.2017 11:04:25 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2017 11:04:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 11.08.2017 roku

 1. Obwieszczenie Nr RŚVI.7033.3.2016.JG (670,2 KB)

Wyświetlony: 2931

Dodany 16.08.2017 13:16:18 przez Magdalena Adamczyk

Autor dokumentu Magdalena Adamczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.08.2017 13:16:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016 (287,3 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 151,2 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 166 i 167 obręb Gościmowice II

Wyświetlony: 2972

Dodany 09.08.2017 08:16:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2017 08:16:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016 (285,1 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewidencyjny 169, 170 oraz 171 obręb Gościmowice II w miejscowości Gościmowice Pierwsze.

Wyświetlony: 2914

Dodany 01.08.2017 17:57:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.08.2017 17:57:22 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (188,8 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Wyświetlony: 2958

Dodany 31.07.2017 18:43:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.07.2017 18:43:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016 (484 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 176,4 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 74/8 obręb Daszówka.

Wyświetlony: 2958

Dodany 20.06.2017 07:27:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.06.2017 07:27:34 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016 (271,2 KB) o podjęciu w dniu 30.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 164,43 DJP na działce o nr ewid. 168 obręb Gościmowice

Wyświetlony: 2916

Dodany 01.06.2017 16:36:37 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2017 16:36:37 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2016 (482 KB)

Wyświetlony: 3935

Dodany 23.04.2017 19:40:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2017 19:40:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.2017

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.2017 (340,5 KB)

Wyświetlony: 2999

Dodany 17.04.2017 20:02:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.04.2017 20:02:28 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (324,4 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz zwiazanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego

Wyświetlony: 3044

Dodany 04.04.2017 06:44:21 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.04.2017 06:44:21 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (310,2 KB)

Wyświetlony: 2950

Dodany 02.02.2017 08:38:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2017 08:38:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: