Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WIOŚ - składowisko odpadów

 1. Protokół Nr WIOS-LODZ 761/2015 (11 MB)

Wyświetlony: 1078

Dodany 08.01.2016 14:26:54 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2016 14:26:54 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach

 1. Protokół Nr AB/148/2015 (214,7 KB)

Wyświetlony: 1046

Dodany 30.11.2015 09:42:08 przez Katarzyna Majda

Autor dokumentu Katarzyna Majda

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2015 09:42:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu

 1. Protokół Nr AB/149/2015 (149,7 KB)

Wyświetlony: 1052

Dodany 30.11.2015 09:41:08 przez Katarzyna Majda

Autor dokumentu Katarzyna Majda

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2015 09:41:08 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu

 1. Protokół z kontroli Nr JS/153/2015 (165,1 KB)

Wyświetlony: 1044

Dodany 06.10.2015 09:12:17 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.10.2015 09:12:17 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - Wniosek o umorzenie pożyczki

 1. Protokół z kontroli Wniosku o umorzenie umowy nr 339/GW/P/2012 (235,4 KB)

Wyświetlony: 1028

Dodany 23.09.2015 12:27:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2015 12:27:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola UKS w Łodzi - Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania

 1. Protokół z kontroli (946,4 KB)

Wyświetlony: 1045

Dodany 23.09.2015 12:25:58 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.09.2015 12:25:58 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontorla Urzędu Marszałkowskiego - Powitanie lata z E-LEADEREM

Raport z czynności kontrolnych nr 05/413/0180/15 (904,4 KB)


Wyświetlony: 1008

Dodany 14.07.2015 11:34:03 przez Katarzyna Majda

Autor dokumentu Katarzyna Majda

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.07.2015 11:34:03 przez Michał Kuligowski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej, ul. Boczna

 1. Raport z czynności kontrolnych nr 05/321/0172/15 (1,2 MB)

Wyświetlony: 1034

Dodany 08.07.2015 13:26:33 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.07.2015 13:26:33 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole Wojewody Łódzkiego - wykonywanie przez Wójta Gminy Moszczenica w 2013, 2014 i 2015 roku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

 1. Wystąpienie pokontrolne (662,6 KB)
 2. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne (71,7 KB)

Wyświetlony: 1418

Dodany 22.06.2015 10:39:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2015 10:39:57 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola WFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce etap II

 1. Protokół Nr AB/58/2015 (158,3 KB)

Wyświetlony: 1029

Dodany 10.06.2015 14:43:49 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 14:43:49 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych

 1. Protokół Nr 05/413/0158/15 (719,8 KB)

Wyświetlony: 1045

Dodany 10.06.2015 14:42:39 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 14:42:39 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Remont Domu Ludowego w Gościmowicach

 1. Raport z czynności kontrolnych Nr 05/413/0058/15 (701 KB)

Wyświetlony: 1373

Dodany 24.02.2015 11:50:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2015 11:50:55 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Rewitalizacja Placu Rynek w mijscowości Srock

 1. Raport z czynności kontrolnych (952,6 KB)

Wyświetlony: 1035

Dodany 19.02.2015 09:03:25 przez Tomasz Maćkowiak

Autor dokumentu Tomasz Maćkowiak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.02.2015 09:03:25 przez Tomasz Maćkowiak

Historia zmian [0]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności

Archiwum

Najnowsze

01.03.2021 12:03

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 313/4 obręb Gościmowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

01.03.2021 12:01

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 313/4 obręb Gościmowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

01.03.2021 11:59

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 29/10 obręb Karlin w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

01.03.2021 11:58

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 29/10 obręb Karlin w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski

Czytaj dalej...

26.02.2021 13:19

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski'' na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

26.02.2021 13:16

Postanowienie z dnia 23.02.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko - składowego na inwentarski" na działkach o nr ewid.213,214,315,212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: