Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.28.2011 (69 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica.

Wyświetlony: 3266

Dodany 29.12.2011 14:55:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2011 14:55:04 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.25.2011 (71 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach.

Wyświetlony: 3295

Dodany 28.12.2011 10:59:01 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.12.2011 10:59:01 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.20.2011 (99 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa.

Wyświetlony: 3273

Dodany 28.12.2011 10:57:59 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.12.2011 10:57:59 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.28.2011 (100 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie turbiny wiatrowej o mocy do 0,6 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 306/1 obręb Moszczenica.

Wyświetlony: 3310

Dodany 01.12.2011 11:52:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2011 11:52:34 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011 (78 KB) o  wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 631, 852/1, 852/5, 852/2, 852/3, 852/4, 851/4, 872/5, 1102, 903, 851/1, 851/3, 853/5, 874, 869, 873, 872/1, 1064, 870, 872/2, 872/3, 872/4, 871 obręb Moszczenica.

Wyświetlony: 3277

Dodany 01.12.2011 11:51:25 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.12.2011 11:51:25 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011

 1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011 (127 KB) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowę farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz  z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w następujących  obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska Wola, Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin.  

Wyświetlony: 3238

Dodany 24.11.2011 14:13:50 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2011 14:13:50 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.2011

 1. Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.2011 (108 KB) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa  dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś.

Wyświetlony: 3249

Dodany 24.11.2011 14:11:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2011 14:11:58 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011 (102 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do  2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 18 w Raciborowicach.

Wyświetlony: 3281

Dodany 24.11.2011 14:03:44 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2011 14:03:44 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011 (121 KB) o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą  (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora)  i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora)  i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 276; 275 (oddziaływanie rotora)  i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora)  i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa.

Wyświetlony: 3259

Dodany 24.11.2011 14:01:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2011 14:01:54 przez Jadwiga Kordys

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.3

 1. Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (86 KB) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 3263

Dodany 27.10.2011 12:37:47 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2011 12:37:47 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (122 KB)  o wydaniu postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś.

Wyświetlony: 3251

Dodany 24.10.2011 13:02:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.10.2011 13:02:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011 (82 KB) o wydaniu postanowienia o dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami  do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji  w  następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody,  Kalska Wola,  Budy Szynczyckie,  Biskupa Wola  na terenie gminy Czarnocin, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Wyświetlony: 3307

Dodany 24.10.2011 13:00:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.10.2011 13:00:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011 (101 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Spacerowej i Wrzosowej w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 631, 852/1, 852/5, 852/2, 852/3, 852/4, 851/4, 872/5, 1102, 903, 851/1, 851/3, 853/5, 874, 869, 873, 872/1, 1064, 870, 872/2, 872/3, 872/4, 871 obręb Moszczenica w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 3209

Dodany 12.10.2011 14:24:15 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2011 14:24:15 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gościmowice Pierwsze na działce o nr ewid. 143/1 obręb Gościmowice Drugie w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 3281

Dodany 12.10.2011 14:23:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.10.2011 14:23:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/2011

1.Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/2011 (25 KB)  o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319 oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi)  położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora)i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś w  gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

 


Wyświetlony: 3231

Dodany 20.09.2011 15:30:55 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.09.2011 15:30:55 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011 (105 KB) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania terenów po byłej cegielni na zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz kompostownię odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Moszczenica.

Wyświetlony: 3218

Dodany 13.09.2011 14:11:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2011 14:11:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2011 (133 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwoma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 185 i 184; 186/2 (oddziaływanie rotora) położonych w obrębie Rękoraj Wieś oraz 55 (zjazd z drogi) położonej w obrębie Lewkówka; 316; 315 i 317 (oddziaływanie rotora) oraz 370 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Dobra oraz 308 (zjazd z drogi) w obrębie Rękoraj Wieś.

Wyświetlony: 3293

Dodany 06.09.2011 13:51:19 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2011 13:51:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2011 (132 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 349; 38 oraz 355; 354; 39/2;37/2 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 100; 101; 102 oraz 104; 103; 105; 99; 106 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi); 84 oraz 85; 86; 83/3 (oddziaływanie rotora) i 296 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Stara; 300; 301 oraz 303; 302; 299/2; 299/1 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 279 oraz 280; 281; 278; 277; 275 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi); 178 oraz 176; 177; 179; 180; 181 (oddziaływanie rotora) i 726 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Gazomia Nowa

Wyświetlony: 3218

Dodany 06.09.2011 13:49:53 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2011 13:49:53 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/2011 (96 KB) budowa linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (3 zjazdy z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś

Wyświetlony: 3277

Dodany 25.08.2011 10:40:14 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2011 10:40:14 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchoności na sprzedaż (54 KB)


Wyświetlony: 3262

Dodany 19.08.2011 13:10:00 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.08.2011 13:10:00 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011 (35 KB) - Przebudowa drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica


Wyświetlony: 3245

Dodany 19.08.2011 09:42:08 przez Tomasz Mikulski

Autor dokumentu Tomasz Mikulski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.08.2011 09:42:08 przez Tomasz Mikulski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011 (98 KB) - budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacja istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 3266

Dodany 29.07.2011 09:44:10 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.07.2011 09:44:10 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.2011 (92 KB) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka

Wyświetlony: 3262

Dodany 15.07.2011 08:35:44 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2011 08:35:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2011 (105 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gościmowice Pierwsze na działce o nr ewid. 143 obręb Gościmowice Drugie w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 3371

Dodany 06.07.2011 11:39:00 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2011 11:39:00 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2011 (127 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji w następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska Wola,Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin.

Wyświetlony: 4200

Dodany 04.07.2011 09:57:29 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2011 09:58:19 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁR

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁR (57 KB) o wydaniu decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających PKP PLK S.A. pozwoleń na budowę, rozbiurkę i wykonanie robót budowlanych.

Wyświetlony: 3247

Dodany 29.06.2011 07:24:02 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.06.2011 07:24:02 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.2011 (79 KB) o wydaniu postanowienia o dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowa budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj

Wyświetlony: 3262

Dodany 27.06.2011 14:10:29 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.06.2011 14:10:29 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.2011 (118 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka, gmina Moszczenica”

Wyświetlony: 3324

Dodany 09.06.2011 07:55:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.06.2011 07:55:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 03.06.2011 r.

 1. Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży (72 KB)

Wyświetlony: 3273

Dodany 03.06.2011 11:17:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2011 11:17:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 07/10/11

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.7625–07/10/11 (79 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 151 DJP/, budynku gospodarczego wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 177 DJP/ na działkach nr ewid. 42 i 43 obręb Sierosław położonych w miejscowości Sierosław w gminie Moszczenica

Wyświetlony: 3307

Dodany 02.06.2011 10:58:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.06.2011 10:58:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku

 1. Obwieszczenie Nr GZP.6721-1/11 (41 KB) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Obwieszczenie Nr GZP.6721-1/11 (52 KB) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Obwieszczenie GZP.6720.1.2011 (59 KB) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Wyświetlony: 3233

Dodany 24.05.2011 11:17:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2011 11:17:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica”.

Wyświetlony: 3301

Dodany 20.05.2011 14:20:28 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2011 14:20:28 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/25/11

 1. Uchwała Nr IV/25/11 (2220 KB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na 2011 rok

Wyświetlony: 3292

Dodany 18.05.2011 10:31:20 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2011 10:31:20 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011 (78 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica”.

 


Wyświetlony: 3284

Dodany 13.05.2011 08:20:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2011 08:20:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 1. Obwieszczenie (52 KB) Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania na wniosek PKP PLK S. A.

Wyświetlony: 3258

Dodany 11.05.2011 11:44:03 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2011 11:44:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2011 (130 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej do planowanych elektrowni wiatrowych, zlokalizowanej na działkach nr: 175 (ark. 1), 15 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś oraz 35 obręb Lewkówka.

Wyświetlony: 3244

Dodany 11.05.2011 11:23:05 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2011 11:23:05 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.2011 (77 KB) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica”

Wyświetlony: 3192

Dodany 28.04.2011 12:17:48 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2011 12:17:48 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.2.2011

 1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.2.2011 (77 KB) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica”

Wyświetlony: 3262

Dodany 28.04.2011 12:16:09 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2011 12:16:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.7625-06/10/11

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ 7625 - 06/10/11 (108 KB) dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319 oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś.

Wyświetlony: 3240

Dodany 13.04.2011 13:59:01 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.04.2011 13:59:01 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenia z dnia 07.04.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ 7625 - 06/10/11 (130 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześciu stacji kontenerowych pomiarowych oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz sześciu elektrowni wiatrowych na działkach nr 340, 341 oraz 338, 339, 342 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi); 318, 319 oraz 316, 317, 320, 321 (oddziaływania rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Sierosław, 209, 210 oraz 295, 296, 297, 298 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi), 76 oraz 73, 74, 75, 77, 78, 79 (oddziaływanie rotora) i 175 (zjazd z drogi) położonych w obrębie Rękoraj Wieś
 2. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011 (121 KB) o wszczęciu na wniosek p. Dagmary Kupińskiej, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku z przeznaczeniem na kurnik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz adaptacji istniejących zabudowań na gabinet weterynaryjny i magazyn paszowy z garażami w miejscowości Rękoraj 134, gmina Moszczenica na działce o nr 240.

 


Wyświetlony: 3245

Dodany 12.04.2011 10:56:03 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2011 10:56:03 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.2011 (79 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica” opisanego we wniosku p. Grzegorza Jaśki (BIOPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze) działającego w imieniu Gminy Moszczenica.

Wyświetlony: 3286

Dodany 06.04.2011 14:37:18 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.04.2011 14:37:18 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011

 1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.2011 (80 KB) o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz przebudowa ujęcia wody i budowa studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica”

Wyświetlony: 3295

Dodany 25.03.2011 07:34:09 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2011 07:34:09 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie

 1. Zawiadomienie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (24 KB)

Wyświetlony: 3258

Dodany 18.03.2011 12:48:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2011 12:48:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.2011

 1. Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.2011 (35 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa pompowni ścieków oraz budowa zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Moszczenica.

Wyświetlony: 3251

Dodany 22.02.2011 12:15:29 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.02.2011 12:15:29 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.2011

 1. Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.2011 (35 KB) o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowych oraz przebudowie ujęcia wody i budowie studni pomiarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica

Wyświetlony: 3258

Dodany 10.02.2011 08:53:44 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.02.2011 08:53:44 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-0910/11

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625-0910/11 (28 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wiaty na maszyny rolnicze z przeznaczeniem na budynek chlewni o obsadzie 750 sztuk tuczników (105 DJP) w systemie bezściołowym na ruszcie pełnym na działce nr ewid. 9 (ark. 2) obręb Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj.

Wyświetlony: 3332

Dodany 03.02.2011 09:29:35 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2011 09:29:35 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/11

 1. Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/11 (43 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę /chlewnia z obsadą 151 DJP/, budynku gospodarczego wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i urządzeń budowlanych /rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 177 DJP/ na działkach nr ewid. 42 i 43 obręb Sierosław położonych w miejscowości Sierosław

Wyświetlony: 3248

Dodany 20.01.2011 13:23:32 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2011 13:23:32 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zakup preferencyjny węgla

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Dostępność

Archiwum

Najnowsze

16.07.2024 14:58

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:04

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

15.07.2024 09:03

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:10

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy nr 45/2024 Moszczenica z dn. 11.07.2024 r. znak: GOŚ.6220.6.2024.SW

Czytaj dalej...

11.07.2024 15:07

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -Radni Gminy

Czytaj dalej...

Redaktorzy

admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patryk Szafraniec Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Jakub Kuźnicki Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: