Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu

 1. Protokół Nr 1/2014 (451,1 KB) z dnia 08 grudnia 2014 roku.
 2. Protokół Nr 2/2014 (148 KB) z dnia 11 grudnia 2014 roku.
 3. Protokół Nr 3/2014 (475,6 KB) z dnia 29 grudnia 2014 roku.
 4. Protokół Nr 4/2015 (485,8 KB) z dnia 28 stycznia 2015 roku.
 5. Protokół Nr 5/2015 (313,5 KB) z dnia 23 lutego 2015 roku.
 6. Protokół Nr 6/2015 (445,5 KB) z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
 7. Protokół Nr 7/2015 (374,9 KB) z dnia 20 maja 2015 roku.
 8. Protokół Nr 8/2015 (846,7 KB) z dnia 16 czerwca 2015 roku.
 9. Protokół Nr 9/2015 (1,8 MB) z dnia 28 września 2015 roku.
 10. Protokół Nr 10/2015 (483,8 KB) z dnia 19 października 2015 roku.
 11. Protokół Nr 11/2015 (1,2 MB) z dnia 24 listopada 2015 roku.
 12. Protokół Nr 12/2015 (786,7 KB) z dnia 02 grudnia 2015 roku.
 13. Protokół Nr 13/2015 (799 KB) z dnia 29 grudnia 2015 roku.
 14. Protokół Nr 14/2016 (1,6 MB) z dnia 09 lutego 2016 roku.
 15. Protokół Nr 15/2016 (627 KB) z dnia 15 marca 2016 roku.
 16. Protokół Nr 16/2016 (1,8 MB) z dnia 19 kwietnia 2016 roku.
 17. Protokół Nr 17/2016 (630,4 KB) z dnia 23 maja 2016 roku.
 18. Protokół Nr 18/2016 (1,2 MB) z dnia 17 czerwca 2016 roku.
 19. protokół Nr 19/2016 (762,9 KB) z dnia 19 września 2016 roku.
 20. protokół Nr 20/2016 (445,6 KB) z dnia 29 września 2016 roku.
 21. Protokół Nr 21/2016 (717,2 KB) z dnia 25 listopada 2016 roku.
 22. Protokół Nr 22/2016 (104,6 KB) z dnia 02 grudnia 2016 roku.
 23. Protokół Nr 23/2016 (730,8 KB) z dnia 28 grudnia 2016 roku.
 24. Protokół Nr 24/2017 (554 KB) z dnia 08 lutego 2017 roku.
 25. Protokół Nr 25/2017 (156,1 KB) z dnia 10 lutego 2017 roku.
 26. Protokół Nr 26/2017 (1,3 MB) z dnia 27 marca 2017 roku.
 27. Protokół Nr 27/2017 (754 KB) z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
 28. Protokół Nr 28/2017 (264,2 KB) z dnia 26 maja 2017 roku.
 29. Protokół Nr 29/2017 (1,3 MB) z dnia 26 czerwca 2017 roku.
 30. Protokół Nr 30/2017 (1,6 MB) z dnia 16 października 2017 roku.
 31. Protokół Nr 31/2017 (1,4 MB) z dnia 20 listopada 2017 roku.
 32. Protokół nr 32/2017 (831,6 KB) z dnia 30 listopada 2017 roku.
 33. Protokół Nr 33/2017 (832,4 KB) z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 34. Protokół Nr 34/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku.
 35. Protokół Nr 35/2018 z dnia 26 marca 2018 roku.
 36. Protokół Nr 36/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
 37. Protokół Nr 37/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.
 38. Protokół Nr 38/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku.
 39. Protokół Nr 39/2018 z dnia 03 września 2018 roku.
 40. Protokół Nr 40/2018 z dnia 11 października 2018 roku.


Wyświetlony: 9499

Dodany 17.12.2014 11:05:34 przez Paulina Dziadczyk

Autor dokumentu Sebastian Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.12.2018 08:43:36 przez Sebastian Kowara

Historia zmian [31]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

07.07.2020 15:38

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław

Czytaj dalej...

07.07.2020 15:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:53

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:52

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 09:37

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

06.07.2020 17:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: