Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r.  znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”


Wyświetlony: 90

Dodany 06.07.2020 17:37:14 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2020 17:38:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. wydania w dn. 29.06.2020 r. decyzji nr 117/20 o zmianie decyzji z dn. 4.11.2013 r. nr 382/13 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 399+742,51 – odcinek A.

1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. wydania w dn. 29.06.2020 r. decyzji nr 117/20 o zmianie decyzji z dn. 4.11.2013 r. nr  382/13 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 399+742,51 – odcinek A.Wyświetlony: 87

Dodany 06.07.2020 17:35:03 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.07.2020 17:36:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie dotyczące sprostowania omyłki w obwieszczeniu znak: GOŚ.6220.11.2019 z dnia 26.05.2020 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obręb Baby w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie .

1. Obwieszczenie dotyczące sprostowania omyłki w obwieszczeniu znak: GOŚ.6220.11.2019 z dnia 26.05.2020 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego  do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym”  przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obręb  Baby w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie .


Wyświetlony: 309

Dodany 24.06.2020 10:47:28 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2020 10:50:20 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie dotyczące sprostowania omyłki w obwieszczeniu znak: GOŚ.6220.19.2018 z dnia 25.05.2020 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składowiska odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05 (eternit) w gminie Moszczenica” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2 i 4 obręb Lewkówka, dz. nr ewid. 1/1 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie .

1. Obwieszczenie dotyczące sprostowania omyłki w obwieszczeniu znak: GOŚ.6220.19.2018 z dnia 25.05.2020 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składowiska odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05 (eternit) w gminie Moszczenica” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2 i 4 obręb Lewkówka, dz. nr ewid. 1/1 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie .


Wyświetlony: 302

Dodany 24.06.2020 10:46:42 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2020 10:49:01 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie z dnia 15.06.2020 r. znak: GOŚ.6220.13.2019 o zawieszeniu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ośrodek hodowli trzody chlewnej” przewidzianego do realizacji na działce nr 186/2 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

1. Postanowienie z dnia 15.06.2020 r. znak: GOŚ.6220.13.2019 o zawieszeniu postępowania w  sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ośrodek hodowli trzody chlewnej” przewidzianego do realizacji na działce nr 186/2 obręb  Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie


Wyświetlony: 447

Dodany 16.06.2020 11:39:29 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.06.2020 11:40:26 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 12.06.2020 r. znak: GOŚ.6220.2.2020 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Raciborowice gmina Moszczenica w województwie łódzkim o obsadzie wynoszącej ok. 288 000 szt. (1152 DJP)” na działce o nr ewid. 127/2 obręb Raciborowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

1. Zawiadomienie z dnia 12.06.2020r. znak: GOŚ.6220.2.2020 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Raciborowice gmina Moszczenica w województwie łódzkim o obsadzie wynoszącej ok. 288 000 szt. (1152 DJP)” na działce o nr ewid. 127/2 obręb Raciborowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie


Wyświetlony: 527

Dodany 12.06.2020 13:53:45 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.06.2020 13:54:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 2.06.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.408.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-A1 poprzez jego zakrycie rurami DN 600 na długości 26,50 mb na działce o numerze ewidencyjnym 80 obręb Srock Prywatny, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 2.06.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.408.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-A1 poprzez jego zakrycie rurami DN 600 na długości 26,50 mb na działce o numerze ewidencyjnym 80 obręb Srock Prywatny, gm. Moszczenica, powiat piotrkowski


Wyświetlony: 583

Dodany 08.06.2020 15:04:40 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2020 15:05:34 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 5.06.2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 5.06.2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 213, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 589

Dodany 08.06.2020 15:01:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2020 15:02:42 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2.06.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.39 o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.

1.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2.06.2020 r.  znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.39 o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.


Wyświetlony: 653

Dodany 04.06.2020 13:13:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2020 13:14:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 2.06.2020 r. znak: GOŚ.6220.14.2019 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obiektu loch z odchowalnią o obsadzie do 419 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 113 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica.

1. Zawiadomienie z dnia 2.06.2020 r.znak: GOŚ.6220.14.2019 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obiektu loch z odchowalnią o obsadzie do 419 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 113 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica.

 


Wyświetlony: 757

Dodany 02.06.2020 16:00:43 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2020 15:25:45 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 26.05.2020 r. znak: GOŚ.6220.11.2019 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym” przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obręb Baby w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

1. Obwieszczenie z dnia 26.05.2020 r. znak: GOŚ.6220.11.2019 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego  do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym”  przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 397/2 i 398/1 obręb  Baby w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkieWyświetlony: 848

Dodany 27.05.2020 08:05:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.05.2020 08:05:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 r. znak: GOŚ.6220.19.2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składowiska odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05 (eternit) w gminie Moszczenica” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2 i 4 obręb Lewkówka, dz. nr ewid. 1/1 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

1. Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 r. znak: GOŚ.6220.19.2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składowiska odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05 (eternit) w gminie Moszczenica” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2 i 4 obręb Lewkówka, dz. nr ewid. 1/1 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie


Wyświetlony: 902

Dodany 26.05.2020 10:57:48 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2020 10:58:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła)gr.woj.łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do kom 399+742,51- odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła)- węzeł Bełchatów(z węzłem)od km 335+937,65 do km 351+800,00.

1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła)gr.woj.łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do kom 399+742,51- odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła)- węzeł Bełchatów(z węzłem)od km 335+937,65 do km 351+800,00.


Wyświetlony: 936

Dodany 21.05.2020 15:29:59 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2020 15:31:02 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 27.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.421.1167.2019.DŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne wprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Jaworowej i Kosowskiej w Moszczenicy do rowu melioracyjnego R1/2 znajdującego się na działce nr ewid. 874 obręb Moszczenica

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 27.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.421.1167.2019.DŁ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne wprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Jaworowej i Kosowskiej w Moszczenicy do rowu melioracyjnego R1/2 znajdującego się na działce nr ewid. 874 obręb MoszczenicaWyświetlony: 1270

Dodany 04.05.2020 08:25:46 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2020 08:25:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 24.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.406.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę i częściowa likwidację sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 934/19 obręb Wola Moszczenicka.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 24.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.406.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę i częściowa likwidację sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 934/19 obręb Wola Moszczenicka. 


Wyświetlony: 1382

Dodany 29.04.2020 17:05:30 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2020 17:06:19 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 24.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.338.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączków melioracyjnych i zbieracza oraz wykonanie rurociągu drenarskiego na działkach o nr ewid. 166/7 i 166/5 obręb Raków Duży.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 24.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.338.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączków melioracyjnych i zbieracza oraz wykonanie rurociągu drenarskiego na działkach o nr ewid. 166/7 i 166/5 obręb Raków Duży. Wyświetlony: 1413

Dodany 29.04.2020 17:02:52 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2020 17:04:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 15.04.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.34 o złożeniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.

1. Obwieszczenie z dnia 15.04.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.34 o złożeniu odwołania od  decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.


Wyświetlony: 1461

Dodany 27.04.2020 15:16:26 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.04.2020 15:17:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ośrodek hodowli trzody chlewnej obręb Rękoraj Dobra dz. 186/2”

1. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ośrodek hodowli trzody chlewnej obręb Rękoraj Dobra dz. 186/2” 


Wyświetlony: 1711

Dodany 03.04.2020 10:34:32 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2020 10:35:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 25.03.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.171.2020.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. odcinka zbieracza drenarskiego usytuowanego na dz. nr ewid. 33/9 obręb Kolonia Podolin.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 25.03.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.171.2020.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. odcinka zbieracza drenarskiego usytuowanego na dz. nr ewid. 33/9 obręb Kolonia Podolin.


Wyświetlony: 1696

Dodany 01.04.2020 18:19:22 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2020 18:20:39 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 13.03.2020 r. znak: WOOŚ.6420.183.2018.MGr.25 o wydaniu decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.

1. Obwieszczenie z dnia 13.03.2020 r. znak: WOOŚ.6420.183.2018.MGr.25 o wydaniu decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.Wyświetlony: 1886

Dodany 24.03.2020 15:51:17 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2020 15:52:11 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie z dnia 13.03.2020 r. znak: WOOŚ.6420.183.2018.MGr.26 o wydaniu decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.

1. Ogłoszenie z dnia 13.03.2020 r. znak: WOOŚ.6420.183.2018.MGr.26 o wydaniu decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”.


Wyświetlony: 1938

Dodany 24.03.2020 15:45:09 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2020 15:49:52 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 19.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.5.2019 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 900/1 obręb Moszczenica w gminie Moszczenica powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

1. Obwieszczenie z dnia 19.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.5.2019 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 900/1 obręb Moszczenica w gminie Moszczenica powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 1953

Dodany 19.03.2020 15:16:11 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 15:17:17 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 18.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.3.2020 o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 129 i 130 /ark. 2/ obręb Sierosław w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

1, Obwieszczenie z dnia 18.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.3.2020 o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 129 i 130 /ark. 2/ obręb Sierosław w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie


Wyświetlony: 2020

Dodany 18.03.2020 10:11:04 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2020 11:17:46 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 16.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.4.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1 i 2 stanowiących jedno ujęcie w miejscowości Jarosty, dz. nr 38/6, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie o wydajności całkowitej 150 m3/h

1. Obwieszczenie z dnia 16.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.4.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1 i 2 stanowiących jedno ujęcie w miejscowości Jarosty, dz. nr 38/6, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie o wydajności całkowitej 150 m3/h


Wyświetlony: 1976

Dodany 17.03.2020 11:08:02 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2020 11:08:57 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie znak: DGB-II.7820.6.2019.JN/IK o ponownej procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00.

1. Obwieszczenie znak: DGB-II.7820.6.2019.JN/IK o ponownej procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00.


Wyświetlony: 2006

Dodany 13.03.2020 14:52:29 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2020 14:53:24 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 11.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.14.2019 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obiektu loch z odchowalnią o obsadzie do 419 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 113 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica.

1. Zawiadomienie z dnia 11.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.14.2019 o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obiektu loch z odchowalnią o obsadzie do 419 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rękoraj na działce o nr ewid. 113 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica.


Wyświetlony: 2013

Dodany 11.03.2020 16:28:53 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2020 16:30:09 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 3.03.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.210.2020.DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działkach o nr ewid. 375 i 376 obręb Sierosław.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 3.03.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.210.2020.DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działkach o nr ewid. 375 i 376  obręb Sierosław.Wyświetlony: 2016

Dodany 09.03.2020 16:27:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2020 16:28:12 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 3.03.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.25.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidacje sączków melioracyjnych i wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce o nr ewid. 707 obręb Gazomia Nowa.

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 3.03.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.25.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidacje sączków melioracyjnych i wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce o nr ewid. 707 obręb Gazomia Nowa.Wyświetlony: 2012

Dodany 09.03.2020 16:24:49 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.03.2020 16:25:47 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 2.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.3.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 129 i 130 /ark.2/ obręb Sierosław w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 2.03.2020 r. znak: GOŚ.6220.3.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 129 i 130 /ark.2/ obręb Sierosław w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 2070

Dodany 03.03.2020 15:00:12 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2020 15:01:56 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 28.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin.

1. Obwieszczenie z dnia 28.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin.


Wyświetlony: 2075

Dodany 02.03.2020 07:47:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.03.2020 07:49:22 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 25.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.3.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 161,84 DJP/, oraz trzech silosów zbożowych o ładowności do 115 ton i trzech silosów paszowych o ładowności do 27 ton wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych/ rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 276,08 DJP/ na działce nr ewidencyjny 370, 371/1, 371/2 obręb geodezyjny Sierosław w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.

1. Obwieszczenie z dnia 25.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.3.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego /chlewnia z obsadą 161,84 DJP/, oraz trzech silosów zbożowych o ładowności do 115 ton i trzech silosów paszowych o ładowności do 27 ton wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych/ rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej do obsady 276,08 DJP/ na działce nr ewidencyjny 370, 371/1, 371/2 obręb geodezyjny Sierosław w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”.


Wyświetlony: 2083

Dodany 25.02.2020 15:48:54 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2020 15:50:07 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 20.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.2.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Raciborowice gmina Moszczenica w województwie łódzkim o obsadzie wynoszącej ok. 288 000 szt. (1152 DJP)” na działce o nr ewid. 127/2 obręb Raciborowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

1.Zawiadomienie z dnia 20.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.2.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Raciborowice gmina Moszczenica w województwie łódzkim o obsadzie wynoszącej ok. 288 000 szt. (1152 DJP)” na działce o nr ewid. 127/2 obręb Raciborowice w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.Wyświetlony: 2116

Dodany 21.02.2020 12:56:29 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2020 12:57:35 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 11.02.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.421.1163.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewidencyjnym 67 obręb Gościmowice I w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 11.02.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.421.1163.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową rozbiórkę istniejącej sieci drenarskiej na działce o numerze ewidencyjnym 67 obręb Gościmowice I w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 2116

Dodany 17.02.2020 15:36:58 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.02.2020 15:37:55 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 10.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 231, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 10.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.1.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarsko-składowego na inwentarski” na działkach o nr ewid. 231, 214, 315, 212/2 obręb Rękoraj Wieś w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.


Wyświetlony: 2194

Dodany 11.02.2020 15:22:29 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2020 15:23:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 5.02.2020 r. znak: GOŚ.6220.13.2019 wyznaczające termin wydania postanowienia ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Ośrodek hodowli trzody chlewnej” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 186/2 obręb Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

1. Zawiadomienie z dnia 5.02.2020 r.znak: GOŚ.6220.13.2019 wyznaczające termin wydania postanowienia ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pod nazwą: „Ośrodek hodowli trzody chlewnej”  przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 186/2 obręb  Rękoraj Dobra w gminie Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.


Wyświetlony: 2198

Dodany 05.02.2020 16:07:15 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.02.2020 16:08:06 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 23.01.2020 r.nr WA.ZUZ.3.421.1011.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2014 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni i usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą trzech studni na działkach o nr ewid. 153/3, 159/3 i 170 obręb Lewkówka

1. Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 23.01.2020 r.nr WA.ZUZ.3.421.1011.2019.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2014 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego  – studni i usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą trzech studni na działkach o nr ewid. 153/3, 159/3 i 170 obręb LewkówkaWyświetlony: 2222

Dodany 28.01.2020 17:31:34 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.01.2020 17:32:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin

1. Zawiadomienie z dnia 22.01.2020 r. znak: GOŚ.6220.15.2019 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Podolin – Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni” na działkach o nr ewidencyjnych 63, 21/4, 60/11 obręb Kolonia Podolin, nr 853/1, 853/2, 333/2, 851 obręb Podolin w gminie Moszczenica, dz. 45 obręb Budy Szynczyckie, dz. 923 obręb Tychów, dz. 1/1 obręb Biskupia Wola w gminie Czarnocin 


Wyświetlony: 2235

Dodany 22.01.2020 14:53:20 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2020 14:54:33 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie z dnia 7.01.2020r. znak: GOŚ.6220.1.2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ''Budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 67 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie''.

1. Obwieszczenie z dnia 7.01.2020r. znak: GOŚ.6220.1.2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 67 obręb Gościmowice I w miejscowości Gościmowice Drugie w gminie Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie".

Wyświetlony: 2258

Dodany 08.01.2020 15:06:00 przez Jadwiga Kordys

Autor dokumentu Jadwiga Kordys

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2020 15:06:54 przez Sylwia Stonoga

Historia zmian [1]

Strona główna

Rada Gminy

Urząd Gminy

Sołectwa

Prawo lokalne

Majątek Gminy

Plany, programy, strategie, raporty

Współpraca z org. pozarządowymi

Gospodarka przestrzenna

Publiczny transport zbiorowy

Rewitalizacja

Zabytki

Emisja Obligacji

Informacje dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Archiwum

Najnowsze

07.07.2020 15:38

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław

Czytaj dalej...

07.07.2020 15:36

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:53

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 14:52

Obwieszczenie IZP.6733.4.2020 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej.

Czytaj dalej...

07.07.2020 09:37

Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Czytaj dalej...

06.07.2020 17:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3.07.2020 r. znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.42 o wniesieniu zażalenia na postanowienie z 2 czerwca 2020 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 10/2020 z 13 marca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91”

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Paweł Kubiś Zadaj pytanie

Tel:

Fax: 121


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax: